Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV An Phú và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối; Cải tạo và nâng cấp hệ thống SCADA tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM Gói thầu Kiểm toán hồ sơ quyết toán 04 dự án: Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV An Phú và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối; Cải tạo và nâng cấp hệ thống SCADA tại Trung tâm điều độ hệ thống điện TP.HCM đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 12/06/2014
Đường dây Hiệp Bình Phước – Bình Triệu đoạn 2; Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối – Bao gồm 02 dự án thành phần; Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Gói thầu Kiểm toán hồ sơ quyết toán 03 dự án: Đường dây Hiệp Bình Phước – Bình Triệu đoạn 2; Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối – Bao gồm 02 dự án thành phần; Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 12/06/2014
Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Gói thầu số 8: Quan trắc biến dạng công trình xây dựng thuộc dự án: Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/04/2014
Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn Gói thầu số 8: Quan trắc biến dạng công trình xây dựng thuộc dự án: Trụ sở Công ty Điện lực Sài Gòn đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/04/2014
TBA 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối ; TBA 110kV Bình Hòa và đường dây đấu nối Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô: Lô 1: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác QLVH dự án TBA 110kV Bàu Đưng và ĐDĐN – phần TBA. Lô 2: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác QLVH dự án TBA 110kV Bình Hòa và ĐDĐN Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/04/2014
“TBA 220/110kV Củ Chi và các ĐDK 220-110kV đấu nối” ; “TBA 110kV Gò Vấp 2 và đường dây đấu nối” Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành gồm 2 lô: - Lô 1: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 220/110kV Củ Chi và các ĐDK 220-110kV đấu nối. - Lô 2: Mua sắm VTTB phục vụ cho công tác quản lý vận hành dự án TBA 110kV Gò Vấp 2 và đường dây đấu nối. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/04/2014
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối (110kV Tan Binh 3 substation and transmission line connections) DEP-TB3-G3: "cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ máy biến áp 63MVA-110kV" (DEP-TB3-G3: supply of 63MVA-110kV power transformer and complete installation at platform) Đấu thầu rộng rãi quốc tế (International Competitive Bidding (ICB)) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/04/2014
Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp Mua sắm công cụ, dụng cụ chuẩn bị sản xuất. chào hàng cạnh tranh qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 19/03/2014
Mở rộng trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKBVTC-TDT, HSMT, lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/02/2014