Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp GIS 220/110kV Hiệp Bình Phước và Trạm biến áp GIS 220/110kV Bình Tân Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết toán 02 dự án: TBA GIS 220/110kV Hiệp Bình Phước và TBA GIS 220/110kV Bình Tân đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 24/07/2012
Ngầm hóa lưới điện trung hạ thế trên đường Pasteur (từ Lê Duẩn đến Bến Chương Dương) Tư vấn thiết kế xây dựng Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/07/2012
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Trạm biến áp 220kV Tân Sơn Nhất; Đường dây 220kV Hiệp Bình Phước - Tân Sơn Nhất. Gói thầu Tư vấn khảo sát lập DAĐTXD; lập DAĐTXD; báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường EMP; lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư (PATTBTTĐC) và kế hoạch đền bù di dân tái định cư RP đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/06/2012
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Hạng mục: Đường dây đấu nối 110kV – Dự án: Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối Gói thầu số 4: Xây lắp đường dây đấu nối 110kV đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/05/2012
Làm gọn dây thông tin tuyến đường Số 8, phường 11, quận Gò Vấp Làm gọn dây thông tin tuyến đường Số 8, phường 11 (VT06-2012) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/05/2012
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Tân Sơn Nhất Gói thầu số 2 - Cung cấp, lắp đặt và xây dựng toàn trạm, kết nối hệ thống điều khiển máy tính và SCADA hiện hữu đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/05/2012
Trạm biến áp 110kV Bình Hòa và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối. Gói thầu bảo hiểm công trình gồm 02 lô. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/05/2012