Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục hoán chuyển xử lý non, quá tải máy biến thế TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục hoán chuyển xử lý các trạm trên 95% tải TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục thay nhánh dây mắc điện TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục thay tụ bù hạ thế TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục thay lưới hạ thế và hộp phân phối TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 14/02/2020
Mua sắm giáp níu các loại – Đợt 1 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 11 – 20 “Giáp níu các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 19/02/2020
Mua sắm cosse ép, cầu chì ống, dây chảy bằng nhôm lá các loại – Đợt 1 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 13 – 20 “Cosse ép, cầu chì ống, dây chảy bằng nhôm lá các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 19/02/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_14: “Cầu chì ống trung thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 17/02/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002AC_15: “Máy cắt hạ thế và Hộp Domino các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 14/02/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002AC_13: “Băng keo, Ống gen co nhiệt trung thế và Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm hạ thế” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 14/02/2020