Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Đường dây 110kV Đấu nối Cát Lái – Xa Lộ Gói thầu số 4 – “Cung cấp, lắp đặt cột đấu nối, xây dựng móng cột, thi công đấu nối phần đường dây trên không”. Đấu thầu rộng rãi trong nước. Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 27/06/2011
"Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 2" và "Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối - hạng mục đường dây đấu nối" Gói thầu bảo hiểm công trình gồm 02 lô:• Lô 1: Bảo hiểm công trình dự án "Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 2"; • Lô 2: Bảo hiểm công trình dự án "Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối - hạng mục đường dây đấu nối" đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 20/06/2010
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110KV Tân Tạo Gói thầu số 4 “Cung cấp tủ LBS, giàn tụ bù 7,2MVAr” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 30/05/2011
Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Tân Tạo Gói thầu số 05: Xây dựng, lắp đặt VTTB điện, TNHC, tính toán hệ số chỉnh định rơle và lập phương thức đóng điện, cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC. Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 30/05/2011
Đường dây nhánh rẽ và trạm biến áp 110kV Tân Quy; Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV GIS Đa Kao (Tân Định); Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Thị Nghè Gói thầu “Mua sắm công cụ, dụng cụ chuẩn bị sản xuất” cho 03 dự án: “Đường dây nhánh rẽ và trạm biến áp 110kV Tân Quy; Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV GIS Đa Kao (Tân Định); Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Thị Nghè” đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 27/05/2011
Trang bị công cụ dụng cụ năm 2011 của Ban QLDA LĐ TP.HCM Trang bị mới công cụ công nghệ thông tin đợt 1 năm 2011 đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/05/2011
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Lắp MBA thứ 2 TBA 110kV Thị Nghè, TBA 110kV Bình Trị Đông và ĐD đấu nối, TBA 110/15kV Bàu Đưng và ĐD đấu nối, TBA 110/15kV Bình Hoà và ĐD đấu nối Bảo hiểm công trình Đấuthầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/04/2011
"Đường dây 220/110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước"; "Cải tạo đường dây 66kV Bà Quẹo - Trường Đua lên 110kV" Bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/04/2011
Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước – Bình Triệu, đoạn 2 Gói thầu số 1 – “Xây lắp đường dây trên không (kể cả cung cấp trụ thép, dây Pastel, cách điện và phụ kiện, thí nghiệm đóng điện)” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/03/2011