Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm VTTB cho công trình “Sửa chữa lớn lưới hạ thế các trạm biến thế công cộng khu vực Quận 2 và Quận 9 (hạng mục: thay trụ, cáp ABC, hộp Domino, tiếp địa) MCT: THTD 2105016”. Gói thầu: Cáp nhôm Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 22/02/2021
Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (thay thế recloser, LBS, RMU không có chức năng SCADA) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 22/02/2021
Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (Lắp mới LBS) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-DT và tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 22/02/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến thế - hạng mục hoán chuyển MBA (từ 70% → 90% tải) để giải quyết quá tải TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 18/02/2021
Nhánh rẽ trạm 220kV Tân Sơn Nhất TBMT Gói số 3: Thi công xây lắp đường dây trên không gồm xây dựng móng, cung cấp lắp dựng trụ, cung cấp và lắp đặt dây dẫn, cách điện và phụ kiện Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/02/2021
Đường dây 220kV Cát Lái - Tân Cảng TBMT Gói thầu ADB-EVNHCMC-CLTC-W01: Đào và tái lập mương cáp ngầm kết hợp khoan robot (đoạn tuyến G3A-G4D và từ trạm biến áp 220kV Tân Cảng đến G10) Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/02/2021
Mua sắm VTTB cho công tác SCL, SXKD và ĐTXD năm 2021. Gói thầu số 7: CB (lần 2) Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 09/02/2021
In ấn mẫu biểu phục vụ công tác thu ghi cho Đội Quản lý Thu ghi In phôi thời điểm ngừng cung cấp điện do quá hạn thanh toán Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Bình 02/02/2021
Cung cấp dịch vụ thuê máy photocopy năm 2021 thuê máy photocopy cho các Phòng, Đội phục vụ công tác SXKD năm 2021 Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Bình 27/01/2021
Thuê dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống máy lạnh Công ty Điện lực Tân Bình năm 2021 Cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa hệ thống máy lạnh năm 2021 Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng PC Tân Bình 27/01/2021