Chi tiết gói thầu

Thi công xây lắp và mua bảo hiểm 02 công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế - Hạng mục thay trụ hư hỏng và thu hồi trụ dư thừa” và công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế tuyến dây Hữu Lợi”
Chủ đầu tư PC Bình Chánh
Bên mời thầu PC Bình Chánh
Tên gói thầu Thi công xây lắp và mua bảo hiểm 02 công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế - Hạng mục thay trụ hư hỏng và thu hồi trụ dư thừa” và công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ lưới trung thế tuyến dây Hữu Lợi”
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT TCXL
Giá gói thầu 765571361
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi qua mạng
Nguồn vốn SCL 2022
Giới thiệu tổng quan về dự án Công trình 1 a. Phần thay thế, bổ sung: - Thay trụ BTLT 12m đơn thành BTLT 12m đơn: 3 trụ; - Thay trụ BTLT 8.4m đơn :01 trụ; - Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 12m đơn: 62 trụ; - Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 14m đơn: 03 trụ; - Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 8.4m đơn: 08 trụ; - Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 12m ghép: 14 trụ; - Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 14m ghép: 05 trụ; - Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 8.4m ghép: 08 trụ; - Thay đà đôi L75x75x8x2,4m (trụ đơn): 01 bộ; - Thay đà đơn L75x75x8x2,4m : 1 bộ; - Thay đà lệch đơn L75*75*8*2m: 02 bộ; - Thay đà lệch đôi L75*75*8*2m (trụ đơn): 01 bộ; - Tái lập tiếp địa trung thế: 17 bộ; - Lắp sứ đứng + ty 24 kV: 12 bộ; - Lắp UCLEVIS + sứ ống chỉ : 15 bộ; - Lắp sứ treo 22kV polymer 2PK: 12 bộ; - Lắp cáp nhôm lõi thép bọc 24kV 50mm2: 117 mét; - Lắp cáp đồng bọc 24kV 25mm2: 04 mét; b. Phần tháo dỡ sử dụng lại: - Dao cách ly 630 A OD: 01 cái; - Đà đơn L75*75*8*2,4m: 04 bộ; - Đà MBT trạm giàn trụ ghép: 02 bộ; - Tụ bù trung thế 6 hoc 100kVAR: 01 bộ; - Máy biến áp 3 pha 3x50kVA: 01 bộ; - Máy biến áp 3 pha 3x100kVA: 01 bộ; - Máy biến áp 3 pha 250kVA: 01 bộ; - Máy biến áp 3 pha 400kVA: 01 bộ; - Giá treo MBT 03 pha: 02 bộ; - Giá treo 3 tụ bù trung thế 03 pha: 01 bộ; - Cầu chì tự rơi FCO: 15 bộ; - Chống sét van: 15 bộ; - Máy cắt HT CB 250A-400A: 09 bộ; - Tủ hộp bộ hạ thế 600A: 02 bộ. c. Phần thu hồi: - Thu hồi trụ BTLT 12m đơn MPC: 12 trụ; - Thu hồi trụ BTLT 12m ghép MPC: 04 trụ; - Thu hồi trụ BTLT 14m ghép MPC: 01 trụ - Thu hồi trụ BTLT 8.4m đơn MPC: 08 trụ; - Thu hồi đà L75x75x8x2,4m: 03 cái - Thu hồi đà L75x75x8x2m: 22 cái - Thu hồi thanh chống 0.9m: 44cái; - Thu hồi Ty sứ đứng: 18 cái; - Thu hồi Giáp níu cáp ACV 240 mm2: 12 cái; - Thu hồi Giáp níu cáp AL 50/8 mm2: 05 cái; - Thu hồi Cáp nhôm bọc 24kV/25 mm2: 117 mét Công trình 2 Thay thiết bị: - Thay hộp Domino 9 cực: 58 hộp. b. Thay vật tư: - Thu hồi trụ BTLT 12m đơn không sử dụng: 50 trụ; - Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 12m đơn: 44 trụ; - Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 12m ghép: 01 trụ; - Gia cố bê-tông móng trụ BTLT 8,4m đơn: 33 trụ; - Lắp tiếp đất trung thế: 3 bộ; c. Phần thu hồi: - Tháo dỡ thu hồi trụ BTLT 8m4 đơn MPC: 9 trụ; - Tháo dỡ thu hồi trụ BTLT 6m đơn MPC: 1 trụ; - Tháo dỡ thu hồi hộp Domino: 58 cái; - Tháo dỡ thu hồi cáp đồng bọc hạ thế 50mm2: 16 mét; - Tháo dỡ thu hồi cáp đồng bọc hạ thế 25mm2: 134 mét - Tháo dỡ thu hồi cáp đồng bọc hạ thế 11 mm2: 06 mét;
Từ ngày 18/05/2022
Đến ngày 30/05/2022
Địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn
Điện thoại
Fax
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email
Các thông tin khác