Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trang bị BHLĐ_TBAT_DCĐN năm 2019 Gói thầu - Trang bị TBAT_DCĐN Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 29/03/2019
Trang bị BHLĐ_TBAT_DCĐN năm 2019 Gói thầu: Trang bị BHLĐ Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 22/02/2019
Trang bị mực dùng cho máy in phục vụ SXKD năm 2019 Gói thầu: Trang bị mực dùng cho máy in Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 22/03/2019
Trang bị TSCĐ năm 2019 - Máy cắt cáp dùng pin VTTB 27/2019 - Máy cắt cáp dùng pin Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 09/05/2019
Trang bị TSCĐ năm 2019 - Máy dò cáp VTTB 26/2019 - Máy dò cáp Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 09/05/2019
Trang bị TSCĐ năm 2019 - Bộ dụng cụ làm cáp VTTB 25/2019 - Bộ dụng cụ làm cáp Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 09/05/2019
Trang bị TSCĐ năm 2019 - Máy đo điện trở đất VTTB 24/2019 - Máy đo điện trở đất Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 09/05/2019
Trang bị TSCĐ năm 2019 - Kềm ép thủy lực 12T VTTB 23/2019 - Kềm ép thủy lực 12T Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 09/05/2019
Trang bị tài sản cố định năm 2019 vốn phân cấp cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Bộ thi công cáp ngầm, Thiết bị cảnh báo sự cố dây trung thế nổi Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 23/04/2019
Thuê dịch vụ bảo vệ & giữ xe tại Nhà điều hành và Phân chi Thị Trấn của Công ty Điện lực Hóc Môn năm 2019 Thuê dịch vụ bảo vệ & giữ xe tại Nhà điều hành và Phân chi Thị Trấn của Công ty Điện lực Hóc Môn năm 2019 Chào hàng canh tranh PC Hóc Môn 18/04/2019