Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
XDM lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực đường Kênh 1, Kênh 2, Kênh 6 xã Bình Lợi và đường Ba Thước, Bốn Thước xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh TBMT GÓI tư vấn khảo sát và lập BCKTKT công trình “XDM lưới điện trung hạ thế và trạm biến thế khu vực đường Kênh 1, Kênh 2, Kênh 6 xã Bình Lợi và đường Ba Thước, Bốn Thước xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 19/05/2022
Mua sắm VTTB năm 2022 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 14 – 22 “G.buộc đầu sứ đơn, đầu sứ đôi các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 17/05/2022
Cải tạo Nhánh rẽ 110 kV trạm Intel TBMT Gói thầu số 1: Thi công lắp đặt cáp ngầm 110kV và mua bảo hiểm công trình (bao gồm cung cấp cáp ngầm 110kV, phụ kiện) Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 12/05/2022
các công trình đầu tư xây dựng năm 2022_đợt 1 TBMT gói thầu Tư vấn kiểm toán các công trình đầu tư xây dựng năm 2022_đợt 1 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 13/05/2022
Kiện toàn thiết bị đóng cắt năm 2022 TBMT gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình “Kiện toàn thiết bị đóng cắt năm 2022” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 13/05/2022
Gói thầu số 2202B_03: “Thiết bị cảnh báo sự cố lưới trung thế (cáp ngầm)” Gói thầu số 2202B_03: “Thiết bị cảnh báo sự cố lưới trung thế (cáp ngầm)” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 13/05/2022
Trang bị TSCĐ năm 2022 – Bộ lưu điện phòng trực vận hành Gói thầu số 54.MS.22: Cung cấp bộ Lưu Điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 10kVA/10kW 10KRT Chào hành cạnh tranh/ Lựa chọn nhà thầu qua mạng PC Củ Chi 13/05/2022
Gói thầu số 2202B_02: “Máy cắt hạ thế, cosse ép, thùng bảo vệ máy cắt và Hộp domino các loại” Gói thầu số 2202B_02: “Máy cắt hạ thế, cosse ép, thùng bảo vệ máy cắt và Hộp domino các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 11/05/2022
Trang bị VTTB phục vụ lập trình ứng dụng hiện trường dùng chung của EVN Trang bị VTTB phục vụ lập trình ứng dụng hiện trường dùng chung của EVN Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 06/05/2022
Đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng và AT-ANTT của Công ty Công nghệ Thông tin Đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng và AT-ANTT của Công ty Công nghệ Thông tin Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 29/04/2022