Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Gói thầu IBM 18-01: In ấn biểu mẫu năm 2018 Gói thầu IBM 18-01: In ấn biểu mẫu năm 2018 Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Hóc Môn 19/10/2018
Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị – đợt 3 - Kế hoạch VTTB năm 2018-hiệu chỉnh lần 2 (không bao gồm CCDC, TBAT và DCĐN) Gói thầu 18-3-01: Mua sắm máy cắt hạ thế 3p 230V/380V 200A và 800A chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 15/10/2018
Thu hồi trụ, sửa chữa trụ nghiêng năm 2018 Thu hồi trụ, sửa chữa trụ nghiêng năm 2018 đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Hóc Môn 21/09/2018
Nhánh rẽ TBA 110kV KCN Đông Nam TBMT gói Tư vấn lập BCKTKT ĐTXD, lập HSMT, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý Cao ốc Văn phòng TCT 17/10/2018
Gói thầu 18-2-13: Thùng bảo vệ điện kế composite các loại Gói thầu 18-2-13: Thùng bảo vệ điện kế composite các loại chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 04/10/2018
Gói thầu 18-3-05: Mua sắm Nắp (trong suốt) của hộp b.vệ điện kế cơ 1P và 3P Gói thầu 18-3-05: Mua sắm Nắp (trong suốt) của hộp b.vệ điện kế cơ 1P và 3P chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 04/10/2018
Gói thầu 18-3-04: Mua sắm trụ BTLT 12m và 14m Gói thầu 18-3-04: Mua sắm trụ BTLT 12m và 14m Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Hóc Môn 04/10/2018
Gói thầu 18-3-03: Mua sắm cáp điện trung hạ thế các loại Gói thầu 18-3-03: Mua sắm cáp điện trung hạ thế các loại chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước PC Hóc Môn 04/10/2018
Gói thầu 18-3-02: Mua sắm IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) Gói thầu 18-3-02: Mua sắm IPC 95 - 95 (trục chính 95 - 35/nhánh rẽ 95 - 35) chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước. PC Hóc Môn 04/10/2018
Lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới điện cho nhà làm việc Công ty Điện lực Hóc Môn Gói thầu NL 18-01: Lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới điện cho nhà làm việc Công ty Điện lực Hóc Môn Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC Hóc Môn 06/10/2018