Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Đường dây đấu nối từ trạm 110kV Lê Minh Xuân chuyển tiếp trên Đường dây 220-110kV Cầu Bông-Bình Tân TBMT Gói thầu số 1: Thi công xây lắp đường dây 110kV đoạn từ trạm 110kV Lê Minh Xuân hiện hữu đến trụ VT 17 (vị trí đấu nối vào trạm 110kV Lê Minh Xuân 2), kể cả lắp đặt trụ đơn thân; cung cấp VTTB cột thép hình, dây dẫn, cách điện và phụ kiện (ngoài trừ cung cấp cột đơn thân) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/11/2018
Cải tạo nhánh rẽ 110kV Củ Chi TBMT Gói thầu 2.1: Cung cấp VTTB, thi công xây lắp, nghiệm thu đóng điện toàn bộ dự án (không bao gồm cung cấp dây dẫn, sứ, phụ kiện dây dẫn, và công tác thí nghiệm hiệu chỉnh) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/11/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới hạ thế và thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2019 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới hạ thế và thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 23/11/2018
“Sửa chữa lớn TSCĐ 33 trạm biến áp – Hạng mục thay cầu dao bằng CB hạ thế hợp bộ và lưới hạ thế” XL thi công xây dựng công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ 33 trạm biến áp – Hạng mục thay cầu dao bằng CB hạ thế hợp bộ và lưới hạ thế” Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 27/03/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp _Hạng mục thay CDHT và lưới điện hạ thế hư hỏng thuộc khu vực phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây XL SCL-D1805029 - Thi xây dựng công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp _Hạng mục thay CDHT và lưới điện hạ thế hư hỏng thuộc khu vực phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận, Đông Hưng Thuận và Trung Mỹ Tây Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 22/10/2018
“Sửa chữa lớn TSCĐ 18 trạm biến áp – Hạng mục thay cầu dao bằng CB hạ thế hợp bộ và lưới điện hạ thế” XL thi công xây dựng công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ 18 trạm biến áp – Hạng mục thay cầu dao bằng CB hạ thế hợp bộ và lưới điện hạ thế” Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 11/04/2018
“Sửa chữa lớn TSCĐ 19 trạm biến áp – Hạng mục thay cầu dao bằng CB hạ thế hợp bộ và lưới điện hạ thế” XL thi công xây dựng công trình: “Sửa chữa lớn TSCĐ 19 trạm biến áp – Hạng mục thay cầu dao bằng CB hạ thế hợp bộ và lưới điện hạ thế” Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 11/04/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp đợt 4_Hạng mục thử nghiệm MBT thay thùng CDHT bằng thùng CBHT và sửa chữa lưới điện hạ thế SCL-D1805026 công trình: Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp đợt 4_Hạng mục thử nghiệm MBT thay thùng CDHT bằng thùng CBHT và sửa chữa lưới điện hạ thế Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 07/08/2018
Thi công mắc điện Thi công mắc điện Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 28/05/2018
Tái bố trí ngầm hóa lưới điện đường Tên Lửa (từ đường số 29 đến Tỉnh lộ 10), quận Bình Tân Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT dự án “Tái bố trí ngầm hóa lưới điện đường Tên Lửa (từ đường số 29 đến Tỉnh lộ 10), quận Bình Tân” ĐTRR trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 23/11/2018