Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói 46-18. Tủ ATS hạ thế 630A Mua sắm tủ ATS phục vụ cho Công trình SCL TSCĐ trạm biến áp Điện lực Hóc Môn 2 – Hạng mục sửa chữa Tủ ATS 800A bị hư hỏng Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 14/09/2018
Gói 45-18. Tủ ATS hạ thế 630A Mua sắm tủ ATS phục vụ cho Công trình SCL TSCĐ trạm biến áp Điện lực Hóc Môn 2 – Hạng mục sửa chữa Tủ ATS 800A bị hư hỏng Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 03/08/2018
Gói 47-18. Cáp ngầm trung thế XLPE 24kv 3x240mm2 Mua Cáp ngầm trung thế XLPE 24kv 3x240mm2 phục vục công tác SCL Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 14/09/2018
Gói 49-18. Cáp ngầm trung thế XLPE 24kv 3x240mm2 Mua Cáp ngầm trung thế XLPE 24kv 3x240mm2 phục vục công tác SCL Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 17/09/2018
Trạm biến áp 110kV Ba Son và đường dây đấu nối Gia hạn TBMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, dịch HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 30/08/2018
Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế Khu vực bên trong đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, HVT Tư vấn giám sát thi công xây dựng phần không chuyên điện, cho dự án: Ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế và trạm biến thế Khu vực bên trong đường Bùi Thị Xuân, Trường Sa, Út Tịch, HVT Đấu thầu rộng rãi, qua mạng Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 13/09/2018
Thuộc kế hoạch VTTB mua sắm tập trung năm 2018 Gói thầu 18-2-18: Mua sắm Trạm biến áp hợp bộ 400KVA có điều khiển Scada Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Hóc Môn 13/09/2018
Trang bị tài sản cố định năm 2018, Hạng mục: Bộ thi công cáp ngầm; Máy đo điện trở đất Gói thầu số 1811B_01: “Bộ thi công cáp ngầm” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 11/09/2018
Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến An Lộc, Khánh An - Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn dưới chân cầu Ngã tư Ga, đoạn băng Quốc lộ 1A Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế tuyến An Lộc, Khánh An - Hạng mục sửa chữa cáp ngầm đoạn dưới chân cầu Ngã tư Ga, đoạn băng Quốc lộ 1A Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 10/09/2018
Trang bị tài sản cố định năm 2018 - Hạng mục: Máy phát điện 3 pha 250kVA Trang bị máy phát điện 3 pha 250KVA Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 05/09/2018