Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Trạm biến áp 110kV Thủ Thiêm 1 Gia hạn TBMT Gói thầu số 1: Xây dựng nhà trạm, cổng trạm, móng thiết bị, hệ thống đường nội bộ và đấu nối giao thông, hệ thống chiếu sáng, hệ thống PCCC, hệ thống tiếp địa, hệ thống cấp thoát nước, mương cáp ngầm đấu nối. Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/09/2021
Trang bị tài sản cố định năm 2022 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu “Bộ lưu điện phòng trực vận hành” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 21/10/2021
Gói thầu số 2201C_06: “Dao cách ly 3 pha 24kV 630A OD” Gói thầu số 2201C_06: “Dao cách ly 3 pha 24kV 630A OD” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 21/10/2021
Gói thầu số 2201A_05: “Tủ điều khiển recloser” Gói thầu số 2201A_05: “Tủ điều khiển recloser” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 21/10/2021
Gói thầu số 2101C_06: “Cáp đồng trần, nhôm trần và đồng bọc các loại” Gói thầu số 2101C_06: “Cáp đồng trần, nhôm trần và đồng bọc các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 21/10/2021
Trang bị tài sản cố định năm 2022 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn Thiết bị xác định lộ ra cáp ngầm hạ thế Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 20/10/2021
Gói thầu số 2201AC_02: “Nối IPC, Cosse ép, Kẹp nối ép, Băng keo trung thế và Giáp buộc các loại” Gói thầu số 2201AC_02: “Nối IPC, Cosse ép, Kẹp nối ép, Băng keo trung thế và Giáp buộc các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 20/10/2021
Gói thầu số 2201AC_01: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại” Gói thầu số 2201AC_01: “Cáp xoắn treo hạ thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 20/10/2021
Tư vấn kiểm toán các công trình đầu tư xây dựng năm 2021_đợt 2 TBMT gói thầu Tư vấn kiểm toán các công trình đầu tư xây dựng năm 2021_đợt 2 đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 15/10/2021
“Trang bị tài sản cố định năm 2021, hạng mục: “Sào đo dòng trung thế (bổ sung)”” Gói thầu số 2116B_01: “Sào đo dòng trung thế (bổ sung)” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 16/10/2021