Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Xây dựng bài giảng điện tử (E-learning) cho Tổng công ty năm 2019 Xây dựng bài giảng điện tử (E-learning) cho Tổng công ty năm 2019 Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 12/08/2019
Cung cấp VTTB cho công tác đo xa năm 2019 Cung cấp VTTB cho công tác đo xa năm 2019 Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 08/08/2019
Lắp đặt tụ bù huyện Bình Chánh năm 2019 Thông báo mời thầu thi công xây lắp CT Lắp đặt tụ bù huyện Bình Chánh năm 2019 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 12/08/2019
Thi công, lắp đặt các RMU phục vụ hoàn thiện hệ thống Mini-SCADA/DAS TBMT TCXL PC Bình Chánh 12/08/2019
“Sửa chữa lớn lắp các thiết bị chống quá tải điện áp 18kV – Class 3 các tuyến dây trung thế huyện Bình Chánh năm 2019” MCT: BCHD 1905003” TBMT TCXL PC Bình Chánh 07/08/2019
Ngầm hóa lưới điện 110kV Hóc Môn – Thạnh Lộc (2 mạch) khoảng trụ 9-10 băng ngang trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12 Gói thầu 3: Tư vấn giám sát xây dựng mương cáp ngầm 110kV Đấu thầu rộng rãi (trong nước, đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/08/2019
Dự án 1: “Ngầm hóa lưới điện đường Vườn Lài” do Ban Quản lý Dự án Lưới điện phân phối TP.HCM làm chủ đầu tư ;+ Dự án 2: “Đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn Viettel năm 2015. Hạng mục: Xây dựng hệ thống cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông đường Vườn Lài, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh” do Tổng Công ty Mạng lưới Viettel làm chủ đầu tư. Đào đường xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trên đường Vườn Lài, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Đấu thầu rộng rãi trong nước (không qua mạng) Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 14/08/2019
Xây dựng mạng cáp quang và các thiết bị truyền dẫn kết nối các trạm ngắt vào hê thống mạng của Tổng công ty năm 2018 Kiểm toán dự án Xây dựng mạng cáp quang và các thiết bị truyền dẫn kết nối các trạm ngắt vào hê thống mạng của Tổng công ty năm 2018 Đấu thầu rộng rãi qua mạng Công ty CNTT 06/08/2019
Xây dựng hệ thống mạng cáp quang và thiết bị truyền dẫn kết nối RMU khu vực Sài Gòn Kiểm toán dự án Xây dựng hệ thống mạng cáp quang và thiết bị truyền dẫn kết nối RMU khu vực Sài Gòn Đấu thầu rộng rãi qua mạng Công ty CNTT 06/08/2019
Mua sắm VTTB năm 2019 (Bổ sung đợt 2) Gói thầu số 1904B_05: “FCO, Thùng máy cắt và Máy cắt hạ thế” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 06/08/2019