Chi tiết gói thầu

Cải tạo nhánh rẽ 110kV Nam Sài Gòn 2
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Cải tạo nhánh rẽ 110kV Nam Sài Gòn 2
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu số 1
Giá gói thầu 59213520978
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 16/03/2023
Đến ngày 06/04/2023
Địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028)22168416
Fax (028) 22205399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác