Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Công viên 23/9 và đường dây đấu nối TBMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/07/2019
Thuộc 2 dự án: DA 1: Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế khu vực bên trong đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, HVT”; DA 2: “Đầu tư mở rộng mạng truyền dẫn Viettel năm 2015. Hạng mục: Xây dựng hệ thống cống bể ngầm hóa mạng cáp viễn thông khu vực bên trong các tuyến đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh” Đào đường xây dựng mương cáp, tái lập mặt đường phục vụ ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông trên tuyến đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 28/06/2019
Mua sắm VTTB năm 2019 (Bổ sung đợt 1) Gói thầu số 1903A_03: “Tủ điều khiển và Accu sử dụng cho Recloser” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 28/06/2019
“Sửa chữa lớn Kiến trúc Nhà điều hành và kho vật tư Công ty Điện lực Tân Bình năm 2019 (Phòng Giao dịch Khách hàng, Khu nhà vệ sinh và kho vật tư)” Tư vấn lập PAKT-DT và Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 03/07/2019
Sửa chữa lớn kiến trúc 31 phòng biến điện - Quận Tân Bình năm 2019 Xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 14/06/2019
Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận Tân Bình năm 2018 (Hạng mục Khu vực Trạm Hoàng Bật Đạt 39/33; Đường Huỳnh Văn Nghệ và Đường Bắc Hải) Đào và tái lập mương cáp dự án Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 20/05/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ thay lưới trạm hạ thế khu vực Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A năm 2019 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Phú 25/06/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ thay lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B năm 2019 (đợt 3) Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Phú 20/06/2019
Nâng cấp và phát triển lưới điện hạ thế phục vụ phát triển khách hàng trên địa bàn huyện Hóc Môn LCNT TVKS lập BCKTKT và TVGS thi công xây dựng công trình "Nâng cấp và phát triển lưới điện hạ thế phục vụ phát triển khách hàng trên địa bàn huyện Hóc Môn" Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Hóc Môn 25/06/2019
“Sửa chữa lớn tài sản cố định đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn Quận 2&9, Công ty Điện lực Thủ Thiêm năm 2019 - Hạng mục: Thay thế, củng cố nối bọc cách điện hạ thế”. Gói thầu: Nối bọc cđ 95-95/cu-al Mua sắm trực tiếp PC Thủ Thiêm 18/06/2019