Chi tiết gói thầu

02 dự án: Nhánh rẽ trạm 110kV Thủ Thiêm nối cấp (Đường dây 110kV Trạm 220kV Tân Cảng - Thủ Thiêm nối cấp) và Đường dây 110kV Thủ Thiêm nối cấp - Việt Thành
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Ban Quản lý DALĐ TP.HCM
Tên gói thầu 02 dự án: Nhánh rẽ trạm 110kV Thủ Thiêm nối cấp (Đường dây 110kV Trạm 220kV Tân Cảng - Thủ Thiêm nối cấp) và Đường dây 110kV Thủ Thiêm nối cấp - Việt Thành
Tên và phạm vi của gói thầu TBMT Gói thầu Tư vấn thẩm tra BCNCKT ĐTXD
Giá gói thầu 267788582
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng
Nguồn vốn Vốn KHCB
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 15/04/2022
Đến ngày 06/05/2022
Địa chỉ Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (website: http://muasamcong.mpi.gov.vn)
Điện thoại (028) 22.168.416
Fax (028) 22.205.399
Giá bán hồ sơ mời thầu
Email aldtphcm.dauthau@gmail.com
Các thông tin khác