Chi tiết gói thầu

Mua sắm VTTB năm 2022 của Công ty Điện lực Chợ Lớn
Chủ đầu tư PC Chợ Lớn
Bên mời thầu PC Chợ Lớn
Tên gói thầu Mua sắm VTTB năm 2022 của Công ty Điện lực Chợ Lớn
Tên và phạm vi của gói thầu Gói thầu 13 – 22 “Tủ ATS hạ thế các loại”
Giá gói thầu 1176265800
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)
Nguồn vốn Đầu tư xây dựng năm 2022
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 30/05/2022
Đến ngày 13/06/2022
Địa chỉ Phòng Kế hoạch vật tư_Công ty Điện lực Chợ Lớn – Số 1A Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5 – Tp.HCM.
Điện thoại (028) 2222.0558
Fax (028) 2222.0558
Giá bán hồ sơ mời thầu 0
Email khanh2lt@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác