Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901C_23: “Trang bị cho công tác an toàn” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 18/01/2019
Trung tâm Dữ liệu - Tổng Công ty Điện lực TP. HCM TBMT gói thầu số 5: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-12/2019: Thùng composite, Nắp trong suốt, Hộp BVĐK Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-11/2019: Máy cắt các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-10/2019: Cầu chì ống, Fuselink, FCO, LBFCO, LA, DS Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-09/2019: Hộp domino, Nối bọc IPC các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-08/2019: Cosse các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-07/2019: Giáp buộc, giáp níu các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-06/2019: Kẹp nối ép, Boulon và phụ kiện các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-05/2019: Cáp nhôm các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 18/01/2019