Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn xe tải cẩu HINO, biển số 57K – 7078 Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước Sửa chữa lớn xe tải cẩu HINO, biển số 57K – 7078 Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước PC Hóc Môn 13/12/2018
Sửa chữa lớn VTTB lưới điện hạ thế thuộc 11 khu vực trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2019 Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước xây lắp công trình: Sửa chữa lớn VTTB lưới điện hạ thế thuộc 11 khu vực trạm biến áp trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2019 Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Hóc Môn 04/01/2019
Phát triển mới lưới trung thế dọc đường Liên ấp 6.2 Thông báo mời thầu Gói thầu tư vấn khảo sát - lập BCKTKT đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 28/01/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_21: “Phụ kiện lưới điện” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 28/01/2019
Xây dựng mới lưới trung thế KCN Lê Minh Xuân 2 Thông báo mời thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 24/01/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_13: “Cầu chì ống trung thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 25/01/2019
Trạm biến áp 220kV Vĩnh Lộc (Bà Quẹo) TBMT gia hạn Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, lập HSMT, lập báo cáo chuyên ngành (RP&EMP), lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 18/12/2018
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_08: “Nối IPC, ống nối ép, cosse ép và kẹp nối ép các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 23/01/2019
Cung cấp phần mềm thương mại cho Tổng công ty Điện lực TP.HCM Cung cấp phần mềm thương mại cho Tổng công ty Điện lực TP.HCM Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 06/12/2018
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901AC_06: “Cáp nhôm lõi thép bọc, đồng trần và đồng bọc các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 21/01/2019