Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020”. Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 25/08/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ thay máy biến thế không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành lâu dài, năm 2020 (đợt 2) Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình "Sửa chữa lớn TSCĐ thay máy biến thế không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành lâu dài, năm 2020 (đợt 2)" Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 19/08/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện trung thế khu vực KCN Tân Tạo - Vĩnh Lộc - Tân Bình năm 2020 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 27/08/2020
Mua sắm FCO, LBFCO, LA, Dao cách ly các loại – Đợt 2 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 18 – 20 “FCO, LBFCO, LA, Dao cách ly các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 25/08/2020
Nâng cấp mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm thi công xây dựng Lắp khối ống cáp ngầm 22kV đồng bộ dự án Khấu hao cơ bản năm 2020 PC Tân Bình 25/08/2020
Nâng cấp, Phát triển trạm và LHT Công cộng khu vực Phường 13 đến Phường 15 Quận Tân Bình năm 2020 (Hạng mục: XDM các trạm TBA Bình Giã 13 3x100kVA; Bình Giã 61C 1x400kVA; Văn Chung 42/13 - 1x400kVA; Cống lỡ 133/50 – 1x400kVA; Cống lỡ 16 – 3x100kVA; Phúc Chu 154/4/45 – 3x100kVA; Phúc Chu 184 – 3x100kVA) Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 20/08/2020
Trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS Monitor giám sát hệ thống GIS Trang bị bản quyền phần mềm ArcGIS Monitor giám sát hệ thống GIS Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng Công ty CNTT 19/08/2020
Xây dựng mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái - Tân Cảng Kiểm toán dự án Xây dựng mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái - Tân Cảng Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 25/08/2020
Xây dựng mới trạm công cộng Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 21/08/2020
Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới điện hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2021 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 21/08/2020