Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng TBMT Gói thầu 4: Bảo hiểm xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 06/12/2018
Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện hạ thế công cộng khu vực phía Tây huyện Hóc Môn năm 2019 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT dự án "Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện hạ thế công cộng khu vực phía Tây huyện Hóc Môn năm 2019" Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 07/12/2018
Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện hạ thế công cộng khu vực phía Đông huyện Hóc Môn năm 2019 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT dự án "Nâng cấp và phát triển trạm, lưới điện hạ thế công cộng khu vực phía Đông huyện Hóc Môn năm 2019" Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 07/12/2018
Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Gò Vấp năm 2019 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCKTKT dự án "Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực quận Gò Vấp năm 2019" Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 07/12/2018
Mua sắm VTTB phục vụ SCL, SXKD và ĐTXD cho 9 tháng đầu năm 2019. Gói thầu số 5: Cáp điện Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Thủ Thiêm 06/12/2018
Mua sắm VTTB phục vụ SCL, SXKD và ĐTXD cho 9 tháng đầu năm 2019. Gói thầu số 3: Giàn đà, potelet bà boulon Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Thủ Thiêm 06/12/2018
Mua sắm VTTB phục vụ SCL, SXKD và ĐTXD cho 9 tháng đầu năm 2019. Gói thầu số 1: Phụ kiện Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Thủ Thiêm 06/12/2018
Mua sắm VTTB phục vụ SCL, SXKD và ĐTXD cho 9 tháng đầu năm 2019. Gói thầu số 11: Băng keo và chụp FCO Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Thủ Thiêm 06/12/2018
Mua sắm VTTB phục vụ SCL, SXKD và ĐTXD cho 9 tháng đầu năm 2019. Gói thầu số 10: Hộp bảo vệ và thùng composite Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Thủ Thiêm 06/12/2018
Mua sắm VTTB phục vụ SCL, SXKD và ĐTXD cho 9 tháng đầu năm 2019. Gói thầu số 8: Dao cách ly Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Thủ Thiêm 06/12/2018