Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn lưới trung thế các tuyến dây Bình Long, PTH-BQ, Độc Lập và Tân Thành Quận Tân Phú – Phần bọc hóa các thiết bị đóng cắt ĐT-2010-1 BỌC HÓA ĐIỂM HỞ THIẾT BỊ, LƯỚI TRUNG THẾ đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 27/04/2010
Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 110kV Thanh Đa Gói thầu 4 – Cung cấp VTTB điện, cung cấp lắp đặt hệ thống SCADA và tính toán trị số chỉnh định rơ le Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/05/2010
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Thanh Đa Gói thầu số 6 - Bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/04/2010
Đường cáp ngầm 110kV Tao Đàn – Bến Thành; Đường cáp ngầm 110kV Tao Đàn – Tân Định ; Cải tạo trạm biến áp 110kV Trường Đua; Di dời, tái lập hệ thống điện đồng bộ với dự án Đại lộ Đông Tây – TP.HCM Kiểm toán các dự án đợt 1 năm 2010 gồm các dự án Đường cáp ngầm 110kV Tao Đàn – Bến Thành; Đường cáp ngầm 110kV Tao Đàn – Tân Định ; Cải tạo trạm biến áp 110kV Trường Đua; Di dời, tái lập hệ thống điện đồng bộ với dự án Đại lộ Đông Tây – TP.HCM Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/04/2010
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu và cam kết bảo vệ môi trường Rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 24/03/2010
Trạm biến áp 110kV Rạch Miếu và đường dây đấu nối Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, lập Thiết kế kỹ thuật -Tổng dự toán, lập thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu và cam kết bảo vệ môi trường Rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/03/2010
HT&PT lưới phường 13,14,19,24,25,26 Q. Bình Thạnh Xây dựng công trình HT&PT lưới phường 13,14,19,24,25,26 Q. Bình Thạnh Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/02/2010
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Đấu thầu mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD năm 2010 của Điện lực Sài Gòn. Gói thầu số 07: Cáp đồng các loại Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/12/2009