Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_04: “Dây niêm chì và Chì niêm” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 10/03/2020
Dự án: Trang bị tài sản cố định năm 2020 (Hạng mục: Trang bị 30 bộ chỉ báo sự cố lưới điện trung thế) Gói thầu: Chỉ báo sự cố lưới trung thế Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 09/03/2020
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B-Hiệu chỉnh lần 2 VTTB-13/2020: Thùng composite, Hộp BVĐK, Nắp trong suốt Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 02/03/2020
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B-Hiệu chỉnh lần 2 VTTB-12/2020: Giáp buộc, giáp níu, cosse các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 02/03/2020
Trạm biến áp 110kV Phước Hiệp TBMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC cho Dự án: Trạm biến áp 110kV Phước Hiệp Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 27/02/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 (bổ sung) VTTB 19 2020 – Biến dòng trung hạ thế Chào hàng cạnh tranh rút gọn PC Tân Bình 03/03/2020
Trang bị bộ Maintenance Bypass cho ATS Trung tâm dữ liệu – Tổng công ty Điện lực TP.HCM VTTB 18 2020 – Trang bị bộ Maintenance Bypass cho ATS Trung tâm dữ liệu – Tổng công ty Điện lực TP.HCM Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 26/02/2020
Trang bị TSCĐ năm 2020 – Máy in đa năng khổ lớn A0 VTTB 17 2020 – Máy in đa năng khổ lớn A0 Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 25/02/2020
Trang bị TSCĐ năm 2020 – Kềm 6T dùng pin VTTB 16 2020 – Kềm 6T dùng pin Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 25/02/2020
Trang bị TSCĐ năm 2020 – Máy bắn bê tông VTTB 15 2020 – Máy bắn bê tông Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 25/02/2020