Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sữa chữa lớn các nhánh rẽ tuyến dây trung thế huyện Bình Chánh - năm 2019 TBMT xây lắp đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 19/11/2018
Sửa chữa lớn lưới trung thế đường Nguyễn Văn Linh (Đoạn Quốc Lộ 1A đến Trịnh Quang Nghị) năm 2019”- MCT: BCHD1905001 TBMT xây lắp đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 13/11/2018
Sửa chữa lớn phần điện và kiến trúc 31 phòng biến điện - Quận Tân Bình năm 2019 Tư vấn khảo sát và lập PAKT-DT công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 19/11/2018
Mua sắm VPP cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Quý 3+4/2018 Mua sắm VPP cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Quý 3+4/2018 Chào hàng cạnh tranh qua mạng (theo quy trình rút gọn) PC Chợ Lớn 16/11/2018
Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm nối cấp TBMT Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/11/2018
Xây dựng các nối tuyến sạch cấp điện cho các phụ tải Sân bay Tân Sơn Nhất Thi công, cung cấp VTTB và mua bảo hiểm cho dự án "Xây dựng các nối tuyến sạch cấp điện cho các phụ tải Sân bay Tân Sơn Nhất" ĐTRR trong nước Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 16/11/2018
Đường dây 110kV Quận 8 – Chánh Hưng (kéo cáp mạch thứ 2) TBMT Gói thầu 1: Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/11/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Hệ thống camera cho xung quanh tòa nhà và kho vật tư VTTB 49/2018 - Hệ thống camera cho xung quanh tòa nhà và kho vật tư Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 15/11/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Trang bị TSCĐ máy chiếu VTTB 48/2018 - Trang bị TSCĐ máy chiếu Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 15/11/2018
Trang bị TSCĐ năm 2018 cho Công ty Điện lực Tân Bình - Máy đo điện trở đất VTTB 47/2018 - Máy đo điện trở đất Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 15/11/2018