Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói thầu số 2301C_05: “Nối IPC, Cosse ép, Kẹp nối ép, Giáp buộc, Giáp níu và Ống nối cáp các loại” Gói thầu số 2301C_05: “Nối IPC, Cosse ép, Kẹp nối ép, Giáp buộc, Giáp níu và Ống nối cáp các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 13/02/2023
Gói thầu số 2301C_09: “Máy cắt hạ thế, Thùng phân phối hạ thế và Hộp domino các loại” Gói thầu số 2301C_09: “Máy cắt hạ thế, Thùng phân phối hạ thế và Hộp domino các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 08/02/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ thay vỏ tủ trạm hợp bộ và tủ RMU không đảm bảo vận hành trên địa bàn Quận 6, Quận Bình Tân năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 07/02/2023
Sửa chữa lớn kiến trúc phòng biến điện trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 31/01/2023
Gói thầu số 2301C_10: “Hộp bảo vệ điện kế, Nắp trong suốt, Thùng bảo vệ điện kế và Vỏ tủ điện composite” Gói thầu số 2301C_10: “Hộp bảo vệ điện kế, Nắp trong suốt, Thùng bảo vệ điện kế và Vỏ tủ điện composite” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 07/02/2023
Gói thầu số 2301A_08: “Tủ điều khiển và Accu sử dụng cho Recloser” Gói thầu số 2301A_08: “Tủ điều khiển và Accu sử dụng cho Recloser” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 07/02/2023
Gói thầu số 2301AC_06: “Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm hạ thế, Băng keo CĐ, Cầu chì ống trung thế, LA, FCO, LBFCO và Fuse link các loại” Gói thầu số 2301AC_06: “Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm hạ thế, Băng keo CĐ, Cầu chì ống trung thế, LA, FCO, LBFCO và Fuse link các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 07/02/2023
Trạm 220 kV Bình Tân – T2 (Nhánh rẽ Tân Bình 1) TBMT gói thầu Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DTXDCT Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 03/02/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc phần bên trong nhà và trạm điện năm 2023 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc phần bên trong nhà và trạm điện năm 2023 Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 02/02/2023
Cải tạo đường dây 110 kV Nhà Bè – An Nghĩa (đoạn từ trạm Nhà Bè đến trụ vượt sông Soài Rạp) TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DTXDCT Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 31/01/2023