Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo TBA 110kV Hỏa Xa TBMT Gói thầu số 4 – Bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 29/09/2020
Thi công xây dựng lưới hạ thế để phục vụ mắc điện TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 25/09/2020
Thuê nhân công thực hiện lắp đặt điện kế có chức năng đo xa TBMT PTV Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 24/09/2020
Nhu cầu VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2020 VTTB 43 2020 - Nối IPC Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 23/09/2020
Khai thác module thu thập dữ liệu và nâng cấp phần mềm VTTB 42 2020 – Module thu thập dữ liệu Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Bình 21/09/2020
Khai thác bổ sung các công tơ đo xa và bộ thu thập dữ liệu tập trung năm 2020 VTTB 41 2020 – Công tơ đo xa và bộ thu thập dữ liệu tập trung Mua sắm trực tiếp PC Tân Bình 21/09/2020
Mua sắm ATS hạ thế các loại – Đợt 2 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 19 – 20 “Tủ ATS hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 25/09/2020
Nâng cấp các hệ thống an toàn thông tin Nâng cấp các hệ thống an toàn thông tin Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 23/09/2020
Nâng cấp hệ thống tường lửa trung tâm phục vụ sản xuất kinh doanh Nâng cấp hệ thống tường lửa trung tâm phục vụ sản xuất kinh doanh Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 22/09/2020
Trang bị hệ thống quản lý người dùng truy cập vào hệ thống mạng của Tổng công ty Trang bị hệ thống quản lý người dùng truy cập vào hệ thống mạng của Tổng công ty Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 22/09/2020