Chi tiết gói thầu

TBA 110kV Gò Vấp 3 và ĐZ đấu nối
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu TBA 110kV Gò Vấp 3 và ĐZ đấu nối
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu TVTT BCNCKT ĐTXD
Giá gói thầu 276793738
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Nguồn vốn Vốn Khấu hao cơ bản
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 26/07/2022
Đến ngày 15/08/2022
Địa chỉ Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (website: http://muasamcong.mpi.gov.vn)
Điện thoại (028) 22.168.416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác