Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
SCL 15 trạm biến thế mất an toàn, mỹ quan trên địa bàn Quận Tân Bình năm 2020 Xây lắp, cung cấp một phần VTTB và mua bảo hiểm cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng đấu thầu điện tử tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 22/04/2020
Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty Điện lực Tân Bình năm 2020 - 2022 Cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Công ty Điện lực Tân Bình năm 2020 - 2022 Chào hàng cạnh tranh qua mạng (thực hiện trên hệ thống đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 18/05/2020
SCL các nhánh rẽ TT không đảm bảo an toàn cung cấp điện quận Tân Bình năm 2020 Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng đấu thầu điện tử tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 24/04/2020
SCL LHT không đảm bảo an toàn thuộc KV 36 TBT thuộc P7-10 Q.Tân Bình năm 2020 Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng đấu thầu điện tử tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 02/03/2020
SCL LHT không đảm bảo an toàn thuộc KV 23 TBT thuộc P14 - 15 Q.TB năm 2020 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng đấu thầu điện tử tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 07/01/2020
SCL LHT không đảm bảo AT thuộc KV 35 TBT trên địa bàn P11- 13 Q.TB năm 2020 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng đấu thầu điện tử tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 07/01/2020
Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa B, Bình Hưng Hòa A, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân - năm 2020 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 11/06/2020
Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường An Lạc, Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân - năm 2020 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 11/06/2020
Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Quận 6 - năm 2020 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 11/06/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_06: “Cáp muller các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 10/06/2020