Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Nâng cấp hoàn thiện lưới, trạm công cộng năm 2019 Thông báo mời thầu Gói thầu Tư vấn khảo sát - lập BCKTKT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng - lắp đặt thiết bị công trình Dấu thầu rộng rãi trong nước có qua mạng PC Bình Chánh 16/01/2019
Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng Công ty CNTT 18/01/2019
Trang bị cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2019 Trang bị cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2019 Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 08/01/2019
Gói thầu XL- D1905012 Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị - Phần thay trụ trung thế thấp, mất an toàn. Gói thầu XL- D1905012 Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị - Phần thay trụ trung thế thấp, mất an toàn. Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 27/12/2018
Gói thầu thi công xây dựng công trình: 1. Di dời trạm biến áp Ngã tư đình 1, 1*560kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 2. Di dời trạm biến áp Thợ Du 2, 1*250kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 3. Di dời đường dây trung áp và TBA 1*560kVA Xuân Hoàng để cấp điện cho khách hàng Chi nhánh Quận 12-Công ty TNHH Cyber Star Group Gói thầu thi công xây dựng công trình: 1. Di dời trạm biến áp Ngã tư đình 1, 1*560kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 2. Di dời trạm biến áp Thợ Du 2, 1*250kVA để xử lý trạm biến áp tổn thất cao. 3. Di dời đường dây trung áp và TBA 1*560kVA Xuân Hoàng để cấp điện cho khách hàng Chi nhánh Quận 12-Công ty TNHH Cyber Star Group Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 27/12/2018
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_12: “Kẹp ngừng và Kẹp treo cáp các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 08/01/2019
Xây lắp phần không chuyên điện phục vụ cho công tác: “Xử lý sự cố và gắn mới điện kế” trên địa bàn Công ty Điện lực Tân Bình năm 2019. Xây lắp phần không chuyên điện phục vụ cho công tác: “Xử lý sự cố và gắn mới điện kế” trên địa bàn Công ty Điện lực Tân Bình năm 2019. đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại Webstie http://muasamcong.mpi.gov.vn. PC Tân Bình 04/12/2018
Sửa chữa lớn lưới trung thế không đảm bảo an toàn cung cấp điện quận Tân Bình năm 2019 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình: Sửa chữa lớn lưới trung thế không đảm bảo an toàn cung cấp điện quận Tân Bình năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 04/12/2018
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901C_03: “Cáp muller các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 05/01/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901C_07: “Dây niêm chì và Chì niêm” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 05/01/2019