Chi tiết gói thầu

Bảo trì cho hệ thống máy lạnh, UPS Emerson và cung cấp các bản quyền phần mềm thương mại
Chủ đầu tư Tổng Công Ty
Bên mời thầu Công ty CNTT
Tên gói thầu Bảo trì cho hệ thống máy lạnh, UPS Emerson và cung cấp các bản quyền phần mềm thương mại
Tên và phạm vi của gói thầu Bảo trì cho hệ thống máy lạnh, UPS Emerson và cung cấp các bản quyền phần mềm thương mại
Giá gói thầu 570031999
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh qua mạng
Nguồn vốn Chi phí SXKD
Giới thiệu tổng quan về dự án
Từ ngày 29/04/2022
Đến ngày 13/05/2022
Địa chỉ 114A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại 028 22110311
Fax 028.38440086
Giá bán hồ sơ mời thầu 0 đồng
Email thamnph@hcmpc.com.vn
Các thông tin khác