Chi tiết gói thầu

Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28)
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28)
Tên và phạm vi của gói thầu Gói số 1: Cung cấp cột thép
Giá gói thầu 22.492.342.489 VND
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Nguồn vốn Vốn đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM
Giới thiệu tổng quan về dự án Cải tạo đường dây 110kV Hóc Môn - Hỏa Xa 1&2 (Đoạn từ trạm Hóc Môn đến trụ 28)
Từ ngày 05/03/2013
Đến ngày 25/03/2013
Địa chỉ 35 (phòng 701, lầu 7) Tôn Đức Thắng Bến Nghé 1 Hồ Chí Minh
Điện thoại (08) 22.168.432
Fax (08) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu 1.000.000 VND
Email
Các thông tin khác Địa chỉ nhận HSDT: Ban QLDA Lưới Điện - 35 Tôn Đức Thắng (phòng 701, lầu 7) - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 25/03/2013. Đảm bảo dự thầu: 225.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng). HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ (giờ Việt Nam) ngày 25/03/2013, tại Ban QLDA Lưới Điện - 35 Tôn Đức Thắng (lầu 7) - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM.