Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Lắp máy biến áp thứ 3 tại trạm 110kV Trường Đua TBMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 17/06/2021
Phát triển lưới trung thế dọc tuyến đường Võ Hữu Lợi (đoạn từ T-VHL/32P đến trụ T-TL10K/72P” TBMT TCXL công trình Phát triển lưới trung thế dọc tuyến đường Võ Hữu Lợi (đoạn từ T-VHL/32P đến trụ T-TL10K/72P” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 11/06/2021
Phát triển lưới trung thế dọc tuyến đường Võ Hữu Lợi (đoạn từ KCN Lê Minh Xuân trụ T-ĐS2/1T/1 đến trụ T-VHL/32P)” TBMT TCXL công trình Phát triển lưới trung thế dọc tuyến đường Võ Hữu Lợi (đoạn từ KCN Lê Minh Xuân trụ T-ĐS2/1T/1 đến trụ T-VHL/32P)” đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 11/06/2021
Thi công mé nhánh cây xanh trong hành lang lưới điện trung thế của Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021 Thi công xây lắp Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 11/06/2021
Thi công lắp đặt máy biến thế để thay thế các máy không đáp ứng tiêu chuẩn vận hành lâu dài trong năm 2021 - Công ty Điện lực Bình Phú Tư vấn lập BCKTKT-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 09/06/2021
Thi công lắp đặt máy biến thế để thay thế các máy không đáp ứng tiêu chuẩn vận hành lâu dài trong năm 2020 (đợt 2) - Công ty Điện lực Bình Phú Tư vấn lập BCKTKT-DT Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng) PC Bình Phú 04/06/2021
Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình “Tái chỉnh trang làm gọn dây thông tin xã Tân Kiên , Tân Túc, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Bình Lợi” TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 07/06/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_17: “Cáp đồng bọc trung thế các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 08/06/2021
Mua sắm VTTB năm 2021 Gói thầu số 2101C_06: “Cáp đồng trần, nhôm trần và đồng bọc các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) PC Bình Phú 08/06/2021
Khai thác vật tư thiết bị điện năm 2021 thuộc nhóm B_Lần 2 VTTB-12/2021: Tủ phân phối hạ thế composite, Thùng BVĐK, Hộp BVĐK Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Phú 07/06/2021