Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Quận 6 năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 04/05/2022
Gói thầu số 2202B_01: “FCO, LBFCO và LA” Gói thầu số 2202B_01: “FCO, LBFCO và LA” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 05/05/2022
Chỉnh trang làm gọn dây thông tin qua trạm biến thế trên địa bàn huyện Bình Chánh Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Chỉnh trang làm gọn dây thông tin qua trạm biến thế trên địa bàn huyện Bình Chánh” Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 29/04/2022
02 dự án: Cải tạo nhánh rẽ 110kV Nam Sài Gòn 2 và Xây dựng 02 mạch cáp ngầm 110kV Bình Tân – T2 (NR Tân Bình 1) Gia hạn lần 2 TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD cho 02 dự án: Cải tạo nhánh rẽ 110kV Nam Sài Gòn 2 và Xây dựng 02 mạch cáp ngầm 110kV Bình Tân –T2 (NR Tân Bình 1) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/03/2022
03 dự án: Xuất tuyến 110kV trạm 220kV Đầm Sen; Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Phú Định – trạm 110kV Chợ Lớn) và Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Chợ Lớn – trạm 110kV Hùng Vương) Gia hạn lần 2 TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD cho 03 dự án: Xuất tuyến 110kV trạm 220kV Đầm Sen; Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Phú Định – trạm 110kV Chợ Lớn) và Cải tạo đường dây 110kV Phú Định – Hùng Vương (đoạn từ trạm 110kV Chợ Lớn – trạm 110kV Hùng Vương) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/03/2022
Cáp ngầm 220kV Bà Quẹo - Đầm Sen TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 08/04/2022
Cải tạo đường dây 110kV Bình Chánh – Phú Định (Ngầm hóa từ trụ T41 đến trạm Phú Định); Cải tạo đường dây 110kV Nhà Bè – An Nghĩa (đoạn từ trạm Nhà Bè đến trụ vượt sông Soài Rạp) và Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn – Gò Vấp 1 Gia hạn TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD cho 03 dự án: Cải tạo đường dây 110kV Bình Chánh – Phú Định (Ngầm hóa từ trụ T41 đến trạm Phú Định); Cải tạo đường dây 110kV Nhà Bè – An Nghĩa (đoạn từ trạm Nhà Bè đến trụ vượt sông Soài Rạp) và Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn – Gò Vấp 1 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/04/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 20/04/2022
XDM trạm chuyên dùng năm 2022 Tư vấn kiểm toán Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 20/04/2022
02 dự án: Cải tạo nhánh rẽ 110kV Nam Sài Gòn 2 và Xây dựng 02 mạch cáp ngầm 110kV Bình Tân – T2 (NR Tân Bình 1) Gia hạn TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD cho 02 dự án: Cải tạo nhánh rẽ 110kV Nam Sài Gòn 2 và Xây dựng 02 mạch cáp ngầm 110kV Bình Tân –T2 (NR Tân Bình 1) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/03/2022