Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm phụ kiện sắt – Đợt 1 năm 2019 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 03 – 19 “Phụ kiện sắt” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 30/11/2018
Mua sắm nối bọc IPC – Đợt 1 năm 2019 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 01 – 19 “Nối bọc cách điện 95 – 95/Cu-Al” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 30/11/2018
Sửa chữa lớn lưới hạ thế Khu vực 14 trạm từ Phường 11 đến Phường 15 Quận Tân Bình năm 2019 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 29/11/2018
Sửa chữa lớn lưới hạ thế thuộc Khu vực 14 trạm từ Phường 7 đến Phường 10 Quận Tân Bình năm 2019 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 29/11/2018
Sửa chữa lớn lưới hạ thế thuộc Khu vực 14 trạm từ Phường 1 đến Phường 6 Quận Tân Bình năm 2019 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 29/11/2018
Sửa chữa lớn lưới trung thế không đảm bảo an toàn cung cấp điện quận Tân Bình năm 2019 Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 29/11/2018
Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm nối cấp TBMT gói thầu Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 27/11/2018
Tái bố trí ngầm lưới điện đồng bộ dự án đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, huyện Hóc Môn Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-TDT dự án “Tái bố trí ngầm lưới điện đồng bộ dự án đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, huyện Hóc Môn” Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 28/11/2018
Cung cấp nhân công phối hợp thay thế điện kế có chức năng đo xa Cung cấp nhân công phối hợp thay thế điện kế có chức năng đo xa Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 23/11/2018
Đường dây 110kV đấu nối vào Trạm 220kV Tân Cảng TBMT Gói thầu số 1: Đào tái lập mương cáp ngầm đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/11/2018