Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị TSCĐ năm 2020 – Camera nhiệt VTTB 14 2020 – Camera nhiệt Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 25/02/2020
Trang bị TSCĐ năm 2020 – Đầu thử đồng vị pha và đo góc lệch pha VTTB 13 2020 – Đầu thử đồng vị pha và đo góc lệch pha Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 25/02/2020
Trang bị TSCĐ năm 2020 – Máy đo đồng vị pha, đo góc lệch pha tủ RMU VTTB 12 2020 – Máy đo đồng vị pha, đo góc lệch pha tủ RMU Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 25/02/2020
Mua sắm phụ kiện sắt các loại – Đợt 1 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 10 – 20 “Phụ kiện sắt các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 28/02/2020
Cung cấp modem 3G phục vụ lắp đặt đo xa cho các công tơ tổng trạm công cộng, khách hàng mua điện qua TBA Cung cấp modem 3G phục vụ lắp đặt đo xa cho các công tơ tổng trạm công cộng, khách hàng mua điện qua TBA Đấu thầu rộng rãi Công ty CNTT 03/12/2019
Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình “SCL TSCĐ - hạng mục kiến trúc phòng biến điện” TBMT TVGS Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 26/02/2020
Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng và phát triển lưới trung, hạ thế phục vụ phát triển khách hàng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020”- Phần không chuyên điện Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 25/02/2020
Kế hoạch VTTB năm 2019 (hiệu chỉnh) và kế hoạch VTTB năm 2020 Gói thầu số 05-2020: Cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 240/32mm2 chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 24/02/2020
Mua sắm dây niêm, chì niêm, phụ kiện sắt, boulon các loại – Đợt 1 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 09 – 20 “Dây niêm, chì niêm, phụ kiện sắt, boulon các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 24/02/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_19: “Thùng bảo vệ điện kế và Nắp đậy MCCB 250A (kèm vis)” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 24/02/2020