Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gia hạn dịch vụ bảo hành và bản quyền phần mềm cho hệ thống Cisco ACI Gia hạn dịch vụ bảo hành và bản quyền phần mềm cho hệ thống Cisco ACI Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 22/03/2023
Bản quyền hệ thống giám sát và phân tích sự cố hạ tầng CNTT Bản quyền hệ thống giám sát và phân tích sự cố hạ tầng CNTT Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 21/03/2023
Bản quyền phần mềm và bảo hành thiết bị An ninh thông tin Scada IP Bản quyền phần mềm và bảo hành thiết bị An ninh thông tin Scada IP Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 21/03/2023
Đánh giá giám sát chứng nhận ISO 9001:2015 và đánh giá chứng nhận lại chứng nhận ISO 27001:2013 tại Công ty Công nghệ Thông tin Đánh giá giám sát chứng nhận ISO 9001:2015 và đánh giá chứng nhận lại chứng nhận ISO 27001:2013 tại Công ty Công nghệ Thông tin Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 21/03/2023
Trang bị cáp quang và phụ kiện cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2023 Trang bị cáp quang và phụ kiện cáp quang phục vụ xử lý sự cố năm 2023 Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 06/03/2023
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 14 – 23 “Phụ kiện các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 29/03/2023
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 16 – 23 “Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 24/03/2023
Cải tạo đường dây 110 kV Hóc Môn – Gò Vấp 1 TBMT Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát công trình Đấu thầu rộng rãi (trong nước, đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 27/03/2023
Gói thầu 3+11 - dự án: Đường dây 110kV Trường Đua - Chợ Lớn: thay trụ, thay dây dẫn toàn tuyến TBMT Gói thầu 3+11: Đào và tái lập mương cáp, cung cấp lắp đặt cáp ngầm và phụ kiện đoạn từ trụ T19 đến ngăn GIS TBA 110kV Chợ Lớn Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/03/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế – Hạng mục thay cáp ngầm trung thế tuyến Qui Đức và Cầu Đúc TBMT TV Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 15/03/2023