Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Thùng xe máy biến thế lưu động VTTB 46/2018 - Thùng xe máy biến thế lưu động Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 15/11/2018
Bổ sung nhu cầu VTTB chủ yếu năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 45/2018 - Cáp đồng trần 25mm2, cáp đồng bọc 4x3.5mm2, cáp Quaduplex 3x10+1x6mm2 (lõi đồng) Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Bình 08/11/2018
Bổ sung nhu cầu VTTB chủ yếu năm 2018 tại Công ty Điện lực Tân Bình VTTB 44/2018 - Boulon, chì niêm, collier, dây niêm, móc treo chữ U, móc nhựa 2 dây, kẹp nối rẽ, ống nhựa, ống gen, giá đỡ hộp đầu cáp TT Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Bình 08/11/2018
Nhánh rẽ 110kV Tân Bình 2 TBMT Gói thầu 01: Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV, đấu nối hoàn chỉnh và đóng điện, kể cả mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/11/2018
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân - năm 2019 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT cho dự án "Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B quận Bình Tân - năm 2019" Đấu thầu rộng rãi, qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 12/11/2018
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Tân Tạo quận Bình Tân - năm 2019 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT cho dự án "Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Tân Tạo quận Bình Tân - năm 2019" Đấu thầu rộng rãi, qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 12/11/2018
Sửa chữa lớn cải tạo kho bãi tại Công ty Điện lực Tân Bình năm 2018 Sửa chữa lớn cải tạo kho bãi tại Công ty Điện lực Tân Bình năm 2018 Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 30/10/2018
Tư vấn kiểm toán của dự án “Thi công, lắp đặt live-line các Recloser phục vụ hoàn thiện hệ thống mini SCADA/DAS” Tư vấn kiểm toán của dự án “Thi công, lắp đặt live-line các Recloser phục vụ hoàn thiện hệ thống mini SCADA/DAS” Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 25/10/2018
Thi công công trình tái chỉnh trang DTT các hẻm từ Phường 01 đến Phường 03 và từ Phường 04 đến Phường 07 - Quận 8 Thi công công trình tái chỉnh trang DTT các hẻm từ Phường 01 đến Phường 03 và từ Phường 04 đến Phường 07 - Quận 8 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 09/11/2018
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo A quận Bình Tân - năm 2019 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT dự án “Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo A quận Bình Tân - năm 2019” Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 08/11/2018