Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối (Giai đoạn 1: Trạm ngắt trung thế) gói thầu số 1 – Cung cấp và thi công lắp đặt VTTB trung thế, hệ thống thông tin liên lạc, camera, TNHC, lập bảng trị số chỉnh định Rơle và lập phương thức đóng điện Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/11/2011
Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2012 Gói thầu số 3: FCO, LBFCO và LA Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/12/2011
Hạng mục: Đường dây đấu nối 110kV – Dự án: Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối. Gói thầu số 4 – “Xây lắp đường đấu nối 110kV” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 11/10/2011
Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối. Gói thầu số 4 – “Xây lắp đường đấu nối 110kV” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 11/10/2011
Đường dây 220-110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước Gói thầu số 2 – Cung cấp dây dẫn (dây dẫn điện, dây chống sét, dây cáp quang, phụ kiện) đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/11/2011
Đường dây 110kV Đấu nối Cát Lái – Xa Lộ Gói thầu số 4 – “Cung cấp, lắp đặt cột đấu nối, xây dựng móng cột, thi công đấu nối phần đường dây trên không” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/11/2011
Cải tạo Đường dây 66kV Bà Quẹo – Trường Đua lên 110kV Gói thầu số 5 – Thi công xây lắp ngăn đấu nối; cung cấp, thi công lắp đặt, hệ thống SCADA thông tin liên lạc tại trạm 110kV Bà Quẹo (bao gồm cả TNHC) đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/11/2011
Trạm biến áp 110kV Phong Phú và đường dây đấu nối Gói thầu số 1 - Khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lập qui trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/11/2011
Cải tạo Đường dây 66kV Bà Quẹo – Trường Đua lên 110kV Gói thầu số 1A – Cung cấp cột thép ống, xà thép và thi công xây lắp đường dây 110kV Bà Quẹo – Trường Đua, tháo dỡ đường dây 66kV cũ (đoạn từ trạm 110kV Bà Quẹo đến trụ 22 hiện hữu) đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 18/11/2011
Cải tạo đường dây 66kV Bà Quẹo - Trường Đua lên 110kV. - Trạm biến áp 110kV Bình Trị Đông và đường dây đấu nối. - Trạm biến áp 110kV Nam Sài Gòn 3. - Lắp máy biến áp thứ hai trạm biến áp 110kV Tân Bình 2. - Đường dây 220/110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước. Bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/11/2011