Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD Cáp ngầm trung thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 11/11/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD Cáp đồng bọc và cáp ngầm hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 30/10/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD & SXKD Trụ bê tông ly tâm Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 04/11/2013
Mua sắm thiết bị đo đếm năm 2013 và 2014 Điện kế điện tử 3 pha nhiều giá Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 04/11/2013
Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Tân Hóa đồng bộ dự án “Nâng cấp mở rộng đường Lũy Bán Bích-Tân Hóa” - MCT: LLK130304 Xây lắp cho công trình “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Tân Hóa đồng bộ dự án “Nâng cấp mở rộng đường Lũy Bán Bích-Tân Hóa” - MCT: LLK130304” Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 30/10/2013
Trang thiết bị chỉ báo sự cố lưới trung thế nổi năm 2013 Cung cấp thiết bị chỉ báo sự cố lưới trung thế nổi Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 08/07/2013
Mua sắm VTTB cho các công trình ĐTXD, SCL, SCTX và Mắc điện năm 2013 (đợt 2/2013) Recloser và LBS loại kín Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 08/07/2013
Chỉnh trang lại cáp thông tin trên đường Bình Phú, Hậu Giang, Trần Văn Kiểu Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 27/06/2013
Chỉnh trang lại cáp thông tin trên đường Bình Phú, Hậu Giang, Trần Văn Kiểu Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 27/06/2013
Gói thầu mua sắm “Phụ kiện lưới điện” phục vụ các công trình ĐTXD, SCL, SCTX và Mắc điện Phụ kiện lưới điện Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 18/07/2013