Chi tiết gói thầu

Gói thầu 12 – 23 “Nối bọc cách điện 95 – 95/Cu-Al”
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Gói thầu 12 – 23 “Nối bọc cách điện 95 – 95/Cu-Al”
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu 12 – 23 “Nối bọc cách điện 95 – 95/Cu-Al”
Giá gói thầu 255211198
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 07/03/2023
Đến ngày 20/03/2023
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email khanh2lt@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác