Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Dự án thành phần “Cải tạo ĐD 110kV Nhà Bè – An Nghĩa lên 02 mạch, đoạn từ trụ 32 (T59) đến trụ 53 thuộc dự án “Ổn định và nâng cao độ tin cậy nguồn điện cung cấp cho huyện Cần Giờ – Tp.HCM” DEP-NBANĐ1-W1 – Cung cấp và xây lắp ĐZ 110kV Nhà Bè – An Nghĩa, đoạn từ trụ 32 (T59) đến trụ 53 Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 29/11/2012
Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp DEP-CB-W3B: “Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 30/11/2012
Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 30/11/2012
Mua sắm VTTB đợt 1 năm 2013 Gói 04-13: Đà, thanh chống, boulon, sắt thép các loại Đấu thầu rộng rãi trên hệ thống đấu thầu điện tử Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/11/2012
Mua sắm VTTB đợt 1 Năm 2013 Gói 03-13: Cáp ngầm hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trên hệ thống đấu thầu điện tử Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/11/2012
Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 1 Gói thầu số DEP-HBPBT1-W01 “Đào và tái lập mương cáp ngầm” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 12/11/2012
Trang bị nội thất cho nhà ĐHSX mới Công ty Điện lực Bình Phú Trang bị hệ thống đèn chiếu cho phòng họp tầng 4 và phòng đa năng tầng 9 Chào hàng cạnh tranh Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Đường dây 110kV Quận 8 – Chánh Hưng Gói thầu – Tư vấn khảo sát, lập DAĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập qui trình bảo trì công trình đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/10/2012
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900