Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo lưới điện 110kV khu vực Hiệp Phước Gia hạn TBMT gói thầu Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/08/2021
Cải tạo lưới điện 110kV khu vực Hiệp Phước Gia hạn TBMT gói thầu Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/08/2021
Cải tạo đường dây 110kV Nhà Bè – An Nghĩa (đoạn từ trạm Nhà Bè đến trụ vượt sông Soài Rạp) TBMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC - DTXDCT Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/09/2021
Sửa chữa lớn TSCĐ thay vỏ tủ trạm hợp bộ và tủ RMU không đảm bảo vận hành trên địa bàn Quận 6, Quận Bình Tân năm 2022 Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 16/09/2021
Đường dây 110kV từ trạm 220kV Quận 8 – Phú Định TBMT qua mạng Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKBVTC - DTXDCT, dự án: Đường dây 110kV từ trạm 220kV Quận 8 – Phú Định Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 13/09/2021
Cải tạo lưới điện 110kV khu vực Hiệp Phước Gia hạn TBMT gói thầu Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/08/2021
Cải tạo TBA 110kV Chợ Lớn TBMT Gói thầu 1B: Cung cấp và lắp đặt tủ trung thế GIS 24kV Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 10/09/2021
“Trang bị tài sản cố định năm 2021, hạng mục: “Sào đo dòng trung thế (bổ sung)”” Gói thầu số 2116B_01: “Sào đo dòng trung thế (bổ sung)” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 09/09/2021
TBA 220kV/110kV Nam Hiệp Phước và đường dây đấu nối Gia hạn TBMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD, TKKT – DTXD, TKBVTC; Đo đạc, lập bản đồ hiện trạng vị trí Đấu thầu rộng rãi trong nước Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 16/07/2021
Chỉnh trang mới dây thông tin các tuyến đường, hẻm khu vực các Phường Tân Tạo và Tân Tạo A, Quận Bình Tân - Năm 2022 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 04/09/2021