Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực Quận 6 năm 2014 (đợt 2) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 04/03/2014
Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm thuộc khu vực Phường Tân Tạo A - Bình Tân năm 2014 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 04/03/2014
Trang bị máy kiểm chứng điện kế 1 pha (PTS) Máy kiểm chứng điện kế 1 pha Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 28/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Biến dòng trung hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 20/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Phụ kiện lưới điện Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 27/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Thùng bảo vệ composite và Hộp bảo vệ điện kế Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 27/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Máy cắt hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 27/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Dao cách ly và Cầu dao trần 3 pha Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 27/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Trụ bê tông ly tâm Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 27/02/2014
Kế hoạch mua sắm VTTB phục vụ công tác SCTX và gắn mới điện kế năm 2014 Cosse ép các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 25/02/2014