Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
03 dự án: Xuất tuyến 110kV trạm 220kV Đầm Sen; Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Phú Định – trạm 110kV Chợ Lớn) và Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Chợ Lớn – trạm 110kV Hùng Vương) Gia hạn TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD cho 03 dự án: Xuất tuyến 110kV trạm 220kV Đầm Sen; Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Phú Định – trạm 110kV Chợ Lớn) và Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Chợ Lớn – trạm 110kV Hùng Vương) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/03/2022
Mua sắm in ấn phẩm năm 2022 Mua sắm in ấn phẩm cho Công ty Điện lực Bình Phú Chào hàng cạnh tranh rút gọn (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 18/04/2022
XDM lưới điện trung thế khu vực xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B và xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh TBMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “XDM lưới điện trung thế khu vực xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B và xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh”. đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 08/04/2022
XDM lưới điện trung thế khu vực xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B và xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh TBMT gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “XDM lưới điện trung thế khu vực xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B và xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh” đấu thầu rộng rãi qua mạng Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 12/04/2022
Dịch vụ bảo trì tại Công ty Điện lực Bình Phú bao gồm: Bảo trì hệ thống máy lạnh, Bảo trì hệ thống điện, nước, Bảo trì hệ thống camera, tổng đài điện thoại nội bộ, vệ sinh máy vi tính và máy in, chăm sóc cây xanh, cho thuê lao động trong năm 2022 Dịch vụ bảo trì tại Công ty Điện lực Bình Phú bao gồm: Bảo trì hệ thống máy lạnh, Bảo trì hệ thống điện, nước, Bảo trì hệ thống camera, tổng đài điện thoại nội bộ, vệ sinh máy vi tính và máy in, chăm sóc cây xanh, cho thuê lao động trong năm 2022 Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 07/04/2022
Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2022 Cung cấp dịch vụ bảo vệ năm 2022 Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 05/04/2022
Cung cấp dịch vụ vệ sinh năm 2022 Cung cấp dịch vụ vệ sinh năm 2022 Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 06/04/2022
Cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy năm 2022 Cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy năm 2022 Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 05/04/2022
Cải tạo đường dây 110kV Bình Chánh – Phú Định (Ngầm hóa từ trụ T41 đến trạm Phú Định); Cải tạo đường dây 110kV Nhà Bè – An Nghĩa (đoạn từ trạm Nhà Bè đến trụ vượt sông Soài Rạp) và Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn – Gò Vấp 1 TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD cho 03 dự án: Cải tạo đường dây 110kV Bình Chánh – Phú Định (Ngầm hóa từ trụ T41 đến trạm Phú Định); Cải tạo đường dây 110kV Nhà Bè – An Nghĩa (đoạn từ trạm Nhà Bè đến trụ vượt sông Soài Rạp) và Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn – Gò Vấp 1 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/04/2022
Mua sắm VTTB năm 2022 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 11 – 22 “Máy cắt hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 29/03/2022