Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Thi công xây lắp, giám sát công trình “Đào đường, tái lập mặt đường để xử lý sự cố năm 2020-2021” TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 16/06/2020
Thi công xây lắp và mua bảo hiểm 03 công trình đo đếm ranh giới: Phạm Nguyên, Lò Gạch, Đại Phát TBMT TCXL đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 16/06/2020
Thuê nhân công lắp đặt điện kế có chức năng đo xa TBMT PTV Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 10/06/2020
Mua sắm trang bị cho công tác an toàn và dụng cụ đồ nghề năm 2020 Gói thầu số 2005C_02: “Trang bị dụng cụ đồ nghề” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 15/06/2020
Mua sắm trang bị cho công tác an toàn và dụng cụ đồ nghề năm 2020 Gói thầu số 2005C_01: “Trang bị cho công tác an toàn” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 15/06/2020
Nâng cấp, Phát triển trạm và LHT Công cộng khu vực Phường 08 đến Phường 11 Quận Tân Bình năm 2020 (Hạng mục: XDM các Trạm biến áp Long Quân 687/62 – 3x100 kVA; Âu Cơ 536/43/84 – 3x100 kVA; Trạm 61/40 đường số 1– 3x100 kVA) Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 17/06/2020
Nâng cấp, PTT và LHT CC KV P03 đến P07 QTB năm 2020 (hạng mục: XDM các Trạm biến áp Sầm Sơn 6/12 – 3x100 kVA; Giải Phóng 51/9 - 400kVA; Xuân Hồng 111 – 400kVA; Hiệp Nhất 120 – 400kVA; Bành Văn Trân 161 – 3x100kVA; Bành Văn Trân 123M – 3x100kVA; Đại Nghĩa 26 – 3x100kVA; Nguyễn Bặc 71/15 – 3x100kVA; Văn Hai 107/32 – 3x100kVA) Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 08/06/2020
Tái chỉnh trang dây thông tin các tuyến khu vực Phường 2, 4, 12, 14 Quận Tân Bình Xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và mua bảo hiểm cho công trình: Nguồn thu của dịch vụ quản lý dây, cáp viễn thông và thông tin treo trên trụ điện năm 2020 PC Tân Bình 11/06/2020
Tái chỉnh trang, sửa chữa, xử lý các điểm mất mỹ quan trên địa bàn Quận Tân Bình Xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và mua bảo hiểm cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng đấu thầu điện tử tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn). PC Tân Bình 11/06/2020
Sửa chữa lớn, cải tạo hệ thống điện chung cư mất an toàn năm 2020 Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho công trình: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng đấu thầu điện tử tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 20/05/2020