Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm LBFCO, FCO, LA, sứ treo, hộp nối, hộp đầu cáp ngầm hạ thế – Đợt 2 năm 2019 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 09 – 19 “LBFCO, FCO, LA, sứ treo, hộp nối, hộp đầu cáp ngầm hạ thế” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 31/07/2019
thuộc các dự án: Dự án 1 : Phát triển lưới trung thế đường Trần Văn Giàu và Nguyễn Văn Cự khu vực phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; Dự án 2: Ngầm hóa lưới điện đường Nguyễn Sơn; Dự án 3: Ngầm hóa lưới điện đường Vườn Lài Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc các dự án: DA1: PT LTT đường Trần Văn Giàu và Nguyễn Văn Cự; DA2: Ngầm hóa LĐ đường Nguyễn Sơn; DA3: Ngầm hóa LĐ đường Vườn Lài Đấu thầu rộng rãi qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 25/07/2019
thuộc các dự án: Dự án 01: Xây dựng các nối tuyến sạch cấp điện cho các phụ tải sân bay Tân Sơn Nhất; Dự án 02: Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế Khu vực bên trong đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, HVT Tư vấn kiểm toán dự án hoàn thành thuộc các dự án: (1) Xây dựng các nối tuyến sạch cấp điện cho các phụ tải sân bay Tân Sơn Nhất; (2) Ngầm hóa LĐ THT và TBT kv Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, HVT Đấu thầu rộng rãi qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 25/07/2019
Mua sắm VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2019 VTTB 40/2019 - Dụng cụ chống động vật gây sự cố đường dây Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 06/08/2019
Trang bị tài sản cố định năm 2019 - Hạng mục: Bộ dụng cụ làm hộp nối cáp, đầu cáp ngầm Gói thầu: Bộ dụng cụ làm hộp nối cáp, đầu cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 29/07/2019
Trang bị tài sản cố định năm 2019 - Hạng mục: Thùng máy biến áp lưu động (không bao gồm MBT) loại 560kVA Gói thầu: Thùng máy biến áp lưu động (không bao gồm MBT) loại 560kVA Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 29/07/2019
Nhánh rẽ 110kV Tân Bình 2 TBMT Gói thầu 04: Kiểm toán công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 18/07/2019
Mua sắm giáp buộc đầu sứ, băng keo, chụp silicone cho sửa chữa lớn bổ sung năm 2019 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 11 – 19 “Giáp buộc đầu sứ, băng keo, bushing, chụp đầu cực LA” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 29/07/2019
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu MPĐ 02-19: Cung cấp dịch vụ thuê máy phát điện phục vụ công tác thi công không mất điện khách hàng (SXKD và SCL) Gói thầu MPĐ 02-19: Cung cấp dịch vụ thuê máy phát điện phục vụ công tác thi công không mất điện khách hàng (SXKD và SCL) lần 2 Chào hàng cạnh tranh trong nước PC Hóc Môn 26/07/2019
Cải tạo Đường dây 110kV Thủ Đức – An Khánh, Thủ Đức – Xa Lộ trừ đoạn vòng xoay Cát Lái TBMT Gói thầu 1 +3: Thi công xây lắp kể cả cung cấp vật tư cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 26/07/2019