Chi tiết gói thầu

Ngầm hóa lưới điện các tuyến hẻm đã quy hoạch ổn định khu vực Quận 1
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu PC Sài Gòn
Tên gói thầu Ngầm hóa lưới điện các tuyến hẻm đã quy hoạch ổn định khu vực Quận 1
Tên và phạm vi của gói thầu Cung cấp VTTB, thi công xây dựng phần điện và mua bảo hiểm công trình
Giá gói thầu 6596985690
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn ĐTXD năm 2023
Giới thiệu tổng quan về dự án Cung cấp VTTB, thi công xây dựng phần điện và mua bảo hiểm công trình Ngầm hóa lưới điện các tuyến hẻm đã quy hoạch ổn định khu vực Quận 1
Từ ngày 03/03/2023
Đến ngày 13/03/2023
Địa chỉ số 01 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Q3
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu qua mạng
Email
Các thông tin khác