Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Kẹp nối ép và mối nối Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Cáp nhôm bọc hạ thế ABC Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Cáp đồng duplex và quaduplex Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Boulon các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Xà thép và thanh chống Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014
“Ngầm hoá lưới điện tuyến đường Hậu Giang - Tháp Mười (từ cầu Hậu Giang đến đường Ngô Nhân Tịnh) (LLK140310)” Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hoá lưới điện tuyến đường Hậu Giang - Tháp Mười (từ cầu Hậu Giang đến đường Ngô Nhân Tịnh)” Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 12/02/2014
Ngầm hoá lưới điện tuyến đường Hậu Giang - Tháp Mười (từ mũi tàu Phú Lâm đến cầu Hậu Giang) (LLK140309) Tư vấn lập dự án ĐTXD, lập TKBVTC-DT cho công trình “Ngầm hoá lưới điện tuyến đường Hậu Giang - Tháp Mười (từ mũi tàu Phú Lâm đến cầu Hậu Giang)” Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 12/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Hộp domino đầu trụ 9 cực và 6 cực Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 20/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 FCO, LBFCO (thân polymer) Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 20/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Cáp muller hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 20/02/2014