Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Thi công xây lắp và cung cấp vật tư công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 – Phần tự thực hiện Tự thực hiện PC Chợ Lớn 16/01/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 – Phần thuê ngoài Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 16/01/2020
Xây dựng mới lộ ra Đa Phước trạm Bình Chánh TBMT gói thầu tư vấn khảo sát lập BCKTKT- TDT và tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: “Xây dựng mới lộ ra Đa Phước trạm Bình Chánh” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 20/01/2020
Mua sắm VTTB cho công tác SCL, SXKD, ĐTXD năm 2020 Gói thầu: Phụ kiện lưới điện Chào hàng cạnh tranh rút gọn PC Thủ Thiêm 17/01/2020
kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2019 Gói thầu số 8-2019: Tủ điện trung thế cho các trạm ngắt Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 21/01/2020
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2020 Gói thầu số 01-2020: Cáp ngầm hạ thế 3x25 +1x16 mm2 (lõi đồng) Mua sắm trực tiếp Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 16/01/2020
Dự án: Trang bị tài sản cố định năm 2020 - Hạng mục: Bộ dụng cụ làm hộp nối cáp, đầu cáp ngầm Gói thầu: Bộ dụng cụ làm hộp nối cáp, đầu cáp ngầm ĐTRR PC Thủ Thiêm 16/01/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 - Hạng mục: Máy dò tìm cáp ngầm và sự cố cáp ngầm Gói thầu: Máy dò tìm cáp ngầm và sự cố cáp ngầm ĐTRR PC Thủ Thiêm 16/01/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002AC_16: “LA, FCO, LBFCO và fuse holder 100a” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 09/01/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_17: “Dao cách ly 3pha 24kV 630A OD” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 08/01/2020