Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói thầu số 2301C_07: “Dao cách ly 3 pha, Cầu dao trần và Chì lá hạ thế các loại” Gói thầu số 2301C_07: “Dao cách ly 3 pha, Cầu dao trần và Chì lá hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 31/01/2023
Gói thầu số 2301C_04: “Cáp ngầm hạ thế các loại” Gói thầu số 2301C_04: “Cáp ngầm hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 18/01/2023
Gói thầu số 2301C_02: “Cáp đồng trần, đồng bọc, Muller, Duplex và Quaduplex các loại” Gói thầu số 2301C_02: “Cáp đồng trần, đồng bọc, Muller, Duplex và Quaduplex các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 18/01/2023
Gói thầu số 2301AC_11: “Nắp chụp các loại” Gói thầu số 2301AC_11: “Nắp chụp các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 17/01/2023
Gói thầu số 2301C_03: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại” Gói thầu số 2301C_03: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 17/01/2023
Gói thầu số 2301C_01: “Xà thép, Thanh chống, Potelet và Boulon các loại” Gói thầu số 2301C_01: “Xà thép, Thanh chống, Potelet và Boulon các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 17/01/2023
Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 1 năm 2023 và Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 3 năm 2023 Tư vấn thiết kế công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 10/01/2023
Cải tạo đường dây 110 kV Cát Lái – Thủ Đức Đông TBMT Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát lắp đặt phần điện Đấu thầu rộng rãi (trong nước, đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/01/2023
Gia hạn bản quyền phần mềm License BI Tableau Creator Gia hạn bản quyền phần mềm License BI Tableau Creator Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 12/01/2023
Gia hạn dịch vụ bảo hành hệ thống Email Gateway, bảo hành hệ thống Ddos Arbor và gia hạn bản quyền phần mềm hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền Gia hạn dịch vụ bảo hành hệ thống Email Gateway, bảo hành hệ thống Ddos Arbor và gia hạn bản quyền phần mềm hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 12/01/2023