Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
San lấp mặt bằng Tổng kho của Tổng công ty Điện lực TP.HCM tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung TBMT Gói thầu số 1 – Thi công san lấp mặt bằng; mua bảo hiểm công trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/03/2020
Xây dựng mới lộ ra Thông Vận trạm Bình Tân TBMT TVGS công trình Xây dựng mới lộ ra Thông Vận trạm Bình Tân đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 16/03/2020
Xây dựng mới lộ ra Công Nghệ trạm Bình Tân TBMT TVGS đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 16/03/2020
San lấp mặt bằng Tổng kho của Tổng công ty Điện lực TP.HCM tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung TBMT Gói thầu số 2: Giám sát thi công phần xây dựng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/03/2020
kế hoạch VTTB năm 2019 (hiệu chỉnh) và kế hoạch VTTB năm 2020 Gói thầu số 06-2020: Máy cắt hạ thế các loại Chào hàng cạnh tranh qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 12/03/2020
Mua sắm VTTB cho công tác SCL, SXKD, ĐTXD năm 2020 Gói thầu: Phụ kiện lưới điện CHCT rút gọn PC Thủ Thiêm 11/03/2020
Trang bị TSCĐ năm 2020 – Máy đo đồng vị pha, đo góc lệch pha tủ RMU VTTB 21 2020 – Máy đo đồng vị pha, đo góc lệch pha tủ RMU Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 16/03/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 (bổ sung) VTTB 20 2020 – Tủ phân phối, băng keo CĐ trung thế, nối IPC Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 19/03/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002AC_07: “Cáp Duplex, Quaduplex các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 11/03/2020
Thuê nhân công thực hiện lắp đặt điện kế có chức năng đo xa TBMT PTV Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 06/03/2020