Chi tiết gói thầu

Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (Lắp mới LBS) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021-Đợt 2
Chủ đầu tư PC Bình Phú
Bên mời thầu PC Bình Phú
Tên gói thầu Thi công lắp đặt thiết bị đóng cắt có chức năng SCADA (Lắp mới LBS) để kiện toàn lưới điện trung thế trên địa bàn Công ty Điện lực Bình Phú năm 2021-Đợt 2
Tên và phạm vi của gói thầu Tư vấn giám sát
Giá gói thầu 196491595
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (triển khai qua mạng)
Nguồn vốn ĐTXD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 20/06/2022
Đến ngày 11/07/2022
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028.22.125.403
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu Miễn phí
Email
Các thông tin khác