Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB năm 2020 VTTB 11 2020 - Hộp bảo vệ, nắp thùng, thùng bảo vệ điện kế Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 12/02/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 VTTB 10 2020 - Nắp chụp, băng keo, ống gen Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 10/01/2020
Mua sắm VTTB 2020 VTTB 09 2020 - Hộp bảo vệ, nắp thùng, thùng bảo vệ điện kế Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 10/01/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ – Hạng mục kiến trúc phòng biến điện tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ – Hạng mục kiến trúc phòng biến điện” Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 05/02/2020
Nhánh rẽ trạm biến áp 110kV KCN Đông Nam TBMT Gói thầu số 3: Giám sát thi công phần xây dựng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 28/03/2019
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002AC_11: “Giáp buộc và giáp níu các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 03/02/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002AC_03: “Xà thép, thanh chống, Potelet và Boulon các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 03/02/2020
Thi công lắp đặt live-line các thiết bị dao cắt tải (LBS) phục vụ hoàn thiện hệ thống Mini-Scada/DAS TBMT TCXL gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Thi công lắp đặt live-line các thiết bị dao cắt tải (LBS) phục vụ hoàn thiện hệ thống Mini-Scada/DAS”-Phần lắp lại đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 22/01/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Mua sắm VTTB công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 16/01/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đóng cắt trung thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Tự thực hiện PC Chợ Lớn 16/01/2020