Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân năm 2018 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 22/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 39/2019 - Cosse, kẹp ngừng, sứ thanh cái, ống nối cáp, ống nhựa Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 23/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 38/2019 - Nắp chụp, băng keo, thuốc hàn Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 23/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 37/2019 - Boulon, đà, potelet, collier, giá đỡ Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 23/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 36/2019 - Giáp buộc các loại Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 23/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 35/2019 - Cáp đồng, cáp mắc điện Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 23/07/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2018 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 18/07/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A Quận Bình Tân năm 2018 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 18/07/2019
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm biến thế phục vụ cung cấp điện khu vực Phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông B và Quận 6 năm 2018 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 18/07/2019
Trang bị máy đo điện trở đất TBMT MSHH đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 18/07/2019