Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế khu vực bên trong đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, HVT Thi công, cung cấp VTTB, cảnh giới giao thông và mua bảo hiểm phần không chuyên điện tuyến đường Bùi Thị Xuân (đoạn từ đường Hoàng Sa đến đường Phạm Văn Hai) Đấu thầu rộng rãi (qua mạng) Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 14/12/2018
Xây dựng mới trạm chuyên dùng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2019 Tư vấn thẩm tra BCKTKT công trình “Xây dựng mới trạm chuyên dùng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2019_ Phần thuê ngoài” Đấu thầu rộng rãi (trong nước) PC Chợ Lớn 18/12/2018
kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (lần 1) Gói 13-19. Nối bọc IPC các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 11/12/2018
kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (lần 1) Gói 05-19. Cáp muller các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 06/12/2018
kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (lần 1) Gói 04-19. Hộp domino các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 10/12/2018
kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (lần 1) Gói 02-19. Trụ BTLT 14m 11kN; trụ BTLT 14m 11kN (2 đoạn) và trụ BTLT 16m 9,2kN (2 đoạn) Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 10/12/2018
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (lần 1) Gói 01-19. Trụ điện các loại Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 06/12/2018
ường dây 110kV Quận 8 – Chánh Hưng (kéo cáp mạch thứ 2) TBMT gia hạn Gói thầu 1: Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/11/2018
Trụ sở Công ty Thí nghiệm Điện lực TP.HCM. TBMT Gói thầu số 2.1: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí và thông gió, camera, mạng máy tính, điện thoại, PCCC (không bao gồm máy biến áp tự dùng, cáp trung thế và máy phát điện tự dùng) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 13/12/2018
Đường dây đấu nối từ trạm 110kV Lê Minh Xuân chuyển tiếp trên đường dây 220-110kV Cầu Bông – Bình Tân TBMT Gói thầu số 5: Bảo hiểm xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/12/2018