Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2019 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư công trình “XDM trạm chuyên dùng Quận 5, Quận 8 năm 2019”_Phần không chuyên điện Đấu thầu rộng rãi thông thường (không qua mạng) PC Chợ Lớn 11/04/2019
Trang bị tủ thiết bị VTDR đồng bộ với tủ RMU Trang bị tủ thiết bị VTDR đồng bộ với tủ RMU Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 11/04/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901C_18: “Hộp bảo vệ, nắp trong suốt và Nắp đậy đầu dây điện kế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 05/04/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_15: “Cầu dao trần và dây chảy các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 05/04/2019
Trang bị tài sản cố định năm 2019 - Hạng mục: Máy kiểm chứng điện kế 3 pha Gói thầu: Máy kiểm chứng điện kế 3 pha Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 02/04/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B VTTB-07/2019: Giáp buộc, giáp níu các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC Tân Phú 02/04/2019
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 47-2018: Hộp đầu hộp nối cáp ngầm hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 08/11/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 46-2018: Cáp AC 95mm2 Chào hàng cạnh tranh trong nước (có qua mạng). Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 10/10/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 43-2018: Hộp đầu hộp nối cáp ngầm trung thế các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 08/10/2018
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2018 Gói thầu số 42-2018: Tủ điện trung thế các loại cho các công trình trạm ngắt Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 18/10/2018