Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến trung thế Đa Phước-An Lập năm 2014 (LLD140502) Thi công xây lắp công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 03/12/2013
Mua sắm thiết bị đo đếm năm 2013 và 2014 Điện kế điện tử 3 pha nhiều giá Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 04/11/2013
Trang bị dụng cụ đồ nghề và tài sản cố định năm 2013 Thiết bị định vị và Thiết bị xử lý sự cố cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 22/11/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD & SXKD Ống nhựa HDPE xoắn các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 02/12/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 và năm 2014 nguồn vốn ĐTXD & SCL Dao cách ly 3p 24kv 630a od Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 11/12/2013
Mua sắm thiết bị đo đếm năm 2013 và 2014 Biến dòng trung hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 09/09/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD & SXKD Fuse link và dây chảy Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 09/10/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD & SXKD Tủ RMU các loại và phụ kiện Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 09/10/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD & SXKD Tủ phân phối hạ thế composite và máy cắt hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 09/10/2013
Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Tân Hóa đồng bộ dự án “Nâng cấp mở rộng đường Lũy Bán Bích-Tân Hóa” - MCT: LLK130304 Xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 30/10/2013