Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa - Bình Hưng Hòa A - Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân năm 2021 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 19/01/2021
Sửa chữa lớn lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông - Bình Trị Đông A quận Bình Tân năm 2021 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 15/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ thay lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông B - An Lạc - An Lạc A - Tân Tạo - Tân Tạo A quận Bình Tân năm 2021 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 13/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ thay lưới trạm hạ thế khu vực 14 Phường Quận 6 năm 2021 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 12/01/2021
Trạm biến áp 110kV Linh Đông và đường dây đấu nối TBMT Gói thầu số 5: Bảo hiểm xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/01/2021
Cải tạo trạm biến áp 110kV Chợ Lớn Gia hạn TBMT Gói thầu 1A: Cung cấp VTTB và xây lắp toàn trạm, kể cả hệ thống PCCC và bảo hiểm công trình cho Chủ đầu tư (ngoại trừ cung cấp và lắp đặt tủ trung thế 24kV) đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 12/12/2020
Cải tạo trạm biến áp 110kV Chợ Lớn TBMT Gói thầu 2: Giám sát thi công phần xây dựng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/01/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_15: “Thùng bảo vệ điện kế, vỏ tủ điện và thùng cầu dao composite” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 08/01/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_04: “Sứ các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 08/01/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_10: “Cầu dao trần và dây chảy bằng nhôm các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 07/01/2021