Chi tiết gói thầu

Thuê dịch vụ giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho các IP và tên miền public
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Thuê dịch vụ giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho các IP và tên miền public
Tên và phạm vi của gói thầu Thuê dịch vụ giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho các IP và tên miền public
Giá gói thầu 450000000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 19/07/2022
Đến ngày 27/07/2022
Địa chỉ 114A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại 028 22110311
Fax 028.38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác