Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2021 VTTB 04 2021 - Trụ điện đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 30/12/2020
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2021 VTTB 03 2021 – Cầu chì ống, máy cắt, nối IPC, hộp domino, hộp đầu, hộp nối, FCO, LA, LBFCO, tủ phân phối hạ thế đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 30/12/2020
Mua sắm VTTB chủ yếu năm 2021 VTTB 01 2021 - Cáp đồng, cáp nhôm đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 30/12/2020
Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Tái chỉnh trang làm gọn dây thông tin trên đường Nguyễn Cửu Phú, đường Hưng Nhơn, đường Tân Túc, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, đường Thế Lữ” TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 25/12/2020
Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Tái chỉnh trang làm gọn dây thông tin xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B” TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 25/12/2020
Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường khu vực Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 28/12/2020
Chỉnh trang lại dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 28/12/2020
Mua sắm cáp đồng nhôm trung hạ thế các loại – Đợt 1 năm 2021 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 04 – 21 “Cáp đồng nhôm trung hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 25/12/2020
Chỉnh trang lại dây thông tin trên đường Quốc Lộ 1A (từ cầu Bình Phú Tây đến vòng xoay An Lạc) Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 25/12/2020
Chỉnh trang lại dây thông tin trên các tuyến đường khu vực Phường An Lạc A, Quận Bình Tân Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 25/12/2020