Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời giai đoạn 2 tại Nhà điều hành Công ty Điện lực Hóc Môn - HMOK1916005 Gói thầu NL 03-19: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện mặt trời Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Hóc Môn 22/08/2019
Sửa SCL TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đạt yêu cầu vận hành – Phần không điện. Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Phú 21/08/2019
Nâng cấp phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận Tân Bình năm 2019 thuộc 04 hạng mục: (XDM Trạm biến áp Nguyễn Đình Khơi 24 - 400kVA - 22/0,4kV; XDM Trạm biến áp Văn Vĩnh 5/28 - 400kVA - 22/0,4kV; XDM Trạm biến áp Nguyễn Văn Mại 2 - 400kVA - 22/0,4kV và XDM Trạm biến áp Thường Kiệt 373/1/145 - 400kVA - 22/0,4kV) Xây lắp và cung cấp một phần VTTB cho dự án Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng đấu thầu điện tử tại website http://muasamcong.mpi.gov.vn) PC Tân Bình 13/08/2019
Cải tạo ĐD 110kV Tân Quy – Phú Hòa Đông TBMT Gói thầu 4: Giám sát thi công phần xây dựng Đấu thầu rộng rãi (trong nước, đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 21/08/2019
Xây dựng hệ thống mạng cáp quang kết nối Trung tâm dữ liệu vào hệ thống mạng của Tổng công ty Giám sát thi công dự án Xây dựng hệ thống mạng cáp quang kết nối Trung tâm dữ liệu vào hệ thống mạng của Tổng công ty. Đấu thầu rộng rãi qua mạng Công ty CNTT 22/08/2019
Ngầm hóa lưới điện 110kV Hóc Môn – Thạnh Lộc (2 mạch) khoảng trụ 9-10 băng ngang trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 12 TBMT Gói thầu 2: Xây dựng mương cáp; cung cấp, lắp đặt, đấu nối, TNHC cáp ngầm 110kV và phụ kiện; mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/08/2019
Xây dựng hệ thống mạng cáp quang kết nối Trung tâm dữ liệu vào hệ thống mạng của Tổng công ty Cung cấp vật tư và thi công mạng cáp quang kết nối Trung tâm dữ liệu vào hệ thống mạng của Tổng công ty Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 22/08/2019
Trung tâm dữ liệu – Tổng Công ty Điện lực TP.HCM TBMT Gói thầu số 3: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 09/08/2019
Cải tạo đường dây 110kV Tân Quy - Phú Hòa Đông TBMT Gói thầu 1: Cung cấp toàn bộ vật tư, thi công xây dựng công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 15/08/2019
Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Tân Quy (đoạn 2) TBMT gói thầu Gói thầu 1 – Cung cấp toàn bộ vật tư, thi công xây lắp công trình, thí nghiệm hiệu chỉnh, mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 02/08/2019