Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110/15kV Tân Sơn Nhất Gói thầu số 3 – Xây dựng kiến trúc, bao gồm cả san lấp mặt bằng, xây lắp bể nước PCCC, hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí; cung cấp hệ thống PCCC và dịch vụ lắp đặt Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/10/2008
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc; Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông Cung cấp 02 MBA 110kV - 63MVA và vận chuyển, lắp đặt, thử nghiệm hoàn chỉnh tại bệ máy cho các trạm Thủ Đức Đông và Vĩnh Lộc Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/04/2008
Cải tạo đường dây 110kV Phú Lâm - Bà Quẹo Cung cấp dây dẫn ACSR 795MCM, dây chống sét OPGW 70 và phụ kiện Rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/08/2007
Cải tạo trạm biến áp 110kV Việt Thành 2 Gói thầu số 5: Vận chuyển máy biến áp 40MVA và phụ kiện từ trạm Chánh Hưng về trạm Việt Thành 2 Chào hàng cạnh tranh trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/08/2007
Di dời, tái lập hệ thống điện đồng bộ với dự án Đại lộ Đông Tây Gói thầu số 12 - Cung cấp tủ hợp bộ trung thế cho trạm ngắt Nhà Rồng Rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/08/2007
Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu Cung cấp cáp quang OPGW 100 và phụ kiện Rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/05/2007
Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu Cung cấp dây dẫn ACSR 795MCM và dây Pastel 147.1 Rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/05/2007
Đường dây 220-110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước Gói thầu số 2 - Cung cấp cáp quang OPGW 100 và phụ kiện Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/05/2007
Đường dây 220-110kV Hóc Môn - Hiệp Bình Phước Gói thầu số 1 - Cung cấp dây dẫn ACSR 795MCM, dây chịu nhiệt TACSR 795MCM và dây Pastel 147.1 Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/05/2007
Cải tạo đường dây 66kV Bà Quẹo - Trường Đua lên 110kV Cung cấp dây chống sét có cáp quang OPGW-70 và phụ kiện Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/04/2007