Chi tiết gói thầu

Xây dựng các bài giảng điện tử và đào tạo E-Learning năm 2022
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Xây dựng các bài giảng điện tử và đào tạo E-Learning năm 2022
Tên và phạm vi của gói thầu Xây dựng các bài giảng điện tử và đào tạo E-Learning năm 2022
Giá gói thầu 711900000
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 25/07/2022
Đến ngày 02/08/2022
Địa chỉ 114A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại 028 22110311
Fax 028.38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác