Chi tiết gói thầu

Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1, 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28)
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1, 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28)
Tên và phạm vi của gói thầu Gói số 2: Cung cấp dây dẫn, dây chống sét, phụ kiện và xây lắp đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1& 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28)
Giá gói thầu 40.948.899.744 VND
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Nguồn vốn Vốn ĐTXD Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
Giới thiệu tổng quan về dự án Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1, 2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28)
Từ ngày 05/03/2013
Đến ngày 25/03/2013
Địa chỉ 35 (phòng 701, lầu 7) Tôn Đức Thắng Bến Nghé 1 Hồ Chí Minh
Điện thoại (08) 22.168.432
Fax (08) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu 1.000.000 VND
Email
Các thông tin khác Bảo đảm dự thầu: 410.000.000 đồng (Bốn trăm mười triệu đồng). Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA Lưới Điện - 35 Tôn Đức Thắng (phòng 701, lầu 7) - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP.HCM. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 25 tháng 03 năm 2013. HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 03 năm 2013, tại Ban QLDA Lưới Điện - 35 Tôn Đức Thắng (phòng 701, lầu 7) - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM.