Chi tiết gói thầu

XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Vĩnh Lôc A, Vĩnh Lộc B, Tân Quý Tây, Tân Kiên huyện Bình Chánh
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Vĩnh Lôc A, Vĩnh Lộc B, Tân Quý Tây, Tân Kiên huyện Bình Chánh
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TVGS ctr XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Bình Lợi, Vĩnh Lôc A, Vĩnh Lộc B, Tân Quý Tây, Tân Kiên huyện Bình Chánh
Giá gói thầu 171195419
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn KHCB2022
Giới thiệu tổng quan về dự án - Kéo mới cáp 3ACV50mm2 + AC50mm2 (đơn tuyến): 1.684 mét - Lắp mới FCO 24kV – 100A: 54 cái - Lắp mới LA 18kV – 10kA: 54 cái - Lắp mới MBT 3P 250kVA: 18 máy - Kéo mới cáp ABC 4x95mm2 (đơn tuyến): 518m - Kéo mới cáp 4ABC 4x95mm2 (đơn tuyến): 04m
Từ ngày 13/06/2022
Đến ngày 04/07/2022
Địa chỉ Hệ thống đấu thầu quốc gia
Điện thoại 22182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác