Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Nhu cầu VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2020 VTTB 36 2020 - Nối IPC Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 14/07/2020
Nhu cầu VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2020 VTTB 35 2020 - Tủ phân phối hạ thế, hộp domino Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 14/07/2020
Nhu cầu VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2020 VTTB 34 2020 - Sứ treo, thanh nối sứ treo, kẹp 3 boulon, boulon, đà, băng keo bán dẫn trung thế, nắp chụp, ống lò xo, ống co nhiệt, giáp buộc, giáp níu Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 14/07/2020
Nhu cầu VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2020 VTTB 33 2020 - Trụ điện các loại Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 14/07/2020
Nhu cầu VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2020 VTTB 32 2020 - Cáp xoắn treo HT, cáp đồng bọc Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 14/07/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ thay các đoạn cáp ngầm trung thế nhiều mối nối, cũ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; nhiều hộp nối tuyến Rạch Cát; nhiều hộp nối tuyến Xử lý nước thải năm 2020 Tư vấn thẩm tra PAKT – DT các công trình "Sửa chữa lớn TSCĐ thay các đoạn cáp ngầm trung thế nhiều mối nối, cũ không đảm bảo tiêu chuẩn vận hành; nhiều hộp nối tuyến Rạch Cát; nhiều hộp nối tuyến Xử lý nước thải năm 2020" (lần 3) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 29/06/2020
Mua sắm cáp điện các loại – Đợt 2 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 15 – 20 “Cáp đồng hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 30/06/2020
Gói thầu kiểm toán các công trình ĐTXD năm 2020 kiểm toán các công trình ĐTXD năm 2020 Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 30/06/2020
Trang bị xe nâng bán tự động VTTB 31 2020 – Trang bị xe nâng bán tự động Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 03/07/2020
Máy kiểm chứng công tơ 1 pha VTTB 30 2020 – Máy kiểm chứng công tơ 1 pha Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 03/07/2020