Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo Đường dây 110kV Phú Lâm – Bà Quẹo Gói thầu số 3A – Thi công xây lắp khối lượng còn lại, kể cả cung cấp vật tư (trừ cột, dây dẫn ACSR 795MCM), TNHC đoạn từ trụ 21 đến trụ 53 đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 03/04/2013
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Đường dây 110kV Quận 8 - Hùng Vương Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/01/2013
Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và ĐZ đấu nối Gói thầu số 01: Tư vấn lập bổ sung và điều chỉnh quy hoạch; khảo sát, lập DAĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC-DT, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình. Đấu thầu rộng rãi trong nước. Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/03/2013
Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối Gói thầu số DEP-HP-W3B – “Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống Camera, hệ thống tiếp địa” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/03/2013
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Gói 3: Bảo hiểm xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/03/2013
Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối Gói thầu số 5A: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/03/2013
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1, 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Gói số 2: Cung cấp dây dẫn, dây chống sét, phụ kiện và xây lắp đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1& 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/03/2013