Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR An Dưỡng Địa đến mũi tàu Phú Lâm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" (LLK130309)” Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR An Dưỡng Địa đến mũi tàu Phú Lâm) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương"” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/01/2014
“Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR Y tế kỹ thuật cao đến NR An Dưỡng Địa) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" (LLK130308)” Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (NR Y tế kỹ thuật cao đến NR An Dưỡng Địa) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương"” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/01/2014
Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ đường Hồ Học Lãm đến NR Y tế kỹ thuật cao) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương" (LLK130307) Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hóa lưới điện tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn từ đường Hồ Học Lãm đến NR Y tế kỹ thuật cao) đồng bộ dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương"” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/01/2014
06 dự án: Đường dây nhánh rẽ và trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2; Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV An Phú và đường dây đấu nối; Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 1; Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối. Cung cấp cáp quang, phụ kiện và thiết bị thông tin quang gồm 6 lô Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/12/2013
Trạm biến áp 220kV Vĩnh Lộc và đường dây đấu nối Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuên ngành và lập quy trình bảo trì công trình. đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/01/2014
Đường dây 110kV Quận 8 - Hùng Vương Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên nghành và lập qui trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/01/2014
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Mở rộng trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKBVTC-TDT, HSMT, lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập quy trình bảo trì công trình đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 18/11/2013
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
06 dự án: Đường dây nhánh rẽ và trạm biến áp 110kV Gò Vấp 2; Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối; Trạm biến áp 110kV An Phú và đường dây đấu nối; Đường dây 110kV Hiệp Bình Phước - Bình Triệu, đoạn 1; Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp; Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối. Cung cấp cáp quang, phụ kiện và thiết bị thông tin quang gồm 6 lô Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/12/2013