Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
XDM nối tuyến Phước Thạnh - Cây Sộp Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “XDM nối tuyến Phước Thạnh - Cây Sộp” Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 25/03/2019
XDM Nối tuyến 02 nguồn trung thế cấp điện cho Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi Xây lắp (có cung cấp VTTB) và mua bảo hiểm dự án “XDM Nối tuyến 02 nguồn trung thế cấp điện cho Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi” Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 25/03/2019
KHLCNT dự án Nhánh rẽ TBA 110kV KCN Đông Nam TBMT Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thi công xây dựng công trình, thí nghiệm hiệu chỉnh; mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/03/2019
"Gói 38-19. Cầu chì ống trung thế" Mua sắm "Cầu chì ống trung thế" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 25/03/2019
"Gói 37-19. Ống thép mạ, thanh đồng, collier, giá đỡ, giá dừng, giá treo các loại, đai thép, tấm inox, thuốc hàn" Mua sắm "Ống thép mạ, thanh đồng, collier, giá đỡ, giá dừng, giá treo các loại, đai thép, tấm inox, thuốc hàn" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 25/03/2019
"Gói 36-19. Thiết bị cảnh báo sự cố lưới trung thế (cáp nổi) (FLA3 40kV - 35kA/4s)" Mua "Thiết bị cảnh báo sự cố lưới trung thế (cáp nổi) (FLA3 40kV - 35kA/4s)" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 25/03/2019
"Gói 35-19. Ống nhựa PVC và Co PVC các loại" Mua ""Gói 35-19. Ống nhựa PVC và Co PVC các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 25/03/2019
"Gói 33-19. Hộp bảo vệ điện kế các loại" Mua "Hộp bảo vệ điện kế các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 25/03/2019
"Gói 31-19. Thùng bảo vệ máy cắt các loại" Mua "Thùng bảo vệ máy cắt các loại" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 25/03/2019
"Gói 30-19. Dây chì các loại" Mua sắm Dây chì các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 25/03/2019