Chi tiết gói thầu

Lắp MBT thứ 3 tại trạm biến áp 110kV Bến Thành
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Lắp MBT thứ 3 tại trạm biến áp 110kV Bến Thành
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra TKKT -DTXDCT, TKBVTC
Giá gói thầu 137153244
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng (một giai đoạn, 02 túi hồ sơ)
Nguồn vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 22/07/2022
Đến ngày 11/08/2022
Địa chỉ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại (028) 22.201.177
Fax (028) 22.201.155
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác