Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Hồ Học Lãm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" (LLK130306) Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ vòng xoay An Lạc đến đường Hồ Học Lãm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương"” Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 23/01/2014
Kế hoạch mua sắm tụ bù năm 2014 Bộ đóng cắt tụ bù ứng động trung thế Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 18/12/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD Tủ RMU và hộp đầu trung hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 06/11/2013
Kế hoạch VTTB bổ sung năm 2013 nguồn vốn ĐTXD Tủ phân phối hạ thế composite và máy cắt hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 06/11/2013
Mua sắm thiết bị đo đếm năm 2013 và 2014 Biến dòng trung hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 13/11/2013
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến dây trung thế Bà Hom-Bình Trị năm 2014(LLD140508) Thi công xây lắp công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 03/12/2013
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến dây trung thế Tên Lửa năm 2014 (LLD140507) Thi công xây lắp công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 03/12/2013
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến dây trung thế Xa Cảng năm 2014 (LLD140506) Thi công xây lắp công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 03/12/2013
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến trung thế Tân Hóa năm 2014 (LLD140503) Thi công xây lắp công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 03/12/2013
Sửa chữa lớn toàn diện tuyến trung thế An Lạc năm 2014 (LLD140501) Thi công xây lắp công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 03/12/2013