Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Đường dây 220-110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước Gói thầu số 5 - Bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/02/2011
Trạm biến áp 110kV Phong Phú và đường dây đấu nối Gói thầu số 1 - Khảo sát, lập dự án ĐTXD, TKKT-TDT, TK BVTC, HSMT, cam kết bảo vệ môi trường và phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/03/2011
Lắp đặt hệ thống SCADA trạm Thị Nghè Gói thầu số 1 – “Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn chỉnh hệ thống SCADA trạm Thị Nghè” đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/03/2011
Đường dây 220-110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước Gói thầu số 4 - “Tư vấn giám sát thi công xây dựng” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/02/2011
Đường dây 220-110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước Gói thầu số 3 – Xây lắp đường dây trên không (kể cả cung cấp cột thép, cách điện và phụ kiện) và xây dựng mương cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/02/2011
Đường dây 220-110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước Gói thầu số 2 – Cung cấp dây dẫn (dây dẫn điện, dây chống sét, dây cáp quang, phụ kiện) (đã khấu trừ khối lượng đã tổ chức thực hiện trước đây) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/02/2011
“Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế P.Bình Trị Đông A - Q.Bình Tân (2010) (LLK090714)” Thi công xây lắp công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế P.Bình Trị Đông A - Q.Bình Tân (2010) (LLK090714)” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 24/01/2011
Trạm biến áp 110kV Tân Thới Hiệp và đường dây đấu nối Gói thầu 3 “Bảo hiểm công trình” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Đường đây 110kV Hiệp Bình Phước – Bình Triệu, đoạn 2 Gói thầu 2 “Bảo hiểm công trình” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011
Trạm biến áp 110kV Quận 6 Gói thầu số 07 – Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt đường truyền tín hiệu SCADA Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/01/2011