Chi tiết gói thầu

Trang bị tài sản cố định năm 2022 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Trang bị tài sản cố định năm 2022 cho Công ty Điện lực Chợ Lớn
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu “Máy vi tính xách tay”
Giá gói thầu 191546667
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn Khấu hao cơ bản năm 2022 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 29/07/2022
Đến ngày 10/08/2022
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email khanh2lt@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác