Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối Gói thầu số 10 "Tư vấn giám sát đào và tái lập mương cáp ngầm" Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/06/2013
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Trạm biến áp GIS 220/110kV Bình Tân Gói thầu số 14 - Thay thế máy bơm chữa cháy động cơ điện bằng máy bơm chữa cháy diesel cho hệ thống PCCC đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 24/05/2013
Cải tạo đường dây 110kV Nhà Bè-An Nghĩa lên 02 mạch, đoạn từ trụ 53 đến trạm an Nghĩa" thuộc dự án “Ổn định và nâng cao độ tin cậy nguồn điện cung cấp cho huyện Cần Giờ-TP.HCM Gói thầu số DEP-NBAND2-W1: Cung cấp vật tư, phụ kiện và xây lắp đường dây 110kV đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/05/2013
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Trạm biến áp 110kV An Phú và ĐZ đấu nối Gói thầu số DEP-AP-W4: Cung cấp vật tư, phụ kiện và xây lắp đường dây 110kV nhánh rẽ vào trạm Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/04/2013
Trạm biến áp 110kV An Phú và ĐZ đấu nối Gói thầu số DEP-AP-W3B - Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa. Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/04/2013
Trạm biến áp 110kV An Phú và ĐZ đấu nối Gói thầu số DEP-AP-W4: Cung cấp vật tư, phụ kiện và xây lắp đường dây 110kV nhánh rẽ vào trạm. Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/04/2013
Trạm biến áp 110kV An Phú và ĐZ đấu nối Gói thầu số DEP-AP-W3B - Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống camera, hệ thống tiếp địa. Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/04/2013