Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm 220 kV Bình Tân – T2 (Nhánh rẽ Tân Bình 1) TBMT gói thầu Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DTXDCT Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 03/02/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc phần bên trong nhà và trạm điện năm 2023 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ kiến trúc phần bên trong nhà và trạm điện năm 2023 Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 02/02/2023
Cải tạo đường dây 110 kV Nhà Bè – An Nghĩa (đoạn từ trạm Nhà Bè đến trụ vượt sông Soài Rạp) TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DTXDCT Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 31/01/2023
Gói thầu số 2301C_12: “Phụ kiện lưới điện” Gói thầu số 2301C_12: “Phụ kiện lưới điện” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 01/02/2023
Sửa chữa lớn kiến trúc phòng biến điện trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2022 Tư vấn giám sát Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 30/01/2023
Gói thầu số 2301C_07: “Dao cách ly 3 pha, Cầu dao trần và Chì lá hạ thế các loại” Gói thầu số 2301C_07: “Dao cách ly 3 pha, Cầu dao trần và Chì lá hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 31/01/2023
Gói thầu số 2301C_04: “Cáp ngầm hạ thế các loại” Gói thầu số 2301C_04: “Cáp ngầm hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 18/01/2023
Gói thầu số 2301C_02: “Cáp đồng trần, đồng bọc, Muller, Duplex và Quaduplex các loại” Gói thầu số 2301C_02: “Cáp đồng trần, đồng bọc, Muller, Duplex và Quaduplex các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 18/01/2023
Gói thầu số 2301AC_11: “Nắp chụp các loại” Gói thầu số 2301AC_11: “Nắp chụp các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 17/01/2023
Gói thầu số 2301C_03: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại” Gói thầu số 2301C_03: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 17/01/2023