Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Lưới điện trung thế -thay mốc định vị cáp ngầm trên địa bàn Q.5, Q.8; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021 Mua sắm VTTB Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021 Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2021 & cân đối tận dụng hàng tồn kho PC Chợ Lớn 03/02/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Lưới điện trung thế -thay mốc định vị cáp ngầm trên địa bàn Q.5, Q.8; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm các công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế 07 khu vực có tổn thất cao; Lưới điện trung thế -thay mốc định vị cáp ngầm trên địa bàn Q.5, Q.8; Thay thế các trụ sắt, trụ nghiêng, trụ giữa đường năm 2021” Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước) PC Chợ Lớn 03/02/2021
Xây dựng mạng cáp quang và trang bị thiết bị truyền dẫn kết nối trạm ngắt 2020 Giám săt kthi công dự án Xây dựng mạng cáp quang và trang bị thiết bị truyền dẫn kết nối trạm ngắt 2020 Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 27/01/2021
Xây dựng mạng cáp quang và trang bị thiết bị truyền dẫn kết nối trạm ngắt 2020 Xây dựng mạng cáp quang kết nối các trạm ngắt khu vực Quận 4, 6, 7, 10, 11, 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh, Bình Tân, Bình Thanh, TP. Thủ Dức Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 27/01/2021
Xây dựng mạng cáp quang và trang bị thiết bị truyền dẫn kết nối trạm ngắt 2020 Xây dựng mạng cáp quang kết nối các trạm ngắt khu vực Quận 1, 3, 5, 8 Phú Nhuận, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 27/01/2021
Trang bị hạ tầng CNTT cho hệ thống CSKH của Tổng công ty Cung cấp, lắp đặt, cấu hình hệ thống hạ tầng CNTT cho hệ thống CSKH của Tổng công ty Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 02/02/2021
Mua sắm cầu chì ống, fco, lbfco, fuse link, la, dao cách ly các loại – Đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 08 – 21 “Cầu chì ống, fco, lbfco, fuse link, la, dao cách ly các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 29/01/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_16: “Phụ kiện lưới điện” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 29/01/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_09: “Cầu chì ống trung thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 29/01/2021
Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 110kV Bình Lợi TBMT Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho toàn dự án đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 29/01/2021