Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
110kV An Phu Substation and Transmission line connections DEP-AP-G3A: Supply and installation of electrical equipment, materials (excluding 110kV transformer, control, protection, measurement, AC/DC cubicles, control cable, telecommunication and SCADA systems), including commissioning test of entire substation International Competitive Bidding Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 19/08/2013
Trạm biến áp 110kV An Phú và Đường dây đấu nối Gói thầu DEP-AP-G3A: Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị phần trạm (ngoại trừ MBA 110kV, hệ thống điều khiển bảo vệ, đo lường, tự dùng AC/DC, cáp điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA) kể cả thí nghiệm hiệu chỉnh toàn trạm. đấu thầu rộng rãi quốc tế Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 19/08/2013
Trạm biến áp 110kV An Phú và Đường dây đấu nối Gói thầu DEP-AP-G1: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ MBA 63MVA-110kV đấu thầu rộng rãi quốc tế Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/08/2013
Trạm biến áp 110kV An Phú và Đường dây đấu nối Gói thầu DEP-AP-G2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, tự dùng AC/DC, cáp điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc và SCADA đấu thầu rộng rãi quốc tế Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/08/2013
Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Gói thầu số 2 (XL-01): Xây lắp tòa nhà chính, các công trình phụ trợ, hệ thống cấp thoát nước và đấu nối thoát nước ngoài công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/08/2013
Mua sắm Cáp ngầm trung thế phục vụ công trình “XDM Cáp ngầm trung thế cấp điện cho Khu tái định cư 30,244ha, phường Bình Khánh Quận 2” Cáp ngầm trung thế đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/07/2013
Trạm biến áp 110/15kV Bình Chánh và ĐDK 110kV nhánh rẽ vào trạm Gói thầu 09: Cung cấp và lắp đặt bổ sung hệ thống SCADA Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/07/2013
Lắp đặt hệ thống SCADA trạm Thị Nghè Gói thầu 01: Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hoàn chỉnh hệ thống SCADA trạm Thị Nghè. Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/07/2013
TBA 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối – GĐ 1 trạm ngắt trung thế. Gói thầu số 04 – Trang bị chuẩn bị sản xuất. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/07/2013
04 dự án : Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và đường dây đấu nối; Lắp MBA thứ 2 Trạm biến áp 110kV Tân Sơn Nhất. Gói thầu: Bảo hiểm công trình gồm 04 lô như sau: Lô 1: Bảo hiểm công trình cho dự án Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Lô 2: Bảo hiểm công trình cho dự án Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Lô 3: Bảo hiểm công trình cho dự án Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2 và đường dây đấu nối; Lô 4: Bảo hiểm công trình cho dự án Lắp MBA thứ 2 Trạm biến áp 110kV Tân Sơn Nhất. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/07/2013