Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
Trạm biến áp 110kV Tân Bình 3 và đường dây đấu nối (110kV Tan Binh 3 substation and transmission line connections) DEP-TB3-G3: "cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ máy biến áp 63MVA-110kV" (DEP-TB3-G3: supply of 63MVA-110kV power transformer and complete installation at platform) Đấu thầu rộng rãi quốc tế (International Competitive Bidding (ICB)) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/04/2014
Trạm biến áp 110kV Cầu Bông nối cấp Mua sắm công cụ, dụng cụ chuẩn bị sản xuất. chào hàng cạnh tranh qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 19/03/2014
Mở rộng trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKBVTC-TDT, HSMT, lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/02/2014
Mở rộng trụ sở Công ty Điện lực Củ Chi Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKBVTC-TDT, HSMT, lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 25/02/2014
“Sửa chữa thường xuyên - xử lý sự cố lưới điện, thay hư cháy – bảo trì – gắn mới hệ thống đo đếm, sửa chữa thường xuyên - xử lý sự cố dây thông tin năm 2014”; “Đầu tư xây dựng năm 2014 gồm các công trình DDK120701, DDK120702, DDK120703, DDK120102, DDK120103, DDK120104, DDK120201, DDK120301”; “Sửa chữa lớn năm 2014 gồm các công trình DDD140101, DDD140102, DDD140103, DDD140301, DDD140302, DDD140501, DDD140502, DDD140503”. Gói thầu 14-08: Đà , thanh chống, collier, ống sắt các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/01/2014
Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/01/1900
"Ổn định và nâng cao độ tin cậy nguồn điện cung cấp cho huyện Cần Giờ - TP.HCM" và "Trạm biến áp 110kV Hiệp Phước và đường dây đấu nối" Cung cấp dây chống sét có cáp quang OPGW và các phụ kiện của các dự án DEP Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/01/2014
“XDM lộ ra Đình Cẩn trạm Bình Trị Đông năm 2014 (LLK140107)” Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “XDM lộ ra Đình Cẩn trạm Bình Trị Đông năm 2014” Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/01/2014
“Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực quận Bình Tân năm 2014 (LLK140703)” Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực quận Bình Tân năm 2014” Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/01/2014