Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị máy đo phóng điện cục bộ loại cầm tay Trang bị máy đo phóng điện cục bộ loại cầm tay Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 21/09/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Trang bị máy dò tìm cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 18/09/2020
Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ gắn mới bổ sung năm 2020. Gói thầu số 1: Cáp mắc điện Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 18/09/2020
Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ gắn mới bổ sung năm 2020. Gói thầu số 2: Phụ kiện mắc điện Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 18/09/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002C_14: “Cầu chì ống trung thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2020
Trang bị thiết bị chuyển mạch phục vụ SXKD Trang bị thiết bị chuyển mạch phục vụ SXKD Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 14/09/2020
Di dời máy chủ, SAN và hệ thống thông tin tại DC Trần Huy Liệu sang vận hành tại DC Hồng Hà Di dời máy chủ, SAN và hệ thống thông tin tại DC Trần Huy Liệu sang vận hành tại DC Hồng Hà Chỉ định thầu rút gọn Công ty CNTT 31/08/2020
Trang bị thiết bị CNTT cho Tổng Công ty Trang bị thiết bị CNTT cho Tổng Công ty Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng Công ty CNTT 18/08/2020
Thi công trồng trụ, di dời trụ, lắp neo bê tông, đỗ bê tông móng trụ phục vụ công tác mắc điện, Công ty Điện lực Củ Chi Thi công trồng trụ, di dời trụ, lắp neo bê tông, đỗ bê tông móng trụ phục vụ công tác mắc điện, Công ty Điện lực Củ Chi Đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn nhà thầu qua mạng PC Củ Chi 14/09/2020
Mua sắm VTTB năm 2020 Gói thầu số 2002AC_09A: “Cáp đồng trần, đồng bọc hạ thế và cáp nhôm lõi thép bọc trung thế” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 14/09/2020