Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Thi công xây dựng công trình Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế - hạng mục lắp tấm inox ngăn chặn động vật xâm nhập lưới điện Thi công xây dựng công trình Sửa chữa lớn TSCĐ đường dây trung thế - hạng mục lắp tấm inox ngăn chặn động vật xâm nhập lưới điện đấu thầu rộng rãi qua mạng PC An Phú Đông 09/07/2018
“Xây dựng mới lộ ra Thợ Du, Cầu Đồng thuộc trạm 110kV Thạnh Lộc”. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 19/07/2018
“Xây dựng mới lộ ra Thợ Du, Cầu Đồng thuộc trạm 110kV Thạnh Lộc”, Mã công trình APDD1805015 thi công xây dựng công trình: “Xây dựng mới lộ ra Thợ Du, Cầu Đồng thuộc trạm 110kV Thạnh Lộc”. Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước PC An Phú Đông 19/07/2018
Mua sắm VTTB năm 2018 (bổ sung đợt 3) Gói thầu số 1810AC_01: “Cáp ngầm 24kV 3*240mm2 chống thấm nước (màn chắn băng đồng)” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng) Tổng Công Ty 17/07/2018
Ngầm hóa lưới điện đường Lạc Long Quân, Quận Tân Bình Giám sát thi công xây dựng phần không chuyên điện dự án Ngầm hóa lưới điện đường Lạc Long Quân, Quận Tân Bình Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối 18/07/2018
“Sửa chữa lớn 21 khu vực lưới hạ thế khu vực Lò Da Phường 8, 9 Quận Tân Bình” Xây lắp và cung cấp VTTB cho công trình: “Sửa chữa lớn 21 khu vực lưới hạ thế khu vực Lò Da Phường 8, 9 Quận Tân Bình” Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Tân Bình 13/07/2018
Trụ sở Công ty Điện lực Hóc Môn TBMT Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, chống sét, điều hòa không khí và thông gió, Camera, mạng máy tính, điện thoại, PCCC Đấu thầu rộng rãi Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/07/2018
Sửa chữa lớn cáp ngầm trung thế cáp Chiến Thắng 22kV (đoạn Tân Hòa - Đại Lợi và đoạn Nam Thái - Quân Y Mỹ) Xây lắp, cung cấp VTTB phần không điện và kéo cáp ngầm trung thế cho công trình Đấu thầu rộng rãi trong nước PC Tân Bình 28/06/2018
Trang bị bổ sung 29 bộ chỉ báo sự cố cáp ngầm năm 2018 VTTB 41/2018 - Bộ chỉ báo sự cố cáp ngầm trung thế 22kV Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Tân Bình 12/07/2018
Máy phát điện lưu động (công suất 250kVA) VTTB 42/2018 - Máy phát điện lưu động (công suất 250kVA) Chào hàng cạnh tranh qua mạng PC Tân Bình 09/07/2018