Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB phục vụ SCL, SXKD và ĐTXD cho 9 tháng đầu năm 2019. Gói thầu số 7: Cosse Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Thủ Thiêm 06/12/2018
Mua sắm VTTB phục vụ SCL, SXKD và ĐTXD cho 9 tháng đầu năm 2019. Gói thầu số 6: Nối bọc Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Thủ Thiêm 06/12/2018
“Xử lý sự cố và gắn mới điện kế” trên địa bàn Công ty Điện lực Tân Bình năm 2019 Xây lắp phần không chuyên điện phục vụ cho công tác đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia tại Webstie http://muasamcong.mpi.gov.vn. PC Tân Bình 07/12/2018
Khai thác VTTB điện năm 2018 – Lần 2 VTTB-27/2018: Accu axit chì 2V-150A Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Phú 05/12/2018
Khai thác VTTB điện năm 2018 (bổ sung) VTTB-26/2018: Mạch tủ điều khiển recloser Chào hàng cạnh tranh rút gọng qua mạng PC Tân Phú 05/12/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ thay máy biến thế không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành lâu dài, năm 2019 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thay máy biến thế không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành lâu dài, năm 2019 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 04/12/2018
Trang bị đồ BHLĐ cho Công ty Điện lực Chợ Lớn năm 2018 Trang bị đồ BHLĐ cho Công ty Điện lực Chợ Lớn năm 2018 Chào hàng cạnh tranh qua mạng (theo quy trình rút gọn) PC Chợ Lớn 04/12/2018
Đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng TBMT gói thầu 3: Tư vấn giám sát thi công đào và tái lập mương cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 30/11/2018
Đường dây 110kV Quận 8 – Chánh Hưng (kéo cáp mạch thứ 2) TBMT gói thầu 2: Bảo hiểm xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 30/11/2018
Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối Gia hạn TBMT Gói thầu ADB-EVNHCM-PL-W01: Xây dựng nhà trạm, móng thiết bị và trụ thép, hệ thống đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, PCCC, hệ thống Camera, hệ thống tiếp địa Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/11/2018