Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị modem 4G phục vụ nhu cầu năm 2022 Trang bị modem 4G phục vụ nhu cầu năm 2022 Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 26/05/2022
XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hưng Long, Tân Nhựt, huyện Bình Chánh TBMT Tư vấn giám sát công trình XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hưng Long, Tân Nhựt, huyện Bình Chánh đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 26/05/2022
XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hưng Long, Tân Nhựt, huyện Bình Chánh TBMT thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hưng Long, Tân Nhựt, huyện Bình Chánh đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 27/05/2022
Mua sắm VTTB năm 2022 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 13 – 22 “Tủ ATS hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 30/05/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân năm 2022 (Lần 3) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 20/05/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Tân Tạo Quận Bình Tân năm 2022 (Lần 3) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 16/05/2022
Trang bị tài sản cố định năm 2022 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu “Máy vi tính xách tay” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 23/05/2022
Trạm biến áp 220 kV Tân Sơn Nhất TBMT Gói thầu số 6: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 02 MBA 220kV 250MVA Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 23/05/2022
Thi công xây lắp và mua bảo hiểm 02 công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế - Hạng mục thay trụ hư hỏng và thu hồi trụ dư thừa” và công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế tuyến dây Hữu Lợi” TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 18/05/2022
02 dự án: Nhánh rẽ trạm 110kV Thủ Thiêm nối cấp (Đường dây 110kV Trạm 220kV Tân Cảng - Thủ Thiêm nối cấp) và Đường dây 110kV Thủ Thiêm nối cấp - Việt Thành TBMT Gói thầu Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/04/2022