Chi tiết gói thầu

XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hưng Long, Tân Nhựt, huyện Bình Chánh
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hưng Long, Tân Nhựt, huyện Bình Chánh
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Tư vấn giám sát công trình XDM trạm biến thế để cấp điện khu vực các xã An Phú Tây, Bình Chánh, Hưng Long, Tân Nhựt, huyện Bình Chánh
Giá gói thầu 190990144
Hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn KHCB2022
Giới thiệu tổng quan về dự án Phần lắp mới trung thế + Kéo đơn tuyến cáp ngầm trung thế 2x3M50mm2: 37m (2 sợi cáp ngầm) + Kéo đơn tuyến cáp ACV50mm2 bọc 24Kv + AC50mm2: 2.379m + Trồng trụ BTLT 14m ghép: 15 vị trí + Trồng trụ BTLT 14m ghép (loại 02 khúc): 07 vị trí + Trồng trụ BTLT 14m đơn: 59 vị trí + FCO 100A thân polymer: 19 bộ + LA 10kA 18kV: 06 bộ + Lắp đà lệch đơn l75*75*8*0,8m: 14 bộ + Lắp đà lệch đôi l75*75*8*0,8m: 15 bộ + Lắp đà lệch đơn l75*75*8*1,2m: 03 bộ + Lắp đà lệch đôi l75*75*8*1,2m: 06 bộ + Lắp đà lệch đơn l75*75*8*2m: 39 bộ + Lắp đà lệch đôi l75*75*8*2m: 23 bộ + Lắp đà cân đôi l75*75*8*2,4m: 08 bộ + Lắp sứ đứng 24kV: 301 bộ + Lắp sứ treo polymer: 241 bộ + Lắp tiếp địa lặp lại: 06 bộ. - Phần lắp mới trạm biến thế + MBT 1 pha x100kVA: 01 máy + MBT 3 pha 1x250kVA: 11 máy + MBT 3 pha 1x400kVA: 05 máy + FCO 100A thân polymer: 49bộ + LA 10kA 18kV: 49 bộ + Lắp bộ đà trạm trụ ghép: 16 bộ + Lắp giá treo MBA 1 pha: 01 bộ + Lắp đà cân đơn l75*75*8*2,4m: 25 bộ + Lắp đà cân đôi l75*75*8*2,4m: 01 bộ + Lắp thùng hạ thế hợp bộ (loại 1CB600A và 4MCCB200A): 16 bộ + Lắp MCCB 250A + thùng bảo vệ: 03 bộ + Cáp đồng bọc hạ thế 95mm2: 54m. + Cáp đồng bọc hạ thế 150mm2: 162m. + Cáp đồng bọc hạ thế 200mm2: 22,5m. + Cáp đồng bọc hạ thế 300mm2: 67,5m. + Lắp sứ đứng 24kV: 39 bộ + Lắp tiếp địa trạm: 17 bộ. + Lắp tiếp địa LA: 17 bộ. - Phần lắp mới lưới hạ thế + Trồng trụ BTLT 8,5m đơn: 03 trụ + Lắp đà lệch đôi l75*75*8*1,2m: 04 bộ + Lắp đà lệch đôi l75*75*8*2m: 05 bộ + Kéo mới đơn tuyến cáp ABC 4*95mm2: 746m + Kéo mới đơn tuyến 2 cáp ABC 4*95mm2: 262m + Kéo mới đơn tuyến 4 cáp ABC 4*95mm2: 05m + Kéo mới đơn tuyến 5 cáp ABC 4*95mm2: 30m + Lắp hộp domino 9 cực: 13 bộ + Lắp tiếp địa HT: 26 bộ
Từ ngày 26/05/2022
Đến ngày 15/06/2022
Địa chỉ Hệ thống đấu thầu quốc gia
Điện thoại 22182402
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email
Các thông tin khác