Danh Sách Mời Thầu

Tên gói thầu Nội dung gói thầu Hình thức chọn thầu Đơn vị mời thầu Ngày Phát Hành
Cải tạo kiến trúc tòa nhà Green Power từ hầm 3 đến tầng 12 TBMT Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD Đấu thầu rộng rãi (trong nước, đấu thầu qua mạng) Ban Quản lý DALĐ TP.HCM 04/05/2023
Gói thầu số 2301AC_06: “Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm hạ thế, Băng keo CĐ, Cầu chì ống trung thế, LA, FCO, LBFCO và Fuse link các loại” Gói thầu số 2301AC_06: “Hộp đầu, hộp nối cáp ngầm hạ thế, Băng keo CĐ, Cầu chì ống trung thế, LA, FCO, LBFCO và Fuse link các loại” Đấu thầu rộng rãi (Lựa chọn nhà thầu qua mạng). PC Bình Phú 27/04/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ Trạm ngắt Tân Hưng Tư vấn thẩm tra PAKT –DT công trình Sửa chữa lớn TSCĐ Trạm ngắt Tân Hưng Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 24/04/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ Trạm ngắt Tân Hưng Tư vấn lập PAKT –DT, đánh giá HSDT công trình Sửa chữa lớn TSCĐ Trạm ngắt Tân Hưng Đấu thầu rộng rãi PC Chợ Lớn 24/04/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế các máy biến áp vận hành lâu năm trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2023 (Thi công lắp đặt)-Đợt 1 Bảo hiểm công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế các máy biến áp vận hành lâu năm trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2023 (Thi công lắp đặt)-Đợt 1 Đấu thầu tập trung PC Chợ Lớn 13/04/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế các máy biến áp vận hành lâu năm trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2023 (Thi công lắp đặt) - Đợt 1 Thí nghiệm hiệu chỉnh VTTB công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế các máy biến áp vận hành lâu năm trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2023 (Thi công lắp đặt) - Đợt 1 Tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/04/2023
Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế các máy biến áp vận hành lâu năm trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2023 (Thi công lắp đặt)-Đợt 1 Thi công xây lắp, cung cấp vật tư và thuê máy phát điện công trình Sửa chữa lớn TSCĐ thay thế các máy biến áp vận hành lâu năm trên địa bàn Quận 5, Quận 8 năm 2023 (Thi công lắp đặt) - Đợt 1 Tự thực hiện PC Chợ Lớn 13/04/2023
“Chỉnh trang lại dây thông tin các xã Bình Chánh, Tân Qúi Tây, An Phú Tây, Hưng Long, Qui Đức, Phong Phú” TBMT TCXL Đấu thầu rộng rãi qua mạng PC Bình Chánh 24/04/2023
Chỉnh trang lại dây thông tin các xã Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B TBMT TCXL PC Bình Chánh 24/04/2023
Bản quyền phần mềm AutoCAD và Bản quyền Zoom Bản quyền phần mềm AutoCAD và Bản quyền Zoom Chào hàng cạnh tranh qua mạng Công ty CNTT 06/04/2023