Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng; Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt; Hoàn thiện cấp nguồn điện cho các phụ tải quan trọng; Kiện toàn lưới điện trung thế phục vụ đóng kết mạch vòng; Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư; Sửa chữa lớn TSCĐ phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn - Phần sơn, sửa chữa phía bên ngoài phòng biến điện năm 2020 và Sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế phục vụ an toàn, mỹ quan hệ thống điện trên địa bàn Quận 5 - Quận 8 năm 2020 Tư vấn thẩm tra BCKTKT, PAKT-DT các công trình “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng; Thi công, lắp đặt tủ RMU thay thế cho thiết bị đóng cắt; Hoàn thiện cấp nguồn điện cho các phụ tải quan trọng; Kiện toàn lưới điện trung thế phục vụ đóng kết mạch vòng; Nâng cấp, cải tạo lưới điện khu vực chung cư; Sửa chữa lớn TSCĐ phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn - Phần sơn, sửa chữa phía bên ngoài phòng biến điện năm 2020 và Sửa chữa lớn lưới điện trung hạ thế phục vụ an toàn, mỹ quan hệ thống điện trên địa bàn Quận 5 - Quận 8 năm 2020” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 30/12/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Tân Tạo, Tân Tạo A, An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân và 14 Phường Quận 6- năm 2020 Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 30/12/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân - năm 2020 Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 30/12/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông - Bình Trị Đông A Quận Bình Tân - năm 2020 Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 30/12/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2020 - THTD2005001 Cung cấp Accu các loại Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 02/01/2020
Tư vấn khảo sát lập BCKTKT- TDT và tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: “Xây dựng trạm biến áp công cộng, chuyên dùng khu vực huyện Bình Chánh năm 2020-2021” TBMT TVKS-GS Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 02/01/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Mua sắm VTTB công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2020 & cân đối tận dụng hàng tồn kho. PC Chợ Lớn 27/12/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Tự thực hiện PC Chợ Lớn 27/12/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 27/12/2019
Mua sắm cosse ép, cầu chì ống, dây chảy bằng nhôm lá các loại – Đợt 1 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 13 – 20 “Cosse ép, cầu chì ống, dây chảy bằng nhôm lá các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 27/12/2019