Chi tiết gói thầu

SCL chỉnh trang tạo mỹ quan thiết bị điện trên các tuyến đường trung tâm Quận 1, Quận 3 - (MCT: SGO.D2305002)
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Sài Gòn
Tên gói thầu SCL chỉnh trang tạo mỹ quan thiết bị điện trên các tuyến đường trung tâm Quận 1, Quận 3 - (MCT: SGO.D2305002)
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu: Cung cấp VTTB, thi công xây dựng phần chuyên điện & mua bảo hiểm công trình SCL chỉnh trang tạo mỹ quan thiết bị điện trên các tuyến đường trung tâm Quận 1, Quận 3 - (MCT: SGO.D2305002)
Giá gói thầu 4318817905
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn SCL năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án Cung cấp VTTB, thi công xây dựng phần chuyên điện & mua bảo hiểm công trình SCL chỉnh trang tạo mỹ quan thiết bị điện trên các tuyến đường trung tâm Quận 1, Quận 3 - (MCT: SGO.D2305002)
Từ ngày 07/03/2023
Đến ngày 17/03/2023
Địa chỉ số 01 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Q3
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu qua mạng
Email
Các thông tin khác