Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Tái chỉnh trang, sửa chữa, xử lý các điểm mất mỹ quan trên địa bàn Quận Tân Bình Xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và mua bảo hiểm cho công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 08/07/2020
SCL TSCĐ cáp ngầm trung thế các tuyến dây Liên Hợp, Quang Liêm năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Phú 17/08/2020
Gói thầu số 70.MS.20: Cung cấp Cáp ngầm trung thế Cung cấp Cáp ngầm trung thế Đấu thầu rộng rãi trong nước; Qua mạng PC Củ Chi 17/08/2020
Thi công xây lắp: Thi công xây dựng lưới hạ thế để phục vụ mắc điện TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 13/08/2020
Gói thầu số 69.MS.20: Cung cấp Cáp đồng nhôm các loại Mua sắm VTTB phục vụ công tác SXKD – ĐTXD của Công ty Điện lực Củ Chi năm 2020 Đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn nhà thầu qua mạng PC Củ Chi 17/08/2020
Xây dựng Tổng kho của Tổng công ty Điện lực TP.HCM tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung TBMT Gói thầu số 1: Xây dựng bãi vật tư ngoài trời đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/08/2020
04 công trình: In báo nhân dân, Hỷ Vài Ngọc, Trần Quang 3 và Hai Trang 2 TBMT TCXL 04 công trình: In báo nhân dân, Hỷ Vài Ngọc, Trần Quang 3 và Hai Trang 2 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 14/08/2020
công trình Cải tạo và hoàn thiện nối tuyến lưới trung thế khu vực huyện Bình Chánh và công trình “Ngầm hóa nhánh rẽ Hai U tuyến Phi Long” TBMT TVGS Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Cải tạo và hoàn thiện nối tuyến lưới trung thế khu vực huyện Bình Chánh và công trình “Ngầm hóa nhánh rẽ Hai U tuyến Phi Long” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 12/08/2020
Cải tạo và hoàn thiện nối tuyến lưới trung thế khu vực huyện Bình Chánh (CT1) và Ngầm hóa nhánh rẽ Hai U tuyến Phi Long (CT2) TBMT Thi công xây lắp và mua bảo hiểm cho công trình Cải tạo và hoàn thiện nối tuyến lưới trung thế khu vực huyện Bình Chánh và Hạng mục đào và tái lập mương cáp công trình “Ngầm hóa nhánh rẽ Hai U tuyến Phi Long” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 13/08/2020
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Tân Quy (đoạn 1) TBMT Gói thầu 2: kiểm toán công trình dự án Cải tạo Đường dây 110kV Hóc môn – Tân Quy, đoạn 1 Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 12/08/2020