Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ thay hộp nối cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm trên địa bàn Q5, Q8, năm 2021; Sửa chữa lớn TSCĐ thay cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối của nối tuyến Phú Định - Xóm Củi, năm 2021 Tư vấn lập PAKT-DT, đánh giá hồ sơ dự thầu và giám sát các công trình Sửa chữa lớn năm 2021: "Sửa chữa lớn TSCĐ thay hộp nối cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm trên địa bàn Q5, Q8, năm 2021; Sửa chữa lớn TSCĐ thay cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối của nối tuyến Phú Định - Xóm Củi, năm 2021" Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 22/01/2021
Cải tạo và nâng cấp lưới hạ thế cấp điện cho Chung cư K300 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình năm 2021 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT; Tư vấn xét thầu phần xây dựng không chuyên điện; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cho dự án Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 15/01/2021
Xây dựng mới lộ ra trạm ngắt Thường Kiệt, quận Tân Bình Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT; Tư vấn xét thầu phần xây dựng không chuyên điện; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị cho dự án Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 15/01/2021
Sửa chữa lớn lưới hạ thế không đảm bảo an toàn thuộc khu vực 32 trạm biến thế thuộc phường 14 đến phường 15 quận Tân Bình năm 2021 Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 15/01/2021
Sửa chữa lớn lưới hạ thế không đảm bảo an toàn thuộc khu vực 29 trạm biến thế thuộc Phường 06 đến Phường 09 Quận Tân Bình năm 2021 Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 15/01/2021
Sửa chữa lớn lưới hạ thế không đảm bảo an toàn thuộc khu vực 28 trạm biến thế thuộc Phường 01 đến Phường 05 Quận Tân Bình năm 2021 Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 15/01/2021
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2021 VTTB 10 2021 - Dụng cụ chống động vật đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 15/01/2021
Mua sắm trụ bê tông ly tâm các loại – Đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 06 – 21 “Trụ BTLT các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 21/01/2021
Mua sắm sứ các loại – Đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 05 – 21 “Sứ các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 21/01/2021
Sửa chữa lớn VTTB Tủ phân phối hạ thế trên địa bàn Quận 6 và quận Bình Tân năm 2021 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 19/01/2021