Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường An Lạc, An Lạc A, Quận Bình Tân năm 2022 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 29/03/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường An Lạc, An Lạc A, Quận Bình Tân năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 29/03/2022
Trang bị máy kiểm chứng điện kế 01 pha Gói thầu số 53.MS.22: Cung cấp máy kiểm chứng điện kế 01 ph Chào hàng cạnh tranh trong nước/qua mạng PC Củ Chi 29/03/2022
Mua sắm trang bị quần áo BHLĐ năm 2022 Gói thầu số 2022A_01: “Áo quần BHLĐ” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 28/03/2022
Mua sắm trang bị bảo vệ cá nhân năm 2022 Gói thầu số 2022A_02: “Trang bị cho công tác an toàn” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 28/03/2022
02 dự án: Cải tạo nhánh rẽ 110kV Nam Sài Gòn 2 và Xây dựng 02 mạch cáp ngầm 110kV Bình Tân – T2 (NR Tân Bình 1) TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD cho 02 dự án: Cải tạo nhánh rẽ 110kV Nam Sài Gòn 2 và Xây dựng 02 mạch cáp ngầm 110kV Bình Tân –T2 (NR Tân Bình 1) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/03/2022
03 dự án: Xuất tuyến 110kV trạm 220kV Đầm Sen; Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Phú Định – trạm 110kV Chợ Lớn) và Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Chợ Lớn – trạm 110kV Hùng Vương) TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD cho 03 dự án: Xuất tuyến 110kV trạm 220kV Đầm Sen; Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Phú Định – trạm 110kV Chợ Lớn) và Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Chợ Lớn – trạm 110kV Hùng Vương) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/03/2022
Trạm biến áp 110 kV Thủ Thiêm 2 TBMT gói thầu Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/03/2022
Đường dây 110kV Trảng Bàng – Củ Chi TBMT Gói thầu số 1: Cung cấp toàn bộ vật tư, thi công xây dựng công trình và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/03/2022
Đường dây 110kV từ trạm 220kV Quận 8 – Phú Định và Trạm 220kV Đầm Sen - Chợ Lớn TBMT Gói thầu tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD cho 02 dự án: Đường dây 110kV từ trạm 220kV Quận 8 – Phú Định và Trạm 220kV Đầm Sen - Chợ Lớn Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/03/2022