Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và đường dây đấu nối Gói thầu DEP-GV2-W3B: “Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/01/2013
Trạm biến áp 220kV Củ Chi và các ĐDK 220-110kV đấu nối Gói 2: Cung cấp và lắp đặt 01 MBA 110/22kV – 63MVA Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/12/2012
Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Gói thầu số 7 – Xây lắp đường dây kể cả TNHC-đoạn từ trụ 37 đến TBA Củ Chi đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 27/12/2012
Mua sắm VTTB điện năm 2013 Gói thầu số 12: THÙNG, HỘP BẢO VỆ ĐIỆN KẾ Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/12/2012
Đường dây 110kV Quận 8 - Hùng Vương Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/01/2013
Đường dây 110kV Nhà Bè – Việt Thành 2 – Việt Thành 1, đoạn tuyến hiệu chỉnh qua khu A – Phú Mỹ Hưng (từ trụ 10A đến trụ 24); Cải tạo đường dây 66kV Bà Quẹo – Trường Đua lên 110kV; Đường cáp ngầm 110kV đấu nối Cái Lái – Xa Lộ; Trạm biến áp 110/22-15kV Tăng Nhơn Phú ; Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Tân Tạo; Đường cáp ngầm 110kv Tao Đàn – Hòa Hưng Gói thầu Kiểm toán hồ sơ quyết toán 06 dự án: Đường dây 110kV Nhà Bè – Việt Thành 2 – Việt Thành 1, đoạn tuyến hiệu chỉnh qua khu A – Phú Mỹ Hưng (từ trụ 10A đến trụ 24); Cải tạo đường dây 66kV Bà Quẹo – Trường Đua lên 110kV; Đường cáp ngầm 110kV đấu nối Cái Lái – Xa Lộ; Trạm biến áp 110/22-15kV Tăng Nhơn Phú ; Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Tân Tạo; Đường cáp ngầm 110kv Tao Đàn – Hòa Hưng đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 13/12/2012
Hoàn thiện nguồn trung thế ngầm cho nhánh rẽ Khánh Bình Tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình Hoàn thiện nguồn trung thế ngầm cho nhánh rẽ Khánh Bình Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 12/11/2012
Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp DEP-CB-W3B: “Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 20/12/2012
Ổn định và nâng cao độ tin cậy nguồn điện cung cấp cho huyện Cần Giờ – Tp.HCM DEP-NBANĐ1-W1 – Cung cấp và xây lắp đường dây 110kV Nhà Bè - An Nghĩa, đoạn từ trụ 32 (T59) đến trụ 53 thuộc dự án thành phần “Cải tạo ĐZ 110kV Nhà Bè – An Nghĩa lên 02 mạch, đoạn từ trụ 32 (T59) đến trụ 53” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/12/2012
Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV GIS Đa Kao (Tân Định) Gói thầu số 5-Thuê chuyên gia cài đặt phần mềm cho hệ thống máy tính đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/12/2012