Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói thầu mua sắm “Phụ kiện lưới điện” phục vụ các công trình ĐTXD, SCL, SCTX và Mắc điện Phụ kiện lưới điện Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 18/07/2013
Trang bị xe gàu 14,5m cho Công ty Điện lực Bình Phú Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/07/2013
Trang bị dụng cụ đồ nghề và tài sản cố định năm 2013 Trang bị dụng cụ đồ nghề Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 02/08/2013
Trang bị dụng cụ đồ nghề và tài sản cố định năm 2013 Sào đo dòng trung thế và rọ rẽ 3 tầng Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 12/08/2013
Trang bị dụng cụ đồ nghề và tài sản cố định năm 2013 Camera nhiệt độ Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 12/08/2013
Trang bị dụng cụ đồ nghề và tài sản cố định năm 2013 Thiết bị định vị và Thiết bị xử lý sự cố cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 04/09/2013
Trang bị dụng cụ đồ nghề và tài sản cố định năm 2013 Thiết bị định vị và Thiết bị xử lý sự cố cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 04/09/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD & SXKD Cáp đồng bọc và cáp ngầm trung hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 26/09/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD & SXKD Cáp nhôm trần và nhôm bọc Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 26/09/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD & SXKD Giáp buộc, giáp níu và sứ treo polymer Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 16/09/2013