Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Sửa chữa lớn kiến trúc phòng biến điện trên địa bàn Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2021 Tư vấn lập PAKT-DT và tư vấn giám sát thi công Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 21/10/2020
Trạm biến áp 110kV Phước long và đường dây đấu nối TBMT Gói thầu ADB-EVNHCM-PL-G01: Cung cấp, lắp đặt VTTB phần trạm và đường dây đấu nối (ngoại trừ cung cấp và lắp đặt MBA 110kV 63MVA) dự án Trạm biến áp 110kV Phước long và ĐDĐN Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 19/10/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2021 Tư vấn khảo sát, lập PAKT-DT và tư vấn giám sát thi công hạng mục đào và tái lập Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 19/10/2020
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện đảm bảo an toàn, mỹ quan hệ thống điện Quận 6 và Quận Bình Tân năm 2020 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu qua mạng PC Bình Phú 16/10/2020
Gói thầu số 83.TVTK.20: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình Tăng cường công suất trạm biến thế trên địa bàn Thị trấn Củ Chi và các xã Tân An Hội, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Thái Mỹ, Phước Vĩnh An năm 2021; MCT: F05F05F05.LT0C.20105 LCNT Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình Tăng cường công suất trạm biến thế trên địa bàn Thị trấn Củ Chi và các xã Tân An Hội, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Thái Mỹ, Phước Vĩnh An năm 2021; MCT: F05F05F05.LT0C.20105 Đấu thầu rộng rãi trong nước/lựa chọn nhà thầu qua mạng PC Củ Chi 13/10/2020
Gói thầu số 82.TVTK.20: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình Tăng cường công suất trạm biến thế trên địa bàn các xã Bình Mỹ, Trung An, Hoà Phú, Phú Hoà Đông năm 2021; MCT: F05F05F05.LT0C.20104 LCNT Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình Tăng cường công suất trạm biến thế trên địa bàn các xã Bình Mỹ, Trung An, Hoà Phú, Phú Hoà Đông năm 2021; MCT: F05F05F05.LT0C.20104 Đấu thầu rộng rãi trong nước/lựa chọn nhà thầu qua mạng PC Củ Chi 13/10/2020
Gói thầu số 81.TVTK.20: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình Tăng cường công suất trạm biến thế trên địa bàn các xã Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông năm 2021; MCT: F05F05F05.LT0C.20103 LCNT Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình Tăng cường công suất trạm biến thế trên địa bàn các xã Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông năm 2021; MCT: F05F05F05.LT0C.20103 Đấu thầu rộng rãi trong nước/lựa chọn nhà thầu qua mạng PC Củ Chi 13/10/2020
Gói thầu số 80.TVTK.20: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình Tăng cường công suất trạm biến thế trên địa bàn các xã An Nhơn Tây, An Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Trung Lập Hạ, Tân Thông Hội, Tân Thạnh Tây năm 2021; MCT: F05F05F05.LT0C.20102 LCNT Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT cho công trình Tăng cường công suất trạm biến thế trên địa bàn các xã An Nhơn Tây, An Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Trung Lập Hạ, Tân Thông Hội, Tân Thạnh Tây năm 2021; MCT: F05F05F05.LT0C.20102 Đấu thầu rộng rãi trong nước/lựa chọn nhà thầu qua mạng PC Củ Chi 13/10/2020
Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ gắn mới bổ sung năm 2020. Gói thầu số 2: Phụ kiện mắc điện (lần 2) Đấu thầu rộng rãi PC Thủ Thiêm 15/10/2020
Mua sắm cáp điện trung hạ thế – Đợt 3 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 22 – 20 “Cáp đồng nhôm trung hạ thế các loại – Đợt 3” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 13/10/2020