Chi tiết gói thầu

Trạm biến áp 220 kV Tân Sơn Nhất
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu Trạm biến áp 220 kV Tân Sơn Nhất
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu số 6: Cung cấp và lắp đặt hoàn chỉnh tại bệ 02 MBA 220kV 250MVA
Giá gói thầu 76397783155
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước (đấu thầu qua mạng)
Nguồn vốn Vốn ĐTXD trong nước của EVNHCMC
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 23/05/2022
Đến ngày 13/06/2022
Địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại 028 22168416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác