Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901C_02: “Bộ giàn đà trạm trụ đôi và Xà thép U các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 06/08/2019
Trang bị tài sản cố định năm 2019 Gói thầu số 1902B_05: “Bộ lưu điện 10kVA” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 05/08/2019
Di dời và tái bố trí lưới điện trung, hạ thế trong phạm vi dự án Nâng cấp mở rộng cầu Chữ Y Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Di dời và tái bố trí lưới điện trung hạ thế trong phạm vi dự án nâng cấp mở rộng Cầu Chữ Y” Đấu thầu rộng rãi (trong nước) qua mạng PC Chợ Lớn 31/07/2019
Mua sắm trang bị cho công tác an toàn và dụng cụ đồ nghề năm 2019 Gói thầu số 1906C_02: “Trang bị dụng cụ đồ nghề” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 02/08/2019
Mua sắm trang bị cho công tác an toàn và dụng cụ đồ nghề năm 2019 Gói thầu số 1906C_01: “Trang bị cho công tác an toàn” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 02/08/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp và lưới hạ thế phường Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Thới An, Hiệp Thành, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Nhất, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông - Phần xử lý non, quá tải, kết hợp thay thùng CDHT và lưới điện hạ thế hư hỏng Sửa chữa lớn TSCĐ các trạm biến áp và lưới hạ thế phường Đông Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Thới An, Hiệp Thành, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Nhất, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông - Phần xử lý non, quá tải, kết hợp thay thùng CDHT và lưới điện hạ thế hư hỏng Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 31/07/2019
Bản quyền phần mềm IBM Bản quyền phần mềm IBM Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 23/07/2019
Bảo hành, bảo trì thiết bị bảo mật và hệ thống quản lý truy cập Bảo hành, bảo trì thiết bị bảo mật và hệ thống quản lý truy cập Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 21/06/2019
Thi công ngầm hóa cáp quang năm 2019 Thi công ngầm hóa cáp quang năm 2019 Đấu thầu rộng rãi quy mô nhỏ Công ty CNTT 13/06/2019
Di dời và tái bố trí lưới điện trung hạ thế trong phạm vi dự án nâng cấp mở rộng Cầu Chữ Y (lần 2) Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Di dời và tái bố trí lưới điện trung hạ thế trong phạm vi dự án nâng cấp mở rộng Cầu Chữ Y” (lần 2) Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 31/07/2019