Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài và mỹ quan đô thị, năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế không đảm bảo vận hành an toàn lâu dài và mỹ quan đô thị, năm 2020” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 25/06/2020
Tái chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện các tuyến đường trên địa bàn từ phường 4 đến phường 6 và từ phường 11 đến phường 16 - Quận 8 Thi công và mua bảo hiểm công trình “Tái chỉnh trang dây thông tin đi trên trụ điện các tuyến đường trên địa bàn từ phường 4 đến phường 6 và từ phường 11 đến phường 16 - Quận 8” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 24/06/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn - Phần sơn, sửa chữa phía bên ngoài phòng biến điện năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ phòng biến điện Công ty Điện lực Chợ Lớn - Phần sơn, sửa chữa phía bên ngoài phòng biến điện năm 2020” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 24/06/2020
Mua sắm nối bọc IPC – Đợt 2 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 14 – 20 “Nối bọc cách điện 95 – 95/Cu-Al” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 26/06/2020
Thi công xây dựng 03 công trình: Di dời trạm Khánh An 2, An Phú Đông 9, An Phú Đông 3A về tâm phụ tải để giảm bán kính lưới và giảm tổn thất điện năng Công ty Điện lực An Phú Đông - Quận 12 năm 2020; Hoàn thiện và di dời trạm Cao Su Minh Xuân để giảm tải và bán kính lưới cho trạm Lò Heo 1- năm 2020; Xây dựng mới trạm 3x50kVA đề giảm bán kính lưới và giảm tổn thất cho trạm Đình Quới An 3, năm 2020 Thi công xây dựng 03 công trình: Di dời trạm Khánh An 2, An Phú Đông 9, An Phú Đông 3A về tâm phụ tải để giảm bán kính lưới và giảm tổn thất điện năng Công ty Điện lực An Phú Đông - Quận 12 năm 2020; Hoàn thiện và di dời trạm Cao Su Minh Xuân để giảm tải và bán kính lưới cho trạm Lò Heo 1- năm 2020; Xây dựng mới trạm 3x50kVA đề giảm bán kính lưới và giảm tổn thất cho trạm Đình Quới An 3, năm 2020 Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 23/06/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Hệ thống báo cháy địa chỉ tự động, máy bơm chữa cháy Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 23/06/2020
Cung cấp dịch vụ phun khử trùng và diệt khuẩn trong Công ty Điện lực Bình Chánh Cung cấp dịch vụ phun khử trùng và diệt khuẩn trong Công ty Điện lực Bình Chánh Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Bình Chánh 17/06/2020
Cung cấp nước uống cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020- 2021 Cung cấp nước uống cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020- 2021 Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 19/06/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_14: “Cầu chì ống trung thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 19/06/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống máy lạnh trung tâm nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn Cung cấp, lắp đặt và mua bảo hiểm công trình "Sửa chữa lớn TSCĐ hệ thống máy lạnh trung tâm nhà điều hành Công ty Điện lực Chợ Lớn" (lần 2) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 11/06/2020