Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1, 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Gói số 2: Cung cấp dây dẫn, dây chống sét, phụ kiện và xây lắp đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1& 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/03/2013
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Gói số 1: Cung cấp cột thép Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/03/2013
Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối Gói thầu số DEP-HP-W3B – “ Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống Camera, hệ thống tiếp địa” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/03/2013
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Đường dây 220kV Cầu Bông – Củ Chi Gói thầu số 3 - “Cung cấp cách điện và phụ kiện” Đấu thầu rộng rãi trong nước. Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/02/2013
Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Gói thầu số 2 – Cung cấp cột thép mạ kẽm đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/02/2013
Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Gói thầu số 1 – Cung cấp dây dẫn và dây chống sét đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/02/2013
Trạm biến áp 220kV Củ Chi và các ĐDK 220-110kV đấu nối Gói thầu số 7: Giám định hàng xuất nhập khẩu Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 20/02/2013
04 dự án : Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và đường dây đấu nối; Lắp MBA thứ 2 Trạm biến áp 110kV Tân Sơn Nhất Gói thầu Bảo hiểm công trình của 04 dự án : Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và đường dây đấu nối; Lắp MBA thứ 2 Trạm biến áp 110kV Tân Sơn Nhất đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/02/2013
03 dự án : Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước – Bình Triệu, đoạn 1; Ổn định và nâng cao độ tin cậy nguồn cung cấp điện cho Huyện Cần Giờ TP.HCM; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối Gói thầu Bảo hiểm công trình của 03 dự án : Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước – Bình Triệu, đoạn 1; Ổn định và nâng cao độ tin cậy nguồn cung cấp điện cho Huyện Cần Giờ TP.HCM; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/02/2013