Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị máy in khổ lớn 36 inch đa năng TBMT MSHH đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 18/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 34/2019 - Dao cách ly Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 23/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 33/2019 - Tủ phân phối hạ thế, máy cắt hạ thế, fuse link Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 23/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 32/2019 - Nắp (trong suốt) của hộp bảo vệ điện kế, nắp đậy đầu dây điện kế, thùng bảo vệ điện kế Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 16/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 31/2019 - Nối IPC Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 16/07/2019
Cải tạo nâng cấp lưới trung thế năm 2018 Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/07/2019
Phát triển lưới trung thế cung cấp điện cho khách hàng năm 2018 Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/07/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân năm 2018 Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/07/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế khu vực Phường Bình Trị Đông A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân năm 2018 Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/07/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2018 Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/07/2019