Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
“Sửa chữa lớn tài sản cố định đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn Quận 2&9, Công ty Điện lực Thủ Thiêm năm 2019 - Hạng mục: Thay thế, củng cố nối bọc cách điện hạ thế”. Gói thầu: Nối bọc cđ 95-95/cu-al Mua sắm trực tiếp PC Thủ Thiêm 18/06/2019
Mua sắm VTTB, trang bị bảo vệ cá nhân năm 2019 Gói thầu số 1901C_14: “FCO, LBFCO và fuse holder 100a” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 20/06/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B (Bổ sung lần 4) VTTB-18/2019: Nắp của hộp BVĐK 1P Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng trong nước PC Tân Phú 20/06/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B (Bổ sung lần 4) VTTB-17/2019: Cáp điện các loại Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng trong nước PC Tân Phú 20/06/2019
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2019 thuộc nhóm B (Bổ sung lần 4) VTTB-16/2019: Hộp domino, IPC 95-95 Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng trong nước PC Tân Phú 20/06/2019
Dự án: Trang bị tài sản cố định năm 2019 - Hạng mục: Trang bị 30 bộ chỉ báo sự cố lưới điện trung thế (lần 2). Gói thầu: Chỉ báo sự cố lưới trung thế Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 20/06/2019
Gói 58-19 "Trụ BTLT 14m – 6,5 kN (2 đoạn)" Gói 58-19 "Trụ BTLT 14m – 6,5 kN (2 đoạn)" Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 17/06/2019
Gói 57-19 “FCO, LBFCO, LA, Cầu chì ống trung thế 16A” Gói 57-19 “FCO, LBFCO, LA, Cầu chì ống trung thế 16A” Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 18/06/2019
kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 4) Gói 55-19 "Boulon các loại" Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC An Phú Đông 17/05/2019
kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị năm 2019 (Lần 4) Gói 54-19 "Kẹp các loại, cosse ép các loại, phụ kiện các loại" Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng PC An Phú Đông 17/05/2019