Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Xây dựng mới trạm chuyên dùng năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng, lập BCKTKT-DT và Tư vấn giám sát Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Nối tuyến trung thế Công ty Điện lực Bình Phú năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông B Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường An Lạc, An Lạc A Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Tân Tạo, Tân Tạo A Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Hoàn thiện và phát triển lưới trạm hạ thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân năm 2023 Tư vấn khảo sát xây dựng và lập BCNCKT, TKBVTC-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 15/09/2022
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 05 – 23 “Hộp phân phối 9 cực (3 MCBs 80A; 6 MCBs 40A) & phụ kiện” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 14/09/2022
Sửa chữa lớn TSCĐ thay cáp ngầm hạ thế vận hành lâu năm nhiều hộp nối; kiến trúc phần bên trong nhà và trạm điện năm 2023 Tư vấn lập PAKT –DT, đánh giá HSDT các công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thay cáp ngầm hạ thế vận hành lâu năm nhiều hộp nối; kiến trúc phần bên trong nhà và trạm điện năm 2023 Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 09/09/2022
Mua sắm VTTB năm 2023 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 06 – 23 “Chụp đầu cực FCO - LA, nắp chụp đầu sứ MBT PP, cosse đồng, nhôm các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 13/09/2022