Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục thay thế tủ phân phối hợp bộ khu vực xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh lộc B TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 27/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục thay thế tủ phân phối hợp bộ khu vực xã Tân Kiên, Tân Nhựt, Bình Lợi, Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 27/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - Hạng mục thay chì nhánh rẽ phân đoạn 2 TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 27/01/2021
Thi công lắp đặt máy biến thế để thay thế các máy không đáp ứng tiêu chuẩn vận hành lâu dài trong năm 2020 (đợt 2) - Công ty Điện lực Bình Phú Tư vấn lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 27/01/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_14: “Hộp bảo vệ điện kế và nắp trong suốt các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 27/01/2021
Mua sắm nối bọc IPC – Đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 07 – 21 “Nối bọc cách điện 95 – 95/Cu-Al” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 27/01/2021
Chỉnh trang lại dây thông tin trên các tuyến đường khu vực Phường An Lạc A, Quận Bình Tân Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 27/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Thay và nâng cao các tủ điện hạ thế phân phối bị hư hỏng, tủ điện thấp có nguy cơ ngập gây sự cố; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021 Mua sắm VTTB cho các công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Thay và nâng cao các tủ điện hạ thế phân phối bị hư hỏng, tủ điện thấp có nguy cơ ngập gây sự cố; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021” Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2021 & cân đối tận dụng hàng tồn kho PC Chợ Lớn 06/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Thay và nâng cao các tủ điện hạ thế phân phối bị hư hỏng, tủ điện thấp có nguy cơ ngập gây sự cố; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm các công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Thay và nâng cao các tủ điện hạ thế phân phối bị hư hỏng, tủ điện thấp có nguy cơ ngập gây sự cố; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 06/01/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ 2021: Thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối; Sửa chữa nhà điều hành -hạng mục thạch cao, vườn hoa, hệ thống xử lý nước thải, chống thấm tầng hầm; Sửa chữa kiến trúc nhà trạm điện" (lần 2) Tư vấn lập PAKT-DT và giám sát thi công các công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ 2021: Thay các đoạn cáp ngầm trung thế vận hành lâu năm, nhiều hộp nối; Sửa chữa nhà điều hành -hạng mục thạch cao, vườn hoa, hệ thống xử lý nước thải, chống thấm tầng hầm; Sửa chữa kiến trúc nhà trạm điện” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 23/11/2020