Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
XDM tuyến Thảo Điền 2 (tuyến 472) - trạm An Khánh Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/05/2012
XDM tuyến Thảo Điền 2 (tuyến 472) - trạm An Khánh Thi công và mua bảo hiểm Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 18/04/2012
Trạm biến áp 110kV Nam Sài Gòn 3. Gói thầu số 1A–cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ máy biến áp 63MVA-110kV. Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 18/04/2012
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Trạm biến áp 220kV Củ Chi và các ĐDK 220-110kV đấu nối Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư, phụ kiện và xây lắp đường dây đấu nối kể cả TNHC đường dây đấu nối Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 20/03/2012
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Cáp ngầm Hiệp Bình Phước - Bình Triệu dự án thành phần thứ nhất Gói thầu số 1 - Đào đường, đặt ống, xây dựng hầm cáp và tái lập mặt đường đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/02/2012
06 dự án Cải tạo các ngăn lộ 110kV trạm Bến Thành sử dụng thiết bị GIS; Trạm biến áp 110kV Tân Định; Trạm biến áp 110/15kV Tân Bình 2; Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc; Cải tạo và TCCS trạm biến áp 110kV Tân Hiệp; Cải tạo và TCCS trạm Phú Định – GIS Gói thầu Kiểm toán hồ sơ quyết toán 06 dự án : Cải tạo các ngăn lộ 110kV trạm Bến Thành sử dụng thiết bị GIS; Trạm biến áp 110kV Tân Định; Trạm biến áp 110/15kV Tân Bình 2; Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc; Cải tạo và TCCS trạm biến áp 110kV Tân Hiệp; Cải tạo và TCCS trạm Phú Định – GIS đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 11/01/2012
Trạm biến áp 220kV Tân Sơn Nhất Gói thầu số 01 - Tư vấn khảo sát, lập dự án ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/01/2012
Trạm biến áp 220kV Đầm Sen Gói thầu số 01 - Tư vấn khảo sát, lập dự án ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/01/2012