Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Đường cáp ngầm 110kV Tao Đàn - Hòa Hưng Gói thầu số 2 - Đào và tái lập mương cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 13/08/2008
Cải tạo và TCCS trạm biến áp 110kV Tân Hiệp Gói thầu số 3 - Cung cấp và xây lắp hệ thống PCCC Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 29/09/2008
Cải tạo và TCCS trạm Phú Định - GIS Gói thầu số 5 - Cung cấp hệ thống PCCC và dịch vụ lắp đặt Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/09/2008
Trạm biến áp 220kV Củ Chi và các đường dây 220-110kV đấu nối Gói thầu - Tư vấn KSKT, lập TKKT - TDT, lập HSMT, lập thiết kế BVTC, bao gồm công tác lập EIA và RAP Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/09/2008
Cải tạo trạm biến áp 110kV Trường Đua Gói thầu số 1B - Cung cấp thiết bị trung thế Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/09/2008
Trạm biến áp 110kV Bình Hòa và đường dây đấu nối Gói thầu - Tư vấn KSKT, lập TKKT - TDT, lập HSMT, lập thiết kế BVTC, bao gồm công tác lập EMP và RP Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 20/08/2008
Trạm biến áp 110/15kV Tân Sơn Nhất Gói thầu số 3 – Xây dựng kiến trúc, bao gồm cả san lấp mặt bằng, xây lắp bể nước PCCC, hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí; cung cấp hệ thống PCCC và dịch vụ lắp đặt Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/10/2008
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Vĩnh Lộc; Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Thủ Đức Đông Cung cấp 02 MBA 110kV - 63MVA và vận chuyển, lắp đặt, thử nghiệm hoàn chỉnh tại bệ máy cho các trạm Thủ Đức Đông và Vĩnh Lộc Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 01/04/2008
Cải tạo đường dây 110kV Phú Lâm - Bà Quẹo Cung cấp dây dẫn ACSR 795MCM, dây chống sét OPGW 70 và phụ kiện Rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/08/2007
Cải tạo trạm biến áp 110kV Việt Thành 2 Gói thầu số 5: Vận chuyển máy biến áp 40MVA và phụ kiện từ trạm Chánh Hưng về trạm Việt Thành 2 Chào hàng cạnh tranh trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/08/2007