Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B VTTB-09/2021: Xà thép, Thanh chống, Kẹp treo, Kẹp ngừng, Boulon các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 08/02/2021
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B VTTB-08/2021: Tủ hợp bộ hạ thế Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 08/02/2021
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B VTTB-07/2021: Hộp BVĐK, Tủ phân phối hạ thế composite Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 08/02/2021
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B VTTB-06/2021: Máy cắt, Hộp domino các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 08/02/2021
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B VTTB-05/2021: Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm hạ thế; FCO; LBFCO; LA; Cầu chì ống; Fuse link; Sứ đứng, sứ treo; Giáp buộc, giáp níu; Nối IPC các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 08/02/2021
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B VTTB-04/2021: Cáp nhôm các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 08/02/2021
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B VTTB-03/2021: Cáp đồng các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 08/02/2021
Trang bị tài sản cố định năm 2021 (Hạng mục: Kềm pin thủy lực ép 12 Tấn) Gói thầu: Kềm ép thủy lực Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 08/02/2021
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B VTTB-02/2021: Phụ kiện điện, Cosse các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 05/02/2021
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B VTTB-01/2021: Trụ điện các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 05/02/2021