Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế Thiện Hòa, Hữu Lợi - Hạng mục trụ điện, phụ kiện và hành lang an toàn lưới điện TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 13/02/2020
Di dời, tái bố trí lưới điện đồng bộ dự án xây dựng cầu vượt bộ hành trên đường Kinh Dương Vương trước bến xe Miền Tây Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 11/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 36-20 "Tủ phân phối, thùng điện kế composite" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 35-20 "Boulon các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 34-20 "Kẹp các loại, cosse ép các loại, phụ kiện mắc điện các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 33-20 "FCO, LA, Cầu chì ống" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 2) Gói 32-20 "Thùng bảo vệ máy cắt các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 31-20 "Cáp đồng, nhôm trung hạ thế các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 30-20 "Cáp duplex, cáp xoắn treo hạ thế các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020
Mua sắm vật tư thiết bị năm 2020 (Lần 2) Gói 29-20 "Hộp domino các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 05/02/2020