Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị tài sản cố định năm 2020 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Trang bị kềm ép thủy lực 12 tấn sử dụng pin Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 09/06/2020
Trạm 110kV Lê Minh Xuân 3 và đường dây đấu nối TBMT gói 6: Bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 30/08/2018
XDM lưới trung thế dọc đường Liên Ấp 123 và đường 1A huyện Bình Chánh” TBMT TVGS ctr “XDM lưới trung thế dọc đường Liên Ấp 123 và đường 1A huyện Bình Chánh” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 08/06/2020
XDM lưới trung thế dọc đường Liên Ấp 123 và đường 1A huyện Bình Chánh. TBMT TCXL ctr XDM lưới trung thế dọc đường Liên Ấp 123 và đường 1A huyện Bình Chánh. đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 05/06/2020
Xây dựng mới các lộ ra hạ thế trạm công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Xây dựng mới các lộ ra hạ thế trạm công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 28/05/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_21: “Phụ kiện lưới điện” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 08/06/2020
Thi công xây lắp, giám sát công trình “Đào đường, tái lập mặt đường để xử lý sự cố năm 2020-2021” TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 03/06/2020
Xây dựng mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái – Tân Cảng Giám sát thi công dự án Xây dựng mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái – Tân Cảng Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 05/06/2020
Xây dựng mạng cáp quang kết nối trạm biến áp Bình Thái - Tân Cảng Thi công mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái – Tân Cảng Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 05/06/2020
TVGS - Tư vấn giám sát thi công đào, tái lập mương cáp TVGS - Tư vấn giám sát thi công đào, tái lập mương cáp Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 28/05/2020