Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB năm 2022 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 10 – 22 “Sứ các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 09/03/2022
Đường dây 110kV Trảng Bàng – Củ Chi Gia hạn TBMT Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/02/2022
Trạm biến áp 110kV Gò Vấp 3 và đường dây đấu nối TBMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/03/2022
Gói thầu số 40.MS.22: Cung cấp quần áo bảo hộ lao động Mua sắm quần áo bảo hộ lao động Chào hàng cạnh tranh trong nước PC Củ Chi 03/03/2022
Gói thầu số 2201AC_04: “Máy cắt hạ thế và Hộp domino các loại” Gói thầu số 2201AC_04: “Máy cắt hạ thế và Hộp domino các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 04/03/2022
Mua sắm cáp đồng các loại Mua sắm cáp đồng các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 03/03/2022
Mua sắm cáp xoắn treo hạ thế các loại Mua sắm cáp xoắn treo hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 03/03/2022
Mua sắm cáp ngầm hạ thế các loại Mua sắm cáp ngầm hạ thế các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 03/03/2022
Mua sắm trụ bê tông ly tâm các loại Mua sắm trụ bê tông ly tâm các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 03/03/2022
Mua sắm bộ cảnh báo sự cố cáp ngầm Mua sắm bộ cảnh báo sự cố cáp ngầm Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 03/03/2022