Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo đường dây 110kV Tân Quy – Phú Hòa Đông TBMT Gói thầu 5: bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 13/12/2019
Cải tạo đường dây 110kV Phú Lâm - Long An (đoạn từ trạm Phú Lâm đến trụ 15) và Phú Lâm - Tân Tạo - Lê Minh Xuân (kể cả nhánh rẽ Tân Tạo) TBMT Gói thầu 07: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành dự án: “Cải tạo đường dây 110kV Phú Lâm - Long An (đoạn từ trạm Phú Lâm đến trụ 15) và Phú Lâm - Tân Tạo - Lê Minh Xuân (kể cả nhánh rẽ Tân Tạo) Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 27/11/2019
Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối TBMT Gói thầu 10: Kiểm toán công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 22/11/2019
Cải tạo đường dây 110kV Tân Định – Phú Hoà Đông – Gò Đậu TBMT Gói thầu 04: Kiểm toán công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 05/12/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế, ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2020 Mua sắm VTTB công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế, ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2020 Công ty Điện lực Chợ Lớn khai thác tập trung trong kế hoạch năm 2020 và tận dụng hàng tồn kho PC Chợ Lớn 06/12/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế, ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2020 Thi công xây lắp công trình Sửa chữa lớn TSCĐ lưới điện hạ thế, ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy lưới điện năm 2020 - Tự thực hiện Tự thực hiện PC Chợ Lớn 06/12/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đo đếm trên địa bàn Quận 5, Quận 8-Phần bảo trì TU, TI của Đội QLHTĐĐ, năm 2020 Mua sắm VTTB công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đo đếm trên địa bàn Quận 5, Quận 8-Phần bảo trì TU, TI của Đội QLHTĐĐ, năm 2020 Tổng công ty Điện lực TP.HCM khai thác tập trung theo kế hoạch năm 2020 PC Chợ Lớn 29/11/2019
Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đo đếm trên địa bàn Quận 5, Quận 8-Phần bảo trì TU, TI của Đội QLHTĐĐ, năm 2020 Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thiết bị đo đếm trên địa bàn Quận 5, Quận 8-Phần bảo trì TU, TI của Đội QLHTĐĐ, năm 2020 Tự thực hiện PC Chợ Lớn 29/11/2019
Mua sắm hộp domino các loại – Đợt 1 năm 2020 của Công ty Điện lực Chợ Lớn Gói thầu 07 – 20 “Hộp domino các loại” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 13/12/2019
Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020 Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và giám sát thi công các công trình “Nâng cấp, phát triển trạm và lưới hạ thế công cộng khu vực Quận 5, Quận 8 năm 2020” Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) PC Chợ Lớn 12/12/2019