Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói 39-19. Cáp trung hạ thế các loại Mua Cáp trung hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 16/04/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_12: “Kẹp ngừng và Kẹp treo cáp các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 12/04/2019
SCL TSCĐ hệ thống Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Bình Chánh năm 2019”- MCT: BCHD1909001 Thông báo mời thầu SCL TSCĐ hệ thống Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Bình Chánh năm 2019”- MCT: BCHD1909001 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 09/04/2019
Trang bị tài sản cố định năm 2019 vốn phân cấp cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Kềm ép thủy lực 12 tấn dùng pin, Camera nhiệt độ, Thiết bị trình chiếu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 11/04/2019
Cung cấp phần mềm thương mại MS Project cho Tổng công ty Điện lực TP.HCM Cung cấp phần mềm thương mại MS Project cho Tổng công ty Điện lực TP.HCM Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng Công ty CNTT 04/04/2019
Trang bị máy tính để bàn phục vụ công tác đào tạo năm 2019 Trang bị máy tính để bàn phục vụ công tác đào tạo năm 2019 Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng Công ty CNTT 28/03/2019
Trang bị phụ kiện cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2019 Trang bị phụ kiện cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2019 Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 21/03/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới hạ thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2019 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới hạ thế trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 05/04/2019
Trang bị tài sản cố định năm 2019 vốn tập trung cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu “Máy đo phóng điện cục bộ thế hệ mới” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 09/04/2019
Nhánh rẽ trạm 220kV Tân Sơn Nhất Gia hạn TBMT gói thầu Tư vấn: Khảo sát lập TKBVTC, lập TKBVTC-DT, lập HSMT, chỉ dẫn kỹ thuật và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 19/03/2019