Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cung cấp nước uống cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020, 2021 Cung cấp nước uống cho Công ty Điện lực Bình Chánh năm 2020, 2021 Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 22/07/2020
Hỗ trợ cung cấp thiết bị để thực hiện công tác SXKD năm 2020 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh Hỗ trợ cung cấp thiết bị để thực hiện công tác SXKD năm 2020 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hồ Chí Minh Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 28/07/2020
Đào tạo và diễn tập an toàn thông tin năm 2020 Đào tạo và diễn tập an toàn thông tin năm 2020 Ký hợp đồng trực tiếp Công ty CNTT 28/07/2020
Trang bị modem thu thập và quản lý từ xa tín hiệu các bộ cảnh báo sự cố lưới điện ngầm (FI) Trang bị modem thu thập và quản lý từ xa tín hiệu các bộ cảnh báo sự cố lưới điện ngầm (FI) Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 08/07/2020
Di dời Hệ thống CMIS, ERP, Camera NVR Di dời Hệ thống CMIS, ERP, Camera NVR Chỉ định thầu rút gọn Công ty CNTT 22/07/2020
Di dời Hệ thống mạng ACI và tường lửa bảo vệ Di dời Hệ thống mạng ACI và tường lửa bảo vệ Chỉ định thầu rút gọn Công ty CNTT 22/07/2020
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2020 thuộc nhóm B-Bổ sung lần 5 VTTB-16/2020: Cáp đồng bọc mềm 120mm2 CHCT rút gọn qua mạng PC Tân Phú 30/07/2020
Cải tạo lưới điện hạ thế ngõ hẻm phía Nam huyện Bình Chánh năm 2020 TBMT TVGS ctr Cải tạo lưới điện hạ thế ngõ hẻm phía Nam huyện Bình Chánh năm 2020 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 29/07/2020
Cải tạo lưới điện hạ thế ngõ hẻm phía Bắc huyện Bình Chánh năm 2020 TBMT TVGS ctr Cải tạo lưới điện hạ thế ngõ hẻm phía Bắc huyện Bình Chánh năm 2020 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 23/07/2020
Cải tạo lưới điện hạ thế ngõ hẻm phía Bắc huyện Bình Chánh năm 2020 TBMT TCXL ctr Cải tạo lưới điện hạ thế ngõ hẻm phía Bắc huyện Bình Chánh năm 2020 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 23/07/2020