Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
“ Nối tuyến lưới điện trung thế khu vực huyện Bình Chánh”. Nguồn vốn: KHCB TBMT gói tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và tư vấn xét thầu xây lắp phần không chuyên điện công trình “ Nối tuyến lưới điện trung thế khu vực huyện Bình Chánh”. Nguồn vốn: KHCB đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 30/12/2022
Cải tạo lưới điện trung thế nổi tại các điểm giao chéo với đường dây cao thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Chánh TBMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC và TDT và tư vấn xét thầu xây lắp phần không chuyên điện công trình “Cải tạo lưới điện trung thế nổi tại các điểm giao chéo với đường dây cao thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Chánh đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 29/12/2022
Tư vấn thiết kế công trình Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 3 năm 2023. Tư vấn thiết kế công trình Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 1 năm 2023. Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 28/12/2022
Tư vấn thiết kế công trình Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 1 năm 2023. Tư vấn thiết kế công trình Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 1 năm 2023. Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 28/12/2022
Trang bị máy tính bảng của khối Kinh doanh Trang bị máy tính bảng của khối Kinh doanh Chào hàng cạnh tranh rút gọn PC Sài Gòn 06/12/2022
Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B - năm 2023 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 21/12/2022
Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Quận 6, Phường An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B - năm 2023 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 21/12/2022
Chỉnh trang mới dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Quận 6 và Phường An Lạc, An Lạc A - Năm 2023 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 21/12/2022
Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Hưng Hòa - năm 2023 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 21/12/2022
Công trình SCL xử lý khiếm khuyết trên lưới điện địa bàn Quận 1, MCT: SGO.D2305003 và SCL xử lý khiếm khuyết trên lưới điện địa bàn Quận 3, MCT: SGO.D2305004 Gói thầu: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng phần chuyên điện & mua bảo hiểm công trình thuộc công trình SCL xử lý khiếm khuyết trên lưới điện địa bàn Quận 1, MCT: SGO.D2305003 và SCL xử lý khiếm khuyết trên lưới điện địa bàn Quận 3, MCT: SGO.D2305004 Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 20/12/2022