Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Quận 6 Gói thầu số 07 – Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt đường truyền tín hiệu SCADA Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp 110kV Thị Nghè Gói thầu số 3A2 – Cung cấp thiết bị trung thế, vật liệu và thi công xây lắp toàn trạm bao gồm cả TNHC và chỉnh định rơle Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Lắp MBA thứ 2 trạm biến áp 110kV Thị Nghè Gói thầu số 3A1 – Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn chỉnh thiết bị GIS 110kV Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2011 Phụ kiện VTTB lưới điện: ống sắt tráng kẽm, collier, cọc tiếp địa, kẹp treo, kẹp ngừng cáp ABC… Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/01/2011
Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2011 Kẹp hotline, kẹp quai, kẹp nối ép rẽ, fuselink, cosse, hộp đầu cáp, hộp nối cáp, giáp buộc, giáp níu và nối bọc cách điện Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/01/2011
Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2011 Hộp domino và máy cắt hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/01/2011
Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác SCL, ĐTXD, SCTX và mắc điện năm 2011 Đà sắt, thanh chống, potelet, boulon, rondell và dây tiếp địa sắt mạ kẽm d8 Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/01/2011
Trạm biến áp 110kV Tham Lương và đường dây đấu nối : Gói thầu số 1 – “Tư vấn khảo sát, lập Dự án ĐTXD, TKKT-TDT, TK BVTC, HSMT và cam kết bảo vệ môi trường” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/01/2011
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Tân Tạo Gói thầu số 3 – Cung cấp vật tư thiết bị, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA, cung cấp và lắp đặt hệ thống accu Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/12/2010
Dự án thành phần “Cải tạo đường dây 110kV Nhà Bè – An Nghĩa lên 02 mạch (đoạn từ trụ 53 đến trạm An Nghĩa) thuộc dự án “Ổn định và nâng cao độ tin cậy nguồn cấp điện cho huyện Cần Giờ, TP,HCM – giai đoạn 2007 – 2010” Tư vấn khảo sát, lập DAĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT và cam kết bảo vệ môi trường đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/12/2010