Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Bảo trì cho hệ thống máy lạnh, UPS Emerson và cung cấp các bản quyền phần mềm thương mại Bảo trì cho hệ thống máy lạnh, UPS Emerson và cung cấp các bản quyền phần mềm thương mại Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 29/04/2022
Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác đo xa của Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hồ Chí Minh Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ công tác đo xa của Công ty Lưới điện Cao thế TP. Hồ Chí Minh Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 25/03/2022
Gia hạn dịch vụ bảo hành bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật bản quyền phần mềm các hệ thống CNTT (Đợt 2) Bản quyền phần mềm AutoCAD, MS Project và Bảo hành NetApp FAS2554, Spectra Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 28/03/2022
Gia hạn dịch vụ bảo hành bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật bản quyền phần mềm các hệ thống CNTT (Đợt 2) Gia hạn bản quyền phần mềm IBM và Vmware Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 25/03/2022
Gia hạn dịch vụ bảo hành bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật bản quyền phần mềm các hệ thống CNTT (Đợt 2) Bản quyền phần mềm và bảo hành, bảo trì thiết bị Juniper Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 25/03/2022
Đánh giá duy trì chứng nhận TIA-942 Đánh giá duy trì chứng nhận TIA-942 Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 18/03/2022
Trang bị thiết bị máy tính bảng phục vụ triển khai số hoá hồ sơ Trang bị thiết bị máy tính bảng phục vụ triển khai số hoá hồ sơ Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 11/03/2022
Gia hạn dịch vụ bảo hành bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật bản quyền phần mềm các hệ thống CNTT (Đợt 1) Bản quyền phần mềm và bảo hành, bảo trì thiết bị An ninh thông tin Scada IP Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 28/02/2022
Gia hạn dịch vụ bảo hành bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật bản quyền phần mềm các hệ thống CNTT (Đợt 1) Bản quyền hệ thống giám sát, phân tích sự cố hạ tầng CNTT và hệ thống quản lý tài khoản đặc quyền Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 28/02/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Quận 6 năm 2022 Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 09/05/2022