Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo đường dây 110kV Cát Lái - Sao Mai (T11-T17) TBMT Gói thầu số 1: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt VTTB, thí nghiệm hiệu chỉnh (ngoại trừ đoạn từ trụ T13A đến T15B), và mua bảo hiểm công trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 14/04/2021
Trạm biến áp 220kV Tân Sơn Nhất TBMT Gói thầu số 9: Bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (Đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 07/04/2021
Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới điện hạ thế khu vực Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A Quận Bình Tân năm 2021 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/04/2021
Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới điện hạ thế khu vực Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân năm 2021 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 12/04/2021
Xây dựng mới trạm công cộng Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 09/04/2021
“Trang bị tài sản cố định năm 2021”, hạng mục: “Sào đo góc lệch pha” Gói thầu số 2107B_01: “Sào đo góc lệch pha” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 13/04/2021
Cải tạo đường dây 110kV Cát Lái - Sao Mai (T11-T17) TBMT Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn dự án đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 12/04/2021
“Trang bị tài sản cố định năm 2021”, hạng mục: “Sào đo điện áp” Gói thầu số 2106B_01: “Sào đo điện áp” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 12/04/2021
Trang bị hạ tầng CNTT cho Trung tâm điều khiển SCADA (Site 2) Trang bị hạ tầng CNTT cho Trung tâm điều khiển SCADA (Site 2) Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 06/04/2021
Mua sắm in ấn phẩm năm 2021 Gói thầu số 2101C_01: “Mua sắm in ấn phẩm cho Công ty Điện lực Bình Phú” Chào hàng cạnh tranh rút rọn (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 05/04/2021