Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Nam Hiệp Phước và đường dây đấu nối Gia hạn TBMT gói Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT - DT, TKBVTC, HSMT, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 29/03/2019
Lắp đặt 19 dao cắt tải (LBS) có chức năng SCADA trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 02/04/2019
XDM trạm chuyên dùng năm 2019 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Bình Phú 02/04/2019
Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân năm 2019 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 14/03/2019
Chỉnh trang dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân năm 2019 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 13/03/2019
Khai quang mé nhánh cây xanh vi phạm HLATLĐ cao áp trên địa bàn Quận 6, Quận Bình Tân năm 2019 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 17/04/2019
Kế hoạch khai thác vật tư thiết bị năm 2019 Gói thầu số 3-2019: FCO, LBFCO và LA các loại Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 17/04/2019
Gói 42-19. Tủ phân phối trạm biến áp chuyên dùng Mua Tủ phân phối trạm biến áp chuyên dùng Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 16/04/2019
Gói 41-19. Thiết bị cảnh báo sự cố lưới trung thế (cáp nổi) (FLA3 40kV - 35kA/4s) Mua Thiết bị cảnh báo sự cố lưới trung thế (cáp nổi) (FLA3 40kV - 35kA/4s) Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 16/04/2019
Gói 40-19. Ống nhựa PVC và Co PVC các loại Mua Ống nhựa PVC và Co PVC các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 16/04/2019