Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị thiết bị đo phóng điện cục bộ năm 2020 Trang bị thiết bị đo phóng điện cục bộ năm 2020 Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 10/07/2020
Trang bị xe nâng hàng 3 tấn (chạy bằng điện) Trang bị xe nâng hàng 3 tấn (chạy bằng điện) Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 22/06/2020
Mua sắm thùng xe máy biến thế, rơ móc kéo xe và hệ thống giám sát 4G có định vị Mua sắm thùng xe máy biến thế, rơ móc kéo xe và hệ thống giám sát 4G có định vị Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 30/06/2020
Gói thầu thi công xây lắp và mua bảo hiểm. Công trình:Sửa chữa lớn nhà điều hành Công ty Điện lực Bình Chánh. Gói thầu thi công xây lắp và mua bảo hiểm. Công trình: Sửa chữa lớn nhà điều hành Công ty Điện lực Bình Chánh. Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 21/08/2020
Công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế Thiện Hòa, Hữu Lợi – Hạng mục trụ điện, phụ kiện và hành lang an toàn lưới điện” và công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế và trạm biến thế – Hạng mục tiếp đất và hành lang an toàn lưới điện” Công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế Thiện Hòa, Hữu Lợi – Hạng mục trụ điện, phụ kiện và hành lang an toàn lưới điện” và công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế và trạm biến thế – Hạng mục tiếp đất và hành lang an toàn lưới điện” Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 27/07/2020
Chỉnh lý, số hóa và dán mã vạch đối với hồ sơ giấy của khách hàng tại Công ty Điện lực Bình Chánh. Chỉnh lý, số hóa và dán mã vạch đối với hồ sơ giấy của khách hàng tại Công ty Điện lực Bình Chánh. Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước PC Bình Chánh 31/07/2020
Cung cấp dịch vụ phun khử trùng và diệt khuẩn trong Công ty Điện lực Bình Chánh Cung cấp dịch vụ phun khử trùng và diệt khuẩn trong Công ty Điện lực Bình Chánh Chào hàng cạnh tranh rút gọn PC Bình Chánh 20/08/2020
Các dự án ĐTXD TBMT gói thầu Tư vấn kiểm toán các công trình đầu tư xây dựng năm 2020_đợt 2 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 20/08/2020
Sửa chữa lớn lưới hạ thế không đảm bảo an toàn thuộc khu vực 37 trạm biến thế thuộc phường 1 đến phường 5 quận Tân Bình năm 2020 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 17/01/2020
Cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy năm 2020-2021 Cung cấp dịch vụ cho thuê máy photocopy năm 2020-2021 Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 18/08/2020