Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Gói 3: Bảo hiểm xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/03/2013
Trạm biến áp 110kV Bàu Đưng và đường dây đấu nối Gói thầu số 5A: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/03/2013
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1, 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Gói số 2: Cung cấp dây dẫn, dây chống sét, phụ kiện và xây lắp đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1& 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/03/2013
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28) Gói số 1: Cung cấp cột thép Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/03/2013
Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối Gói thầu số DEP-HP-W3B – “ Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống Camera, hệ thống tiếp địa” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/03/2013
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Đường dây 220kV Cầu Bông – Củ Chi Gói thầu số 3 - “Cung cấp cách điện và phụ kiện” Đấu thầu rộng rãi trong nước. Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/02/2013
Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Gói thầu số 2 – Cung cấp cột thép mạ kẽm đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/02/2013
Đường dây 220kV Cầu Bông-Củ Chi Gói thầu số 1 – Cung cấp dây dẫn và dây chống sét đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/02/2013