Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp 110kV Tân Bình 2 Gói thầu số 2: Cung cấp, thi công xây lắp toàn trạm, kể cả hệ thống camera, thí nghiệm hiệu chỉnh, cung cấp bảng trị số chỉnh định rơle và lập phương thức đóng điện đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/08/2012
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Tân Sơn Nhất Gói 2 - Cung cấp và lắp đặt VTTB, thi công xây dựng, kết nối hệ thống điều khiển máy tính và SCADA hiện hữu đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/08/2012
Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2012 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2012 của Ban Quản lý dự án Lưới điện TP.Hồ Chí Minh Chào hàng cạnh tranh trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/09/2012
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp Tân Bình 2 Gói thầu số 2: Cung cấp, thi công xây lắp toàn trạm, kể cả hệ thống camera, thí nghiệm hiệu chỉnh, cung cấp bảng trị số chỉnh định rơle và lập phương thức đóng điện đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/08/2012
Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 1 Gói thầu số 5 “Tư vấn giám sát đào và tái lập mương cáp ngầm” đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 24/09/2012
Trạm biến áp 220kV Củ Chi và các ĐDK 220-110kV đấu nối Gói 6A: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/09/2012
Trạm biến áp 110kV Công Viên 23/9 và đường dây đấu nối Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/09/2012
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Tân Sơn Nhất Gói thầu số 2 - “Cung cấp, lắp đặt và xây dựng toàn trạm, kết nối hệ thống điều khiển máy tính và SCADA hiện hữu” đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/08/2012
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp 110kV Tân Bình 2 Gói thầu số 2: Cung cấp, thi công xây lắp toàn trạm, kể cả hệ thống camera, thí nghiệm hiệu chỉnh, cung cấp bảng trị số chỉnh định rơle và lập phương thức đóng điện đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/08/2012
Đường dây nhánh rẽ và TBA 110kV Tân Quy; TBA 110/15kV Quận 6; Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Thị Nghè(Sở Thú); Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV ĐaKao(Tân Định) Gói thầu – Kiểm toán hồ sơ quyết các dự án: ĐZ NR và TBA 110kV Tân Quy; TBA 110/15kV Quận 6; Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Thị Nghè(Sở Thú); Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV ĐaKao(Tân Định) đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 24/07/2012