Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Mua sắm cosse, phụ kiện sắt các loại – Đợt 2 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 17 – 20 “Cosse, phụ kiện sắt các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 13/07/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế năm 2020 – Phần lắp biển báo trên trụ hạ thế Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế năm 2020 – Phần lắp biển báo trên trụ hạ thế” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 08/07/2020
Thi công, lắp đặt để giải quyết máy biến thế ở tầng hầm chung cư, cao ốc năm 2020 Tư vấn lập BCKTKT và giám sát thi công công trình “Thi công, lắp đặt để giải quyết máy biến thế ở tầng hầm chung cư, cao ốc năm 2020” (lần 2) Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 06/07/2020
Mua sắm máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 100A, 250A có hộp bảo vệ OD & phụ kiện – Đợt 2 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 16 – 20 “Máy cắt hạ thế 3 pha 3 cực 100A, 250A có hộp bảo vệ OD & phụ kiện” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 08/07/2020
Lắp MBA 110kV thứ 2 TBA 110kV Phú Hòa Đông TBMT Gói thầu số 2: Cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp toàn trạm, mua bảo hiểm công trình (ngoại trừ MBA 110 22kV 40MVA) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 30/06/2020
Nâng cấp, phát triển trạm và LHT công cộng khu vực Phường 01 đến Phường 02 Quận Tân Bình năm 2020 (Hạng mục: XDM các Trạm biến áp Văn Sỹ 333/10 – 3x100 kVA; Bạch Đằng 159/61-3x100kVA; Yên thế 34/22 - 400kVA; Hồng Hà 45 – 400kVA; Sông Đáy 09 – 400kVA) và dự án: Nâng cấp, phát triển trạm và LHT công cộng khu vực Phường 08 đến Phường 11 Quận Tân Bình năm 2020 (Hạng mục: XDM các Trạm biến áp Long Quân 687/62 – 3x100 kVA; Âu Cơ 536/43/84 – 3x100 kVA; Trạm 61/40 đường số 1– 3x100 kVA) Xây lắp, cung cấp một phần VTTB & mua bảo hiểm cho dự án: Đấu thầu rộng rãi qua mạng (Đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 30/06/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ tủ RMU bị teng xanh đã hết bảo hành trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ tủ RMU bị teng xanh đã hết bảo hành trên địa bàn Quận 5 – Quận 8, năm 2020”_Phần thuê ngoài Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 03/07/2020
Gói thầu XL – K2007018 thi công xây dựng công trình: XDM trạm 1x400kVA để giảm bán kính lưới và giảm tải cho trạm KDC Cinco giải quyết cấp điện 3 pha gián tiếp cho khách hàng Công ty TNHH IZAR JEWELRY và giảm tải cho trạm Tân Thới Hiệp 14B Gói thầu XL – K2007018 thi công xây dựng công trình: XDM trạm 1x400kVA để giảm bán kính lưới và giảm tải cho trạm KDC Cinco giải quyết cấp điện 3 pha gián tiếp cho khách hàng Công ty TNHH IZAR JEWELRY và giảm tải cho trạm Tân Thới Hiệp 14B Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 03/07/2020
Nhu cầu VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2020 VTTB 36 2020 - Nối IPC Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 14/07/2020
Nhu cầu VTTB bổ sung 06 tháng cuối năm 2020 VTTB 35 2020 - Tủ phân phối hạ thế, hộp domino Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 14/07/2020