Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-04/2019: Cáp đồng các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-03/2019: Sứ các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-02/2019: Xà thép, thanh chống, phụ kiện các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-01/2019: Trụ điện các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác VTTB điện năm 2018 – Lần 2 VTTB-13/2019: Accu 2V-150A CHCT rút gọn qua mạng PC Tân Phú 16/01/2019
Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các công trình cấp nguồn cho TBT Thế Hiển 9; XDM mạch vòng lộ ra Phương Việt và tuyến dây Kim Quang và giám sát công trình TBT Thế Hiển 9 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các công trình cấp nguồn cho TBT Thế Hiển 9; XDM mạch vòng lộ ra Phương Việt và tuyến dây Kim Quang và giám sát công trình TBT Thế Hiển 9 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 15/01/2019
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 1-2019: Tủ điện trung thế các loại cho các công trình trạm ngắt Đấu thầu rộng rãi trong nước (có qua mạng). Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 07/01/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901C_18: “Hộp bảo vệ, nắp trong suốt và Nắp đậy đầu dây điện kế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 15/01/2019
Đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng TBMT gói thầu 3: Tư vấn giám sát thi công đào và tái lập mương cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/01/2019
Mua sắm LBFCO, FCO, LA, sứ treo, hộp nối, hộp đầu cáp ngầm hạ thế – Đợt 1 năm 2019 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 09 – 19 “LBFCO, FCO, LA, sứ treo, hộp nối, hộp đầu cáp ngầm hạ thế” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 10/01/2019