Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói thầu 3+11 - dự án: Đường dây 110kV Trường Đua - Chợ Lớn: thay trụ, thay dây dẫn toàn tuyến TBMT Gói thầu 3+11: Đào và tái lập mương cáp, cung cấp lắp đặt cáp ngầm và phụ kiện đoạn từ trụ T19 đến ngăn GIS TBA 110kV Chợ Lớn Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/03/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế – Hạng mục thay cáp ngầm trung thế tuyến Qui Đức và Cầu Đúc TBMT TV Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 15/03/2023
SCL TSCĐ lưới trung thế - hạng mục thay cáp ngầm tuyến Kim Hằng, Khiêm Khải TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 17/03/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế - Hạng mục thay Ắc quy tủ điều khiển Recloser đến hạn TBMT PTV Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 17/03/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ trạm biến áp – Hạng mục trụ điện, lưới hạ thế và hộp domino trên địa bàn huyện Bình Chánh TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 17/03/2023
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 15 – 23 “Cáp ngầm, cáp đồng nhôm trung hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 17/03/2023
Xử lý lưới hạ thế băng đường Liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh Thông báo mời thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình “Xử lý lưới hạ thế băng đường Liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 17/03/2023
Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 3 năm 2022 Cung cấp VTTB, thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 3 năm 2022 Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Sài Gòn 17/03/2023
Cải tạo nhánh rẽ 110kV Nam Sài Gòn 2 TBMT Gói thầu số 1 Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/03/2023
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 13 – 23 “Máy cắt, băng keo, dao cách ly, chống sét” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 13/03/2023