Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Thi công xây lắp, giám sát công trình “Đào đường, tái lập mặt đường để xử lý sự cố năm 2020-2021” TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi PC Bình Chánh 03/06/2020
Xây dựng mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái – Tân Cảng Giám sát thi công dự án Xây dựng mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái – Tân Cảng Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 05/06/2020
Xây dựng mạng cáp quang kết nối trạm biến áp Bình Thái - Tân Cảng Thi công mạng cáp quang kết nối Trạm biến áp Bình Thái – Tân Cảng Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Công ty CNTT 05/06/2020
TVGS - Tư vấn giám sát thi công đào, tái lập mương cáp TVGS - Tư vấn giám sát thi công đào, tái lập mương cáp Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 28/05/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 Gói thầu số 2003B_05: “Thiết bị dò cáp ngầm” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 03/06/2020
Đường dây 110kV Nam Sài Gòn (Bình Chánh) - Nam Sài Gòn 3, đoạn 2 TBMT Gói thầu số 4.1: Tư vấn giám sát thi công phần xây dựng Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 29/05/2020
Đào và tái lập mương cáp phục vụ công tác phát triển khách hàng trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2020 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 29/05/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 Gói thầu số 2003B_06: “Camera đo nhiệt độ” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 01/06/2020
Trang bị tài sản cố định năm 2020 Gói thầu số 2003B_04: “Kềm ép điện” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 01/06/2020
Trang bị bổ sung thiết bị chuyển mạch cho Trung tâm dữ liệu Trang bị bổ sung thiết bị chuyển mạch cho Trung tâm dữ liệu Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng Công ty CNTT 01/06/2020